connected health_eng


Connected Health klaster 

Connected Health klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.
Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 EURO ulatuses.

Klastri kontaktisik on Külle Tärnov.

Loe uudist: Tehnopoli poolt juhitav tervisetehnoloogia klaster sai EAS-ilt 600 000 eurose toetuse

Tutvu klastri strateegiaga: Connected Health klastri strateegia

Tutvu EAS klastrite programmiga: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

 

 

HIVdigital - Anname hoogu innovatsioonile HIV-positiivsete inimeste heaks

HIVdigital on maailma esimene HIV valdkonna probleemidele keskenduv digilahenduste konkurss. Selle eesmärk on algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas, innustada uuenduslike lahendusideede genereerimist ning toetada neist parimate arendamist töötavateks ja kasulikeks rakendusteks. Konkurss kestab 12 kuud – juunist 2016 juunini 2017.image001.jpg

Konkursi korraldajad on Tallinna Teaduspark Tehnopol poolt juhitud Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline Eesti. Koostööpartnerid on Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliinik, Linda Kliinik ja AIDS Healthcare Foundation. Konkurssi rahastab ViiV Healthcare Positive Partnerships programmist.

Konkursi lähteülesanne pandi paika mais 2016 korraldatud strateegilise disaini töötoas valdkonna ekspertide ja HIV-positiivsete inimestega patsiendi tänast teenuse teekonda analüüsides.

Konkurss avati juunis 2016 lahendusideede kogumisega. Konkursile kutsuti osalema arendajaid ja ettevõtjaid, aga ka HIV valdkonna suuremaid eksperte: patsiente ja praktikuid tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemist. Kahe kuu jooksul, mil konkurss avatud oli, laekus kokku 14 lahendusideed.

Augustis toimus laekunud ideede valideerimiseks 48-tunnine arendusmaraton – HIVdigital Hackathon. Selle lõpus valis ekspertidest koosnev žürii välja kolm finalisti, kelle vahel läks jagamisele auhinnafond suurusega 30 000 eurot ja prii pääs Tehnopoli inkubatsiooniprogrammi tingimusega kolme kuuga ideest prototüüp arendada.

Detsembris 2016 HIVdigital konkursi finaalüritusel hindas žürii prototüüpe ja kuulutas konkursi võitjaks Eesti Perearstide Seltsi ideest välja kasvanud digitaalse otsusetoe lahenduse Diagnostic Match. Teise koha vääriliseks pidas žürii Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku arstide ja patsientide praktilisest vajadusest sündinud mobiilirakendust hINF, mis pälvis ka finaalüritusel osalenud publiku poolehoiu. Võitjad said vastavalt 40 000 ja 30 000 eurot ning täiendavad 6 kuud tasuta osalemist Tehnopoli inkubatsiooniprogrammis.

Jaanuarist juunini 2017 testivad ja arendavad meeskonnad oma lahendusi ning teevad ettevalmistusi laiemaks kasutuselevõtuks. Konkursi korraldajate ootus konkurssi käivitades oli, et projekti lõpuks juunis 2017 on sündinud vähemalt üks kasulik ja töötav HIV valdkonna digilahendus, mille kasutamisvõimalused ei pruugi piirduda Eesti või HIV valdkonnaga.

 

Lisainfo: hivdigital.ee ja Kitty Kubo, kitty.kubo@tehnopol.ee