Ristmeedia turundus

Registreeri kursusele!

Koolitajad: Alessandro Nanì (BFMi ristmeedia ja transmeedia loojutustuse õppejõud) ja Age Rosenberg (loovkoolitused)

Eesmärgid: Tutvustada ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsioone, toetada osalejaid efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.

Õpiväljundid: Osalejad teavad, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele. Osalejad teavad ja on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja erinevad ajurünnakuviisid.

Sisu: 

1. Sissejuhatus ristmeediasse ja sellega seotud olulistesse valdkondadesse (field, terms sounds really odd in Est)
2. Ristmeedia kui lugude jutustamise praktika. Lugude jutustamise kunst, ideede leidmine, arendamine ja rakendamine, haaravate turunduslike narratiivide loomine.
3. Ristmeedia tänapäeval. Ülevaade erinevate ristmeedia strateegiate kasutamisest.
4. Ristmeedia turunduse teenistuses.

Eeldused: Minimaalne haridustase on omandatud põhiharidus. Eelnevaid kogemusi ja teadmisi ristmeediast ei ole vaja.

Läbimise tingimused: Loengus osalemine, visuaalse materjali analüüs, näited (filmi)materjalidest.

Koolituse hind: 222 eurot (hind sisaldab käibemaksu)