Ajujaht

Ajujaht on Eesti suurim ettevõtluskonkurss, mis edendab Eesti noorte ettevõtlikkust ja aitab kaasa uuenduslike ja teadusmahukate ettevõtete loomisele. Igal aastal käib Ajujahi konkursilt läbi üle 3000 noore ettevõtja, kes on koondunud ligi 300 uuendusliku äriidee taha. Loomulikut aitab ideede elluviimisele kaasa Tehnopoli Startup Inkubaator.

Garage48

Garage48 on üritus, mis võimaldab kiiresti nutikaid ideid ellu viia. Selles osalejad peavad 48 tunni jooksul oma idee müügikõlbulikuks realiseerima. Näiteks valmistama arvutiprogrammi, Interneti teenuse, mobiilirakenduse vms. Garage48 üritused said alguse Eestist 2010. aasta aprillis ja on laienenud nüüdseks ka mujale maailma. Garage48 käsutuses on ka mõnus koostöökeskus Tallinn kesklinnas, mis kannab nime Garage48HUB. Tehnopoli Startup Inkubaator osaleb Garage48 sündmustel ning aitab osalevatel meeskondadel turul läbi lüüa.

Ideelabor

Tartu Ülikooli ideelabor on keskkond, kus tudengite meeskondadel aidatakse 11 nädala jooksul arendada põnevaid ja pööraseid valdkonnaüleseid ideid. Ideelaborisse saab tulla nii oma ideega või liituda mõnda põnevat ideed teostava meeskonnaga. Samuti saab ideelaborisse tulla juba valmis valdkonnaülese meeskonna ja juba veidi arendatud ideega. Tehnopoli Startup Inkubaator annab ideedele hoo sisse oma mentorite ja äritreenerite ekspertnõuga.

IT Kolledž

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse hallatav eraõiguslik rakenduskõrgkool. Koos IT Kolledžiga viib Tehnopoli Startup Inkubaator ellu IT fookusega alustavate ettevõtete koolitusi ja treeninguid ning aitab tudengitel leida väljakutseid prakika või töökoha näol alustavates või kasvavates tehnoloogiaettevõtetes.

Mektory

Mektory on interdistsiplinaarne innovatsiooni-ja tehnoloogiakeskus – Tallinna Tehnikaülikoolis asuv üliõpilasi inspireeriv, teadmisi rakendav ning ettevõtete konkurentsivõimet kasvatav loovkeskus. Üliõpilaste eestvedamisel (peamiselt magistrandid ja doktorandid) ning õppejõudude juhendamisel loovad erinevate erialade üliõpilased uudseid lahendusi, prototüüpe ning kutsuvad ellu start-up firmasid.

Seedcamp

Seedcamp on varajases staadiumis alustavatele ettevõtetele suunatud investor- ja mentorprogramm, mis loob põhivõõrust läbi regulaarsete Seedcamp ürituste. Nendel üritustel saavad kokku regiooni tõsiseltvõetavamad startupid, mentorid ja investorid. Sellest sünergiast tekivad maailma vallutavad ettevõtted. Tehnopoli Startup Inkubaator on Seedcampi partner Baltikumis.

Seedforum

Seed Forumi eesmärgiks on pakkuda kohtumis- ka võrgustumise võimalusi globaalse ambitsiooniga ettevõtjatele ja investoritele. Seed Forum üritustel saavad valitud startup ettevõtjad esitleda enda ideed ja ambitsioone laiaulatuslikule investorite võrgustikule, mis annab võimaluse leida rahastust või saada nõu tipptegijatelt. Tehnopoli Startup Inkubaator valmistab regiooni startup ettevõtteid ette Seed Forumil üles astumiseks ning aitab jõuda investorvalmiduseni.

Startup monthly

StartupMonthly on Silicon Valley´s paiknev organisatsioon, mis aitab ettevõtlikel inimestel üle maailma luua ja arendada startup ettevõtteid erinevatel tehnoloogiapõhistes ärivaldkondades. StartupMonthly´t veavad ettevõtjad, kes aitavad kokku tuua vajalikud mentorid, investorid ja partnerid, et sünniks uusi nutikaid ettevõtteid.

TTÜ

Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis. Siin luuakse erinevate valdkondade (tehnika-, loodus-, täpis-, sotsiaal- ja terviseteadused) sünergia. Siin sünnivad uued ideed. TTÜ on Tehnopoli üks asutajatest ning seetõttu meile väga-väga oluline. Startup Inkubaator aitab meeleldi TTÜ tudengeid, kes soovivad oma ettevõttega alustada.

Startup Wise Guys

Wise Guys on startup ettevõtetele mõeldud kiirendiprogramm. Wise Guys võtab potentsiaaliga meeskonna, annab neile raha ja suunab meeskonna mentorite kaasabil kolmekuulisse arendusprogrammi, mille lõpptulemuseks on maailma muutva ärimudeliga ettevõte. Tehnopoli Startup Inkubaator aitab Wise Guys programmi läbi viia, pakkudes nii nõu kui jõudu.

EstBAN

EstBAN koondab üle 50 isiku, kellel on huvi oma raha alustavatesse ettevõtetesse investeerida. Mullu tegid äriinglid investeeringuid enam kui 4 miljoni euro väärtuses. Tehnopoli Startup Inkubaator aitab tõsta tehnoloogiapõhiste iduettevõtete investeeringuvalmidust ning EstBAN tagab ettevõtete jõudmise potentsiaalsete investorite ette.

EstVCA

Eesti Arengufondi eestvedamisel asutatud Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (lühendatult EstVCA) on Eesti riskikapitaliste, erakapitalifonde, äriingleid ja valdkonna tugiteenuse pakkujaid ühendav katusorganisatsioon.

Gamefounders

GameFounders on esimene Euroopas asuv ärikiirendi, mis tegeleb ainult mänguvaldkonna ettevõtjatega. Kiirendi, mida rahastab EAS Startup Estonia programm, pakub alustavatele ettevõtjatele algkapitali kõrval ka tipptasemel mentoreid, partnerluskokkuleppeid ja ligipääsu ülemaailmsele kontaktvõrgustikule.

Lextal

Lextal on üks Baltikumi juhtivatest advokaadibüroodest, mis teenindab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. Lextal annab Startup Inkubaatori portfelliettevõtetele õigusalast nõu.

Trinindad Consulting

Trinidad Consulting on esimene disainiettevõtte Eestis, kes hakkas UX ehk kasutajakogemuse disaini metoodiliselt tegema. Saame teid aidata disainiküsimuste lahendamise, hangete läbiviimise, infosüsteemide analüüsi ja järelevalve osas. Trinidadi sõbralik meeskond annab meie portfelliettevõtetele UX-i alast nõu.

JLP

JLP on kommunikatsioonibüroo, mida iseloomustavad strateegiline lähenemine, suure pildi nägemine ja mitmekülgne töökogemus.

UK Trade & Investment

UK Trade & Investment ehk lühendatult UKTI eesmärk on aidata oma ekspordinõuga ettevõtteid UK turule sisenemisel.

Prototron

Prototron on rahastu, mis loodud headele ideedele kuju andmiseks. Hea mõte väärib teostamist. Seepärast asutasidki Swedbank, Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool rahastu Prototron, toetamaks noori ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel. Parimad prototüüpivd projektid hakkavad oma toote ja äriidee ellu viima Tehnopoli Startup Inkubaatoris.

Innovation Warehouse

Innovation Warehouse toob kokku ettevõtjad, investorid ja innovatiivsed inimesed. Innovation Warehouse asub Londoni tehnoloogialinnakus. Nende tore meeskond võtab Startup Inkubaatori ettevõtteid alati hea meelega vastu.

Legalbooster

Advokaadibüroo GLIMSTEDT OÜ poolt loodud leht iduettevõtetele õigusnõu andmiseks ja lehel on ka tasuta lepingupõhjad.

Pakri Teadus-ja Tööstuspark

Pakri Teadus-ja Tööstuspark on lao-ja tootmiskeskus, mis on suunatud taastuvenergeetikale, targale energiavõrgule, hoonete energiatõhususele ja energia salvestamisele.

Startup Estonia

Startup Estonia programm on iduettevõtete arendamisele suunatud teenuste kogum, mis aitab startupil ehk iduettevõttel läbida teekond alates ideest kuni teostuseni. 

Tallinn

Tallinn on Eesti poliitika ja ärielu keskus. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.