Tuleviku Tervise Ühenduse ehk Tervise Subjektide Seltsi huviliste ümarlaud

Seltsis osalevad inimesed koguvad enda kohta kokku terviseandmed kõikvõimalikest süsteemidest ja jagavad vabatahtlikult neid andmepõhiste terviseteenuste kasutamiseks ning teadus-arendustegevuseks uute teenuste väljatöötamisel. Selline lähenemine aitab üle saada andmekaitse ja bürokraatia keerukustest ning võimaldab innovaatilistel ettevõtjatel lihtsamini osutada ja disainida uusi terviseinfo teenuseid.

Ümarlaua teine kohtumine toimub 22.novembril kell 16-18 Tehnopol Startup Inkubaatoris, UK Lounge's aadressil Mäealuse 2/1. 

Olete oodatud initsiatiivi arendamises, käivitamises ja eestvedamises kaasa lööma.

Palun registreeruge teenused@tehnopol.ee hiljemalt 17.novembriks.

 

Connected Health klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. Connected Health klaster on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Registreeri