Teaduspark Tehnopol areneb kaasaegseks ja targaks linnakuks

Tehnopol kasvab ja areneb kiiresti. 2015. aastal hakati jõulisemalt välja arendama teaduspargi keskkonda kaasaegseks targaks linnkakuks, mis on oluline innovaatiliste tehnoloogiaettevõtete, teadlaste ja üliõpilaste hea sünergia ning tulemusliku koostöö tekkeks. Targa linnaku projekti kohaselt saab Tehnopol linnaku õuealast kaasaegne ja energiat säästev keskkond, kuhu tulevad näiteks ka elektri ja internetiga varustatud puhkealad. Tehnopoli linnakus on tehnoloogiaettevõtetel võimalik ka oma tooteid ja lahendusi testida. Näiteks avati siin 2016 aastal autonoomne roheruum, kus on rakendatud erinevaid tehnoloogiaid.