Kutse Eesti eesistumise rändekonverentsile

21.-22. septembril toimub Tallinna Ülikoolis konverents “EL ja üleilmne talendijaht: väljakutsed ja võimalikud lahendused”. Konverentsil vaadeldakse seoseid sisserände ja majanduskasvu vahel, samuti käsitletakse erinevaid strateegiaid, mille abil ELi konkurentsivõimet tõsta. 

Teiste hulgas esinevad ametnikud nii Euroopa Liidu tasandilt kui liikmesriikidest, kes tutvustavad oma kogemusi meetmetega, mille abil tööalast migratsiooni hõlbustada ja tõhustada. Esimene konverentsi päev on ettekannete päralt, teisel päeval on võimalus osaleda töötubades. Ühes neist vaadeldakse välistööjõu ligimeelitamist Euroopa Liitu ja huvi hoidmist siin töötamise vastu. Töötuba korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Rohkem infot ja registreerumine siin.

Olete oodatud!

e-mail: emn@tlu.ee 

tel.   +372 640 9464