Tehnopol koondab energia- ja keskkonnatehnoloogia kohalikke ja rahvusvahelisi kompetentse pakkudes ettevõtetele tuge äri- ja tehnoloogiaarenudseks, koostööpartnerite leidmiseks ja välisturgudele laienemiseks.

Lisaks pakub Tehnopol koos PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga ka füüsilist keskkonda innovaatiliste targa linna toodete ja teenuste prototüüpimiseks, testimiseks ja tootmiseks.

2014.a kevadel käivitas Tehnopol koostöös PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga (PAKRI) energia- ja keskkonnatehnoloogia valdkonna (lühidalt rohetehnoloogia ehk greentech) eesmärgiga koondada kohalikud ja rahvusvahelised valdkondlikud teadmised, oskused ja seotud organisatsioonid ning seeläbi pakkuda ettevõtetele suunatud äriteenuseid, korraldada ühisprojekte, koolitusprogramme, välismissioone jpm. pakri_teadus_ja_toostuspark

Mõne ettevõttega alustatud kogukond kasvab kiiresti. Portfellis on merekeskkonna seire, targa tänavavalgustuse, alajaamade kaugjuhtimise, kaugjuhitavate piirivalve ja kaitsesüsteemide, uudsete energiateenuste, targa maja lahenduste, energiamonitooringu ja -mõõtmise, hoonete energiatõhususe, passiivmajade ehitamise, toote välisdisaini, automatiseerimise jmt valdkondadega tegelevaid idu- ja kasvuettevõtteid.

Peamised teenused:

Lisaks Pakrile on rohetehnoloogia valdkonna arendamisel oluliseks partneriks ka Eesti Arengufond. Avalikkuse kaasamise ja teadvustamise osas tehakse koostööd Nordeni Eesti esinduse ja Keskkonnaministreeriumiga ning ettevõtliku kogukonna ja ekspordi edendamiseks mitmete ettevõtlusühendustega (Smart City Lab, Eesti Taastuvenergia Koda, Tuuleenergia klaster, Jäätmete Taaskasutusklaster, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Targa Maja Kompetentsikeskus, Eesti Puitmajaliit ja Puitmajaklaster jt). Rahvusvaheliselt on aktiivne koostöö KIC InnoEnergy´iga niaenergiavaldkonna innovaatiliste tehnoloogiaettevõtete investorvalmis seadmiseks ja tehnoloogiasiirde ülikoolist ettevõtlusesse edendamiseks. Lisaks ka Nordic Innovation Accelerator´iga (NIA), kelle teenuste hulka kuulub nii kiirendiprogramm suurkorporatsioonide probleemide lahenduste leidmiseks, kui ka koostööpartnerite ja investorite leidmise teenus startupidele. Samuti korraldab NIA rohetehnoloogia ettevõtetele investeeringute konverentsi Cleantech Venture Day, mis on tänaseks kasvanud valdkonna suurimaks ettevõtmiseks. Startupid saavad programmiga liituda tasuta siin.

Koostööd tehakse veel ka Council of the Baltic Sea States ühenduse, Cleantech ScandinaviaLADECi, Cleantech Finland at Finpro, FundingBox´i ja Climate Kic´iga. Lisaks on meil hea ülevaade ülikoolides jt teadusasutustes arendatavatest energia- ja keskkonnatehnoloogiatest.

Põhjalikumalt saab Tallinna Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia idu- ja kasvuettevõtete ja võrgustikuga tutvuda siin.

Ülevaate vastava sektori arengutest Eestis koos Rootsi ja Lätiga saate Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti Global Vision (2011-2013) lõppraportist ja selle kokkuvõttest.

Kontakteeru rohetehnoloogia valdkonna juhiga:

Ragmar Saksing

Mob: +372 52 54 265

E-mail: ragmar.saksing@tehnopol.ee