Rahvusvahelised võrgustikud

IASPIASP (Rahvusvaheline Teadusparkide Assotsiatsioon) ühendab ligi 400 teadus- ja tehnoloogiaparki 70 erinevas riigis. IASP liikmeparkides tegutseb kokku 130 000 tehnoloogiapõhist ettevõtet.
EEN

EEN Enterprise Europe Network on maailma suurim võrgustik, mis toetab rahvusvaheliste ambitsioonidega väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Rohkem kui 60 riigis töötavad 3000 eksperti pakuvad ettevõtetele partnerlus-, nõustamis- ja innovatsiooniteenuseid.

Vaata videot: https://youtu.be/VMj_h7Tew7g 

SPICE GroupSPICE Group on rahvusvaheline võrgustik, mis koondab teadusparkide ja inkubaatorite eksperdid, ettevõtjad ning avaliku sekotori esindajad. Võrgustikku kuuluvad eksperdid enam kui 40 erinevast riigist.
BASTICBASTIC ühendab teadus- ja tehnoloogiapargid Balti mere regioonis. Ühenduse eesmärgiks on käivitada ja läbi viia Balti regiooni ettevõtete arengut hoogustavaid initsiatiive ja projekte rahvusvahelisel tasandil.
APTE – Spanish Science Park AssociationAPTE ühendab Hispaania teadus- ja tehnoloogiapargid ning on regiooni peamiseks initsiaatoriks tehnoloogiapõhise ettevõtluse koostöös. APTE ühendab 17 Hispaania regiooni ja nendes tegutsevad ettevõtted ning teaduskeskused.
EBN Soft Landing ClubEBN Soft Landing Club hõlbustab ettevõtete rahvusvahelistele turgudele sisenemist ja ekspordi käivitamist läbi pehme maandumise teenuste. Võrgustik koondab kontori ja inkubatsioonikeskused erinevates riikides ning pakub esmast turuülevaadet sihtriigist.
ECHAllianceECHAllience toob kokku kogukonna tervise ja sotsiaalse heaolu ettevõtetest, kel on soov koos arendada tervisetehnologiat.

Eesti partnerid

Tallinna TehnikaülikoolTartu Ülikooliga koostöös hoogustab Tehnopol bio- ja tervisetehnoloogia valdkonna ettevõtete teket ja kasvu. Lisaks viib Tartu Ülikool Tehnopolis läbi magistrikava DDVE (rahvusvaheline IT-, toote- ja äriarendus).
IT CollegeIT Kolledž asub Tehnopoli linnakus ning pakub rakenduslikke koostöövõimalusi IKT valdkonna ettevõtetele.
Tartu ÜlikoolTartu Ülikooliga koostöös hoogustab Tehnopol bio- ja tervisetehnoloogia valdkonna ettevõtete teket ja kasvu. Lisaks viib Tartu Ülikool Tehnopolis läbi magistrikava DDVE (rahvusvaheline IT-, toote- ja äriarendus).
Tallinna ÜlikoolTallinna Ülikooliga koostöös aitab Tehnopol oma ettevõtetel saada teadmisi välisturgude kultuuriliste eripärade kohta. Samuti aitab Tehnopol ülikoolist kasvavaid alustavaid ettevõtteid.
Estonian Business SchoolEBS pakub rakenduslikke koostöövõimalusi ettevõtetele ärijuhtimise, rahvusvahelise müügi ja turu-uuringute vallas.
KBFIKeemilise ja bioloogilise füüsika instituut interdistsiplinaarne teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, osakestefüüsika ja informaatika vallas.
VähiTAKVähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuseesmärgiks on parandada vähiravi kvaliteeti arendades ja rakendades uusi diagnostikaplatvorme. VTAKi projektiportfelli kuulub 12 arendusprojekti, neist 4 diagnostika- ning 8 ravimiarenduse valdkonnas.
ELIKOELIKO on kompetentsikeskus, mis koondab elektroonika, infotehnoloogia ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtete arendushuvid ning ülikoolide teadmised.
Tartu TeadusparkTartu Teaduspark aitab tehnoloogiapõhistel alustavatel ettevõtetel kiiremini kasvada ning aitab arenenud ettevõtteid välisturgudele. Lisaks pakub Teaduspark ettevõtetele erinevaid arendus ja laboritingimusi.
Tartu Biotehnoloogia ParkTartu Biotehnoloogia Park pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume ning toetab koostöösidemete sõlmimisel.
Balti AssambleeBalti Assamblee on loodud Balti riikide koostöö ja konkurentsivõime edendamiseks. Lisaks annab Balti Assamblee välja auhindu silmapaistvatele innovaatilistele ettevõtetele.
PAKRI Teadus- & TööstusparkPAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PARKI) fokuseerib täna peamistele rohetehnoloogia sektori ülemaailmsetesse väljakutsetesse ja innovatsiooni: taastuvenergeetika, hoonete energiatõhususe, tark energiavõrgu (smart-grid), tark-linn (smart-city), energia salvestamise, elektrisõidukid ja roheline kütus.
Norden – Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus EestisOma jõud ühendades moodustavad viis Põhjamaad 26 miljoni elanikuga tugeva piirkonna, mis pakatab põnevaist kultuuridest, müstilisest loodusest ja mitmekesistest ärivõimalustest.
ITLITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. ITLi kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest.
ArengufondArengufondi eesmärk on toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu.
UK Trade & Investment EstoniaUKTI Estonia aitab Eesti ettevõtetel laieneda Suurbritannia turule.
KeskkonnaministeeriumKeskkonnaministeeriumi ülesanne on luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meile ja tulevastele põlvedele liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna ning kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise.
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia ArenduskeskusCCFFT pakub võimalus uurida ning luua uudseid ning innovaatilisi lahendusi nii toiduainetööstuses kui ka fermentatsioonitehnoloogias.
Rakuravi KlasterRakuravi klaster loodi 2011a. juunis eesmärgiga luua ühine organisatsioon,  mis seoks endaga rakuravi ja regeneratiivse meditsiiniga tegelevad ettevõtted, uurimis- ja teadusasutused, edendaks rakuteraapia arendamist ning sellega seotud teavitust Eestis ja välisriikides.

Personalivahenduse partnerid

TTÜ KarjäärikeskusVärbamis- ja nõustamisteenused Tallinna Tehnikaülikoolis. Värbamiskeskus on üleülikooliline nõustamiskeskus, kuhu on oodatud nii ülikooli sisseastujad, üliõpilased, vilistlased kui ka tööandjad. Pakutakse teavet, nõustamist, koolitusi, erinevaid konsulteerimis- ja koostöövõimalusi.
AIESECAIESEC pakub rahvusvahelist teenust noorspetsialistide värbamiseks.
CV-OnlineCV-Online on internetipõhine värbamisettevõte ja tööportaal
EBSEBS on vanim äriharidust pakkuv hariduskontsern Baltimaades.
IT KolledžTehnopoli naabruses asuv IKT eriharidusele suunatud kolledž.
Expatrelocation ESTONIAExpatrelocation Estonia aitab Eestisse saabuvatel töötajatel pühenduda oma tööle ja perele.
MoveMyTalentMoveMyTalent toetab teie uut välismaalasest töötajat Eestisse kolimisel ja sellega seonduva korraldamisel.
TudengiveebTudengiveeb on Eesti kõrgkoolide ning tööandjate infoportaal.
EuroPlacementEuroPlacement on teenus, mis aitab leida õpilasi kõikjalt Euroopast.

Rahvusvahelised partnerid

Gateway BalticGateway Baltic on juhtiv turu-uuringute ja eksporditeadmisi vahendav ettevõte regioonis.
Otaniemi MarketingOtaniemi on suurim innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Soomes ja Põhja-Euroopas, koondades arenduskeskused, akadeemilised institutsioonid ja üle 800 ettevõtte.
Kista Science CityKista Science City on innovatsioonilinnaks IKT ettevõtetele Rootsis. Alates 1970. aastast asuvad Kista Science City´s Ericssoni ja IBMi arenduskeskused.
SymbionSymbion on juhtiv ettevõtluskeskus Taanis. Symbion pakub kinnisvarateenuseid ja ärinõustamist innovaatilistele ettevõtetele.
Oslo TeknopolOslo Teknopol on loodud regiooni innovatsiooni ja ettevõtluskliima edendamiseks ning alustavate nutikate ettevõtete kasvatamiseks.
Business Link – Greater Copenhagen RegionBusiness Link pakub tasuta teenuseid alustavatele ettevõtetele, kes soovivad siseneda välisturule või arendada uusi tooteid.
Aalto Startup CentreAalto Startup Centre aitab koostöös ülikooliga alustavatel ettevõtetel kiiremini kasvada ja rahvusvahelistele turgudele siseneda.
Mjärdevi Science ParkMjärdevi Science Park on koduks 260le innovaatilisele ettevõttele Rootsis.
Manchester Science ParkManchester Science Park on loodud arendamaks IKT, biotehnoloogia ja digitaalmeedia ettevõtlust.
Innovation WarehouseKoostöös ettevõtjate ja Londoni linnaga loodud innovatsioonikeskus aitab kasvatada rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtteid.
S. Ramus ConsultingS. Ramus Consulting tegeleb tootearendusprotsesside juhtimise ja uute toodete väljatöötamisega.
Barcelona22Barcelona22 arendab teaduspõhisele ettevõttele suunatud linnaruumi ning pakub innovatsiooni tekkeks erinevaid alustavale ja kasvavale ettevõttele suunatud teenuseid.
Latvian Technological CentreLTC vahendab teaduse integratsiooni ettevõtlusesse ning pakub tuge innovaatiliste ettevõtete kasvamisel.
Northtown Technology ParkNorthtown Technology Park on stardikeskus nutikatele ettevõtetele. Lisaks kontoripindadele pakub NTP äriarendusteenuseid.
Kaunas Regional Science ParkKRSP on asutatud kaunase Tehnikaülikooli juurde selleks, et vahendada teaduse ja ettevõtluse vahelist koostööd ning luua soodne kasvupinnas innovaatiliste ettevõtete kasvuks.
US Market Access CenterUSMAC on Silicon Valley regioonis asuv keskus, mis aitab tehnoloogiaettevõtetel kiiresti ja kuluefektiivselt USA turule siseneda.
Uppsala Innovation CentreUIC on äriinkubaator piirkonna kasvuettevõtetele. UIC pakub ettevõtetele erinevaid kontoriteenuseid ning äriarendusteenuseid.
EspaitecEspaitec on teaduspõhine ärikeskkond tehnoloogiaettevõtetele Hispaanias.
UK Market Access ProgramUK Market Access Program annab praktilist nõu, kuidas ettevõtte tegevust UK turul mugavalt ja kuluefektiivselt alustada.
Munich NetworkMunich Network on antud piirkonna tehnoloogiaettevõtete assotsiatsioon.
WISTA-ManagementWISTA asub Saksamaa edukaimas teadus- ja tehnoloogiapargis Berlin Adlershof ning pakud teadusintegratsiooni ja äriarendusteenuseid.
EU-Japan CentreEU-Japan Centre on mittetulundusühing, mis soodustab tööstuslikku, kaubanduslikku ja investeerimisalast koostööd Euroopa Liidu ja Jaapani ettevõtete ja organisatsioonide vahel.
ICT Parks NetworkIKT valdkonna teadusparkide võrgustik aitab valdkonna ettevõtetel hõlpsamini piiriülest tegevust alustada. Võrgustikku kuulub täna 9 liikmeparki, mis aitavad ettevõtetel partnereid leida, esmast turuinfot saada või eksportturgudele siseneda.
Business Roaming AgreementTallinna Teaduspark Tehnopol liitus piiriülese ettevõtlustoe võrgustikuga Business Roaming Agreement, mis annab IKT valdkonna ettevõtetele võimaluse tasuta kasutada sihtriigi partnerite juures kontorit või osaleda sündmustel.
AcceleraceAccelerace on Taanis tegutsev rahvusvaheline äriarenduse ettevõte.
bvitgbvitg on Saksamaa tervise-IT assotsiatsioon
ChemlotChemlot on rohkem kui tööstuspark, see on unikaalne keemia ja materjalide kogukond.
Cleantech ScandinaviaCleantech Scandinacia pakub keskkonnatehnoloogiaga seotud innovaatilisi lahendusi nii töösutsettevõtetele, investoritele kui ka teistele.
Copenhagen Bio Science ParkCopenhagen Bio Science Park on Taanis asuv teaduspark, mis tegeleb biotehnoloogia, meditsiini ja farmaatsia arenguga.
Council of the Baltic Sea StatesCouncil of the Baltic Sea States on poliitiline foorum, mis tegeleb regionaalsete valitsustevahelise koostööga.
FIHTA – Healthtech FinlandFihta kaudu saab ligipääsu Soome meditsiinitehnoloogia ja tervise-IT ettevõtetele ning üritustele.
FIHTA – Healthtech FinlandFinpro aitab Soome SME-del jõuda välistugudele.
Forum MedTech PharmaForum MedTech Pharma aitab leida meditsiinisektorile ärikontakte ja jagab know-howd.
FundingBoxFundingBox on esimene ja suurim globaalse avaliku rahastusega platvorm startupidele ja kiirenditele.
Insight BioVenturesInsight BioVentures pakub strateegilist ja operatiivset nõu terapeautilise immunobioloogilises valdkonnas.
KIC InnoEnergyKIC InnoEnergy on Euroopa ettevõte, mis on pühendunud säästva energia innovatsiooni, ettevõtluse ja hariduse levikule.
Lahti Science and Business ParkLahti Science and Business Park aitab Lahti regioonis tegutsevaid ettevõtteid ekspordi ja äriarenduse valdkondades.
Medical ValleyMedical Valley on juhtiv meditsiiniinseneeria klaster
ScanBaltScanBalt on Balti ja Läänemere regiooni tervise ja biotehnoloogia kogukond.
SISPSwedish Incubators & Science Parks (SISP) on Rootsi äriinkubaatorite ja teadusparkide assotsiatsioon.
Swedish MedTechSwedish Medtech on meditsiinitehnoloogia assotsiatsioon, kuhu kuulub ca 170 ettevõtete.
TAKEOFF Business IncubatorTAKEOFF Business Incubator on äriinkubaator Maltal.
The Atlanpole BiotherapiesThe Atlanpole Biotherapies on biomeditsiini klaster Saksamaal.
Turku Science ParkTurku Science Park on Turkus asuv ettevõte, mis nõustab ettevõtjaid.
Welfare TechWelfate Tech on Taani innovatsiooni ja äriarenduse hub tervisetehnoloogia, sotsiaalteenuste ja koduhoolduse ettevõtetele.