Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted Indiasse või Ugandasse -viimased 3 vaba kohta!

02.01.2017

healthaccess

Tallinna Teaduspark Tehnopol juhib koostöös Kesk-Läänemere Interregi programmiga projekti „CB Health Access“ ettevõtluse edendamiseks tervisetehnoloogia valdkonnas. Projekti eesmärk on aidata Eesti, Soome, Rootsi ja Läti tervisetehnoloogia ettevõtetel, sealhulgas neil, kes tegutsevad e-tervise ning meditsiini- ja biotehnoloogia valdkonnas, laieneda uutele turgudele.

 

2016.aastal algas töö 28 tervise valdkonna ettevõttega, kes laienevad CB Health Access programmi raames USA ja Lõuna-Korea turule. Ettevõtteid aitavad sihturule sisenemiseks ja eduka müügi saavutamiseks ette valmistada vastava riigi tervise valdkonna eksperdid kohapeal. Praeguseks on juba esimesed leidnud ka konkreetsed partnerid sihtturult ning kõigi jaoks on koondatud vajalik turuinfo ning pandud paika turule sisenemise plaan.

Ärimissioonid, sh kohtumised potentsiaalsete äripartneritega, toimuvad 2017.aaastal.

 

Sama projekti raames on alanud analoogsed programmid ka Uganda ja India turule sisenemiseks.

Eestist saame programmi vastu võtta veel 3 ettevõtet.

Lisainfo ja registreerumine: http://www.cbhealthaccess.eu/

 

Miks Uganda:

-Hoogsalt kasvav rahvaarv- ekspertide sõnul on Kampala aastaks 2040 saavutanud hiidlinna staatuse

-Erasektor koos tervishoiuga katab turust 50% või enam

-Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-s näitab kasvutrendi- 2006.aasta seisuga 6%, 2013.astal ligi 8% - seda avaliku ja erasektori kulutuste suurenemise tõttu

-Kulutused tervishoiu peale elaniku kohta kasvavad- 2000.aastal alla 20usd ning 2014.aastal üle 50usd elaniku kohta

-Kasvav huvi innovaatiliste lahenduste vastu, sealhulgas e-tervise ja digitaliseerimise vastu

-Valitsuse poliitika üks prioriteete on mittenakkuslike (NCD) haiguste ravi edendamine. Näiteks südame- veresoonkonna haiguste, diabeedi, vähi, krooniliste hingamisteede haiguste, integreeritud ravisüsteemi, hambaravi ja palliatiivravi edendamine

-Uganda Tervishoiu Föderatsiooni olemasolu muudab sealsele turule sisenemise oluliselt lihtsamaks- nad on seadnud eesmärgiks erasektori ja tervishoiu toetamise ja edendamise riigis.

-Ida-Aafrika Ühendus (EAC) on muutunud aina tugevamaks eesmärgiga integreerida kaubandussuhteid- nad on suunatud Uganda turule, et muuta sisenemine teistesse riikidesse (näiteks Keenia, Tansaania, Rwanda jt) lihtsamaks.

 

Miks India:

-India on hetkel maailmas turu suuruselt 6. kohal, aastaks 2020 prognoositakse tõusta 3.kohale. India on ka maailma suurim demokraatlik riik.

-India tervishoiu sektor on üks kiiremini arenevaid tööstusharusid ning selle kasvumääraks aastatel 2015-2020 prognoostikase 22,87%, praeguselt 100 miljardilt dollarilt plaanitakse jõuda 280 miljardi dollarini.

-Võimalus eksportida meditsiiniseadmeid, koostöövõimalus bioloogiliste ravimite ja meditsiiniseadmete teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, haiglate projekteerimises ning erinevad turu võimalused näiteks hariduse suunal.

- Farmaatsiatööstus on üks kõrgema potensiaalsiga sektoreid India turul ning biotehnoloogia arengu põhifaktoriks. Aastaks 2020 prognoositakse jõuda 55 miljardi dollarini. 

- Meditsiiniturismi kasv soodustab India tervishoiuteenuste osutajatel pakkuda maailma tasemel teenuseid ja vahendeid. Meditsiiniturismi arenguks prognoositakse 2016.aasta 3 miljardist dollarist kasvada 2020.aastaks 8 miljardi dollarini.

 

Kui sul tekkis huvi laieneda oma tervishoiu toote või teenusega Uganda või India turule, siis kandideeri CB Health programmi. Sind viiakse kokku oma ala spetsialistidega Ugandas või Indias, toimuvad Skype koosolekud, millele järgneb turu-uuring vastavalt tootele/teenusele ning seejärel võib koostöö alata. Uganda ja India partnerite külaskäik Eestisse on planeeritud 2017. aasta märtsiks ning sama aasta augustis on planeeritud Eesti esindajate külaskäik Ugandasse ja septembris Indiasse. Central Baltic Interreg programm katab 85% kuludest.

 

Lisainfo ja kandideerimine aadressil: http://www.cbhealthaccess.eu/

cb-health