Välisriikide avalike hangete koolitus

Tenderio projekti (www.tenderio.com) raames korraldatakse Eestis koolitus  teiste riikide avaliku sektori hangetel osalemiseks.  Tenderio projekti eesmärgiks on võimaldada Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel osaleda avaliku sektori hangetel välisriikides ning seeläbi laiendada oma äri rahvusvaheliselt. Projekti rahastab ettevõtete ja VKE-de konkurentsivõime programm (COSME). Tenderio teenuste lühikirjeldus on kirja lõpus.

Tenderio projekti raames ja koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga korraldame VKE-dele suunatud tasuta välisriikide avalike hangete koolituse ja võrgustikuürituse, mis toimub 30.aprillil. Koolitus on interaktiivne ja praktilise suunitlusega ning annab ülevaate rahvusvahelisest hangete maastikust, käsitledes kuidas leida ärivõimalusi ja partnereid ning hinnata konkurentsi välisturgudel. Ürituse kirjeldus ja registreerimine siin: https://www.koda.ee/et/sundmused/valisriikide-avalikel-hangetel-osalemise-koolitus.

Huvilised palun vaadake täpsemat infot lisatud lingil.