Projektid

4SmartGrowth

4SmartGrowth on EL poolt rahastatud projekt, mis keskendub kahe aasta jooksul (2019 – 2021) targa linna lahenduste ekspordi suurendamisele kolmes uues regioonis.

4SmartGrowth projekt keskendub Eesti, Soome ja Rootsi väike -ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele, mis tegutsevad haridustehnoloogia, tervisetehnoloogia, govtechi, mobiilsuse, roheliste lahenduste või targa energia valdkondades ning otsivad uusi eksportturge.

Projekti raames fookuses olevad turud:

 • Tšiili
 • Guangzhou regioon Hiinas
 • Hebei regioon Hiinas

Projekti 4SmartGrowth oodatavad tulemused:

30 väljavalitud ettevõtet on saanud võimaluse projektis osaleda
6 ekspordi missiooni on läbi viidud 30 ettevõttele viidatud 3 riigis ja regioonis
3-4 müügilepingut sõlmitud või pilootprojekti läbi viidud projekti perioodil või vahetult peale selle lõppu

Keda otsime ja ootame projekti osalema ehk kui Sul on:

 • Huvitavaid ja uuenduslikke lahendusi
 • Huvi viidatud turgude osas
 • Edasiviiv jõud ja innovaatorlik lähenemine
 • Unikaalne pakkumine
 • Tänapäevane tehnoloogia

Mida saame teile pakkuda:

 • Ligipääsu uutele turgudele
 • Uusi kogemusi Hiina ja Tšiili turgudel
 • Ligipääsu äri toetatavale võrgustikule
 • Rohkem maksvaid kliente

Projekti partnerid: Swedish Incubators and Science Parks, Science Park Västeräs, Turku Science Park, Business Tampere ja Tallinna teaduspark Tehnopol

Huvi korral võta ühendust:

Teaduspargis Tehnopol

Kadi Villers kadi.villers@tehnopol.ee


DIGINNO

DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt , mille üldisem eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas.

DIGINNO projekti täpsem fookus on IKT-võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimisega seotud teemadega. Projekt jaguneb kolmeks alamtegevuseks:

 • DIGINNO – Industry 4.0 (Tööstuse digitaliseerimine) valdkonna arendamine ja koostöö tekitamine projekti partnerriikide vahel – vastutav partner  on Eesti Info ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit (ITL).
 • DIGINNO – piiriüleste e-teenuste loomine – vastutav partner  Infobalt, kuid teatud tegevuste lõikes ka Tallinna Teaduspark Tehnopol, (koolitustegevuste eest vastutab MKM).
 • DIGINNO projekti kokkuvõte ja ametlike ettepanekute tegemine projekti partnerriikide poliitikakujundajatele – vastutav partner Taani Aalborgi Ülikool.

Projekti peamised väljundid:

 • Ettevõtte digitaliseerimise tööriistakast väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
 • 4 näidismudelit piiriülestest G2B e-teenustest.
 • Valge paber poliitikakujundajatele (Policy recommendations White Paper)
 • Aktiivne Läänemere tööstuse digitaliseerimise koostöövõrgustik.

Projektis osaleb 15 partnerit (Eestist 3, Soomest 1, Poolast 1, Norrast 1, Lätist 2, Leedust 4, Rootsist 1 ja Taanist 2), 9 assotseerunud partnerit (Saksamaalt 2, Soomest 2, Rootsist 3, Norrast 2) ja juhtiv partner on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti kestvus on 01. oktoober 2017 – 30. september 2020.

Tallinna Teaduspark Tehnopol osaleb projekti teises osas, mis tegeleb piiriüleste e-teenuste loomisega Läänemereriikide seas.

Vaata lisaks.


Targa linna klaster

Targa linna klaster on suunatud targa elukeskkonna loomisele kaasaegsetes linnades, tuues selleks kokku tehnoloogiaettevõtete uudsed lahendused, linnakodanikud, avaliku sektori esindajad, teadusasutused ja tugiorganisatsioonid. Klaster on suunatud uudsete lahenduste loomisele, väljatöötamisele (sh tootearendus) ja ekspordile. Klastris on ühendatud erinevad Eesti linnad, ettevõtjad ja tugiorganisatsioonid.

Klastri missioon on toetada targa linna lahenduste arengut, et tõsta linnaelanike elukvaliteeti ning samaaegselt võimaldada klastris osalevatel ettevõtetel oma uudseid lahendusi eksportida. Selleks toetab klaster rahvusvahelise suhtlusvõrgustiku loomist, kus linnavõimud, kodanikud, teadusasutuste töötajad ja ettevõtjad loovad koos linnakeskkonnas kasutusele võetavaid tarku lahendusi, mis on lihtsad, kaasaegsed, efektiivsed ning seejuures ka eksporditavad.

Klastri peamised tegevusvaldkonnad:

 • IKT uudsed lahendused avalike linnateenuste pakkumisel
 • IKT ja targad lahendused targa transpordivõrgustiku ülesehitamisel ja targad liikuvusandmed
 • IKT ja targad lahendused tervishoiu– ja sotsiaalteenuste pakkumisel
 • Energiasäästlikud lahendused tarkade hoonete valdkonnas

Tallinna Teaduspark Tehnopol on klastri partner ja peamine eestvedaja Tallinna linna poolelt, kaasates ka Tehnopoli valdkondlikud ettevõtted.

Klastri tegevust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, läbi EASi klastrite toetusele suunatud meetme. Projekt kestab 1.detsembrist 2015 – 30.novembrini 2018, eelarvega 1,2 mln EUR, millest 50% katab ERDF.

Vaata lisaks. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega