Eelmine arendusmaraton toimus 19. – 21. jaanuar 2018!

Järgmine ideepäev 8. juuni 2018!

Neljas tööstusrevolutsioon - tööstus 4.0 - on terves maailmas hoogu kogumas ning digitaalse tootmise uusi tehnoloogiaid töötatakse välja ja võetakse kasutusele järjest enamates tööstusettevõtetes. Tänaseks on selge, et eelmise tööstusajastu lahendustega digitööstuse keskkonnas kaua konkurentsis ei püsi, seega peab tuleviku maailmas iga tööstus olema tark tööstus.

Miks on tark tööstus Eestile oluline?

Eesti tööstuses loodav lisandväärtus inimese kohta on vähem kui pool Euroopa keskmisest. Tööstusettevõtete kasumlikkuse vähenemine on tähelepanu keskmesse tõstnud tootmise ja töötlemise efektiivsuse kasvatamise, võttes kasutusele innovaatilisi tehnoloogiaid seadmete ja protsesside digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks ja robotiseerimiseks.  Eestis on piisavalt nii edukaid IKT-ettevõtteid kui rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga tööstusettevõtteid. Nende osapoolte kokku toomine ning ühiselt tööstuse digitaliseerimise väljakutsete lahendamine avab Eesti tööstusettevõtlusele väärtuslikke arenguvõimalusi.  

Milliste probleemidega tööstuse uus ajastu tegeleb?

Tööstus 4.0 tähendab, et üksnes automatiseeritud ja robotiseeritud tootmissüsteemidelt minnakse üle küberfüüsilistele süsteemidele, s.t. et need süsteemid suhtlevad omavahel üle interneti ja lokaalvõrgustike ning võtavad andmete põhjal vastu otsuseid. Keskseks tõusetub vajadus tootmise pideva seire, olukordade ennustamise ja analüüsi järele ning tarkade otsuste vastuvõtmine uute andmehaldussüsteemide abil.

Millised osapooled on oodatud kaasa lööma?
Ettevõtjad ja spetsialistid (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tööstuse ja IKT erialaliidud
Haridusasutused (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tudengid (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused
Kõik tööstuse digitaliseerimise huvilised
Arendusmaraton

Tarneahel toormest tootmiseni

19. – 21. jaanuar 2018
Ideepäev

Ideepäev

8. juuni 2018

Uudised

Tark Tööstus arendusmaratonil võidutsesid nutika koormapaigutuse ja jookide väiketootjatele suunatud villimislahenduse arendajad

22. jaanuar 2018

Reede õhtust pühapäeva õhtuni toimunud arendusmaratoni käigus leidsid 8 meeskonda lahenduse 8-le Eesti tööstuse probleemile, pakkudes välja erinevaid tööstuse digitaliseerimise…

Üritustesarja ellukutsuja

Koostööpartnerid

Tark Tööstus arendusmaratonil võidutsesid nutika koormapaigutuse ja jookide väiketootjatele suunatud villimislahenduse arendajad

22. jaan. 2018

Reede õhtust pühapäeva õhtuni toimunud arendusmaratoni käigus leidsid 8 meeskonda lahenduse 8-le Eesti tööstuse probleemile, pakkudes välja erinevaid tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise lahendusi, mida on edasi arendades võimalik reaalselt kasutusse võtta. Võitjaks kuulutati seekord koguni kaks meeskonda – erikujulise koorma paigutamise probleemi lahendanud RPV ja väiketootjatele automatiseeritud villimissüsteemi ja tarkvaralahendust pakkuv Cannery.

Tööstuse arendusnädalavahetuste sari on üks tööstuse digitaliseerimise eesmärgil EASi poolt ellu kutsutud tegevustest, mille eesmärgiks on viia kokku tööstussektor ning IKT sektor. Eesti tööstuse digitaliseerimist näeb ette ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välja töötatud tööstuspoliitika roheline raamat.

Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul tõestas seekordne arendusmaraton järjekordselt, et erinevate kompetentsidega inimeste kokkupanemine ja nende igapäevasest rutiinist lahti raputamine annab suurepäraseid tulemusi. „Nägime, et Eesti tööstuses on palju probleeme, millele ei ole tööstuse siseselt siiani häid lahendusi leitud,“ selgitas Villers. Tema sõnul on tihtipeale tunne, et erinevaid lahendusi ja rakendusi on juba maailmas nii palju, et kõik vajalik peaks justkui kaetud olema, kuid ikkagi ei leia suuremad ja väiksemad tööstusettevõtted endale vajalikku lahendust.

RPV ehk Räpina Paberivabrik lihtsustab erineva kujuga saadetiste laadimist koormasse. Nende eesmärk oli luua intuitiivne 3D mäng, kus inimesed üle maailma saaksid mängulises keskkonnas paigutada erikujulisi pakke koormasse ning saada selle eest premeeritud. Pikem eesmärk on arendada masinõppepõhine süsteem, mis paigutab tulevikus ise koormad kõige efektiivsemalt koormasse.

Cannery tegeleb käsitööjookide purki villimise automatiseerimisega. Paljud õlletootjad soovivad villida oma toodet purki, aga see on täna liiga keeruline, seetõttu villivad nad oma toodangut käsitsi pudelitesse. See on aga kallis ja ebaefektiivne, muutes villimisprotsessi kõige suuremaks väiketootmise kuluallikaks. Kui tavaliselt kulub villimisele kuni nädal, siis Cannery võimaldab sama asja ära teha nelja tunniga. Cannery soovib pruulikodadele pakkuda täislahendust ehk villimismasinat koos tarkvaraga.

Kõige parema esitluse auhinna ja Startup Estonia küberkaitse eriauhinna võitis meeskond Woodpecker. Ericssoni eriauhind innovaatilise ja mängulise lahenduse eest kuulub RPVle. Prototroni top 40 hulka pääseb Interchemie.

„Tehnoloogiad arenevad pöörase kiirusega ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt on tööstusettevõtete jaoks ellujäämise küsimus. Tööstus on traditsiooniline tegevusala, mille ärimudel ei näe ette riskikapitali kaasamist ning mis pole täna Eestis veel harjunud startupidega koostööd tegema. Loodan, et seesugused arendusmaratonid on hea võimalus sisse töötada koostöövorm tööstusettevõtete ja ikt-sektori vahel, et meie ikt-sektor saaks panustada jõulisemalt tööstussektori konkurentsivõime kasvuks,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusvaldkonna juht Silja Lipp.

EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane rõhutas, et Eesti tööstussektoril on üha olulisem tegeleda digitaliseerimisega ning siin juures saab EAS olla ka abiks. „Soovime aidata meie tööstusettevõtteid digitaliseerimisega sellisele tasemele, kuhu on jõudmas ka lähiriigid,“ sõnas Rebane. „Oleme EASis alustanud tööstuse digitaliseerimist toetavate teenustega, et aidata ettevõtetel toota nutikamalt ja efektiivsemalt – hoida meie tööstust konkurentsivõimelisena ja arendada seda muutunud, digitaalsele maailmale vastavaks,“ lausus Tanel Rebane. Ta rõhutas veel, et targa tööstuse arendusmaratonil suur väärtus ka tööstuse ja IT vaheliste kontaktide loomisel ning tööstuse digitaliseerimise teadlikkuse tõstmisel.

Targa tööstuse temaatika teadlikkuse tõstmiseks ning tööstus- ja IT-sektori valdkonnaspetsiifiliste kompetentside jagamiseks nõustasid häkkijaid oma ala eksperdid sellistest ettevõtetest ja organisatsioonidest, nagu Helmes, Defendec, Proekspert, Nortal, Nordic Automation Systems, InProSo, Eliko, k-space, TTÜ, ABB ja Lean Enterprise Estonia.

Sellest aastast alustas EAS koostöös Teaduspargiga Tehnopol targa tööstuse ideepäevade ja arendusmaratonide sarjaga, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kõik huvilised on oodatud järgmisele ideepäevale, mis toimub 8. juunil!

Aitäh Prototron, Garage48, Startup Estonia, Swedbank, Ericsson, Tööstusuudised.ee, Peenjoogivabrik Nudist, Õllenaut, Realist ja Kadarbik arendusmaratoni õnnestumiseks osutatud abi eest!

Ülevaade meeskondadest ja nende ideedest:

Woodpecker Systems´i eesmärk on teha puidutööstustes toorme liikumine nutikalt ja automaatselt jälgitavaks. Täna on kõik toorme pakid puiduettevõtte laos küll nummerdatud, kuid sageli ei ole täpset teada, kus pakk territooriumil täpselt asub. Woodpeckeri lahenduse abil registreerib tõstuk paki liikumise, et kõikidel tootmise osadel oleks ülevaade, kust toorme pakk peale võeti ning kuhu viidi.

Kerberose eesmärgiks on arendada välja kaevandusettevõtetele suunatud toote, et allmaa kaevanduses ei hukkuks keskkonnatingimuste ja terviserikete tõttu ükski inimene. Kerberos soovib automatiseerida tööprotsesside käigus kogutud andmete salvestamise. Täna jälgivad kaevandused oma töötajaid siis, kui nad lähevad maa alla ja siis, kui nad uuesti maapinnale tulevad. Vahepealse aja kohta aga kahjuks hea ülevaade puudub. Kerberos paneb töötajate käele väikese anduri, et saada teada erinevaid tervisega seotud andmeid, vibratsiooni infot ja asukohainfot, kus kaevur asub, et ennetada ohuolukordade teket.

Interchemie lahendus aitab keemia- ja ravimitööstustel tulla uue tootega kiiremini turule. Täna peab uue toote turule tulekuks tegema väga palju manuaalset tööd, mida tegelikkuses saaks automatiseerida. Nende toode automatiseerib toote valideerimisprotsessi, pakkudes veebipõhist lahendust andmete kogumiseks ja töötlemiseks koos tehnilise toega. Interchemie teeb keemilise analüüsi lihtsaks ja kiireks.

Eziil loob tootmistarkvara, et tootmisjuht saaks võimalikuks lihtsalt ülevaate tootmise hetkeseisust. Täna puudub tootmisjuhil mugav ja reaalajas uuenev ülevaade tootmise hetkeseisust. Eziili lahenduse abil saab tootmisjuht reageerida õigeaegselt erinevatele tootmise käigus tekkivatele probleemidele, hoides sellega kokku aega ja raha.

WideData muudab tootmise andmetöötluse nutikamaks. Nende lahendus mõõdab üles, kaardistab ja normeerib erinevad käsitsi läbiviidavad protsessid tootmises ja koondab andmebaasi. See info võimaldab teha paremaid otsuseid tootmise planeerimisel ja juhtimisel.

Vend Valter tegeleb tarneahela usaldusväärsusega. Tootmises on vaja tagada, et ka kõik tarnijad vastavad vajalikele kriteeriumitele. Kuna nõudeid, millele tootajad tarneahela garantiid vajavad, tuleb järjest juurde, siis pakume iseteenindusplatvormi, kus on võimalik näha progressi aruannet. Platvormi on võimalik kasutada erinevates tööstustes. Aega läheb neli korda vähem ja tekib parem ülevaade tarneahela usaldusväärsusest.

Digitaliseerimine tööstuses on möödapääsmatu

4. jaan. 2018

Tööstuse digitaliseerimisest on saanud möödapääsmatu teema, kui räägime tööstusettevõtete konkurentsis püsimisest ja tootmisefektiivsuse kasvatamisest, ütleb Teaduspargi Tehnopol arendusjuht Kadi Villers.

Eesti tööstuses loodav lisandväärtus inimese kohta on vähem kui pool Euroopa keskmisest. Samas moodustab tööstustoodang umbes 75% meie riigi ekspordist ja mõjutab seeläbi oluliselt Eesti üldist majanduslikku käekäiku.

Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul peame aktiivselt otsima võimalusi, kuidas tootmist automatiseerida ja efektiivsemaks muuta. Neljas tööstusrevolutsioon on terves maailmas hoogu kogumas ning digitaalse tootmise uusi tehnoloogiaid töötatakse välja ja võetakse kasutusele järjest enamates tööstusettevõtetes. Tänaseks on selge, et eelmise tööstusajastu lahendustega digitööstuse keskkonnas kaua konkurentsis ei püsi, seega peab tuleviku maailmas iga tööstus olema tark tööstus.

Villersi sõnul on tööstuse digitaliseerimisest on saanud möödapääsmatu teema, kui räägime tööstusettevõtete konkurentsis püsimisest, tootmisefektiivsuse kasvatamisest ning innovatsioonist ja revolutsioonist tööstussektoris.

19.-21. jaanuaril korraldab EAS koostöös Teaduspargiga Tehnopol targa tööstuse arendusmaratoni, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi.

Esimene hackathon keskendub tarneahela planeerimisega seotud probleemide lahendamisele. Kõikidel Eesti tööstusettevõtetel on võimalus esitada arendusmaratonile oma probleem või kitsaskoht, millele nad soovivad leida senisest efektiivsemat, odavamat, kiiremat või paremat lahendust ja asuda seda koos oma valdkonna proffidega lahendama.

Arendusmaratonile lahendamiseks pakutud teemadest võib näitena tuua Woodpecker Systems´i, mis otsib kiiremaid ja efektiivsemaid lahendusi puiduettevõtete vahelise tellimuste, saatelehtede ja tootmisinfo edastamiseks. Samuti Cannery, mis otsib väiketootjate jaoks efektiivsemat võimalust jookide pakendamisele ja sellega seotud aruandlusele.

Osalejaid nõustavad nädalavahetusel oma ala professionaalid Nortalist, Helmesest, Defendecist, Proeksperdist ja veel mitmetest teistest Eesti tippfirmadest.

Tallinna Teaduspargis Tehnopol toimuval arendmusmaratonil on oodatud kaasa lööma kõik töösturid, IT-ettevõtted, startupid, tudengid, arendajad, disainerid, turundajad ja teised targa tööstuse valdkonna huvilised. Osalemine on tasuta.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

(Allikas: toostusuudised.ee)

Eesti peab võtma tööstuse digitaliseerimises liidripositsiooni

8. dets. 2017

Novembri lõpus kohtusid Teaduspargis Tehnopol Prototroni eestvedamisel Skandinaavia ja Eesti suurte tööstusettevõtete juhid ning startupid, et leida koos tööstuse targemaks ja efektiivsemaks muutmise võimalusi läbi digitaliseerimise ja robotite kasutuselevõtu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhtaja Kaupo Reede sõnul on tööstuses on alati raha, tarku inimesi ja palju kogemusi, mis loob soodsa pinnase innovatsiooniks ja koostööks startupidega. „Kui soovime olla konkurentsivõimelised, peame võtma tööstuse digitaliseerimises liidripositsiooni ja startupid tuleb suunata tööstuse poole,“ lisas Reede.

Tark Tööstus arendusmaratonide eestvedaja ja Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul on Eesti tööstuses loodud lisandväärtus täna alla poole Euroopa keskmisest. „Samas moodustab tööstustoodang umbes kolmveerandi Eesti ekspordist ja mõjutab seeläbi Eesti üldist majanduslikku käekäiku. Eesti tööstussektori moderniseerimine ehk saamine targaks tööstuseks tähendabki IKT-lahenduste integreerimist nii tootmisesse kui toodetesse protsesside juhtimiseks, andmete saamiseks ja nende põhjal paremate otsuste tegemiseks. Tehnopol toetab teadmismahuka tehnoloogiattevõtluse arengut ning selle integreerimist teiste sektorite ettevõtlusega. Soovime olla Eesti ettevõtetele ekspordi kasvatamisel parim partner ning seetõttu tegeleme üha rohkem ka tööstuse digitaliseerimise teemadega,“ selgitas Villers.

Tööstusettevõtteid ja startupe kokkuviiva ürituse BalticPlus eesmärgiks oli anda Eesti tööstusettevõtetele võimalus tutvuda uute ja innovatiivsete lahendustega tootmise efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi konkurentsivõime suurendamiseks.

Tark Tööstus eksperdi ja Prototroni juhi Jana Pavlenkova sõnul otsisid peamiselt Soomest, Rootsist ja Eestist pärit toormaterjale töötlevate tööstuste esindajad oma valdkonna protsesside digitaliseerimise ja robotiseerimise lahendusi, et tagada oma töötajate suuremat ohutust „Samuti pakkus töösturitele huvi kuidas muuta keskkonnameetmete seiret tõhusamaks ja kasutada olemasolevaid andmeid nutikamalt. Samas valdkonnas tegutsevad startupid ootasid aga tagasisidet ja suuniseid oma ideedele ja võimalust piloteerida,“ selgitas Prototroni juht.

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia teaduskonna vanemteaduri Veiko Karu sõnul on tööstusettevõtete digitaliseerimise peamiseks eesmärgiks ikkagi efektiivsuse suurendamine. “Lisaks saavad ettevõtted rohkem ja senisest parema kvaliteediga andmeid, mida analüüsida. Selle kõige juures jäävad ettevõtete jaoks peamiseks väljakutseks endiselt inimesed. Spetsialisti tööaeg ühes ettevõttes väheneb ajas, kõik otsivad talente ja koolitavad vajalike oskustega inimesed välja ning seisavad seejärel silmitsi küsimusega, kuidas neid inimesi ka edaspidi enda juures tööl hoida,” rõhutas Karu.

Teaduspargist Tehnopol on kujunemas targa tööstuse kompetentsikeskus. Tänaseks ülimenukaks osutunud Level11 suurettevõtete ja startupide koostööprogrammi kaudu aidatakse jõuda uute ühiste arendusprojektideni ka tööstuse digitaliseerimise vallas. 2018. aastast käivitab Teaduspark Tehnopol targa tööstuse ideepäevade ja arendusmaratonide sarja, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi.

 

(Foto: Raul Mee. Graanul Invest)

Kuidas nutikalt korraldada logistikat?

7. dets. 2017

Teaduspargi Tehnopol ja BDA organiseeritud logistikaseminaril tõdesid nii Tallinna Sadama kui ka SmartLogi esindajad, et robotid, asjade internet ja suurandmete töötlus võib olla logistikas juba lähituleviku reaalsus.

SmartLogi välitööde juhi Illimar Pauli sõnul on logistikavaldkonnas kolm uut suunda – digitaliseerimine, digitaliseerimine ja digitaliseerimine. „Täpsemalt öeldes robotiseerimine ning füüsilise töö protsesside automatiseerimine. Näiteks laorobotid ja isesõitvad autod. Samuti tarneahelate ja transpordivõrgustike digitaliseerimine, mis võimaldab automatiseerida ka neid protsesse, mis ei ole oma olemuselt väga füüsilised, aga mille sooritamiseks on seni siiski inimtööjõudu vajatud. Uuenduste tulemusena tehakse rohkem tööd ära kiiremini, täpsemalt ja vähemate töötajatega, mis kokkuvõttes tähendab kokkuhoidu. Siia alla liigutuvad eelkõige asjade interneti, plokiahelatehnoloogia ja tehisintellekti kooslusel baseeruvad uued ärirakendused,“ rääkis Paul logistiasektori uutest suundadest.

Illimar Paul on veendunud, et seni peamiselt finantssektoris kanda kinnitanud plokiahela tehnoloogia võimaldab digitaalsete võrgustikega liidestuda ka väiksematel ettevõtetel, kellele see seni pole EDI (electronic data interchange)-põhiselt veel olnud tasuv. Teiseks oluliseks plokiahelatehnoloogia poolt logistikasse toodavaks lisandväärtuseks peab Illimar Paul tarkade lepingute poolt pakutavat võimalust aeganõudvate, ent samas olemuselt lihtsate protsesside automatiseerimiseks. „Lihtsa näitena võib tuua kasvõi väravate automaatse avamise autode poolt, kellel on selleks luba, ilma et keegi peaks kuhugi helistama, sõnumi saatma, RFID (radio-frequency identification) või visuaalse numbrituvastuse läbima. Piisab, kui värav on distantsilt avatav ja autol on näiteks Ecofleeti tugi, auto ja värav on sama plokiahelaga integreeritud ning värava omanik on andnud autole loa kindlatel tingimustel oma territooriumile sisse- ja väljasõitmiseks, mis on vormistatud plokiahela targa lepinguna,“ joonistab Paul välja vaid ühe paljudest plokiahela tehnoloogia kasutusvõimalustest.

Ka Triin Rum Tallinna Sadamast on veendunud, et andmed on logistikavaldkonna uus kütus. Rumi sõnul töötatakse välja uusi lahendusi, et suurandmeid integreerida ja kasutada klientidele lisaväärtuse pakkumiseks. „Samuti on oluline märksõna automatiseerimine. Põnevad uued lahendused, millest kindlasti ka lähitulevikus üha enam juttu tuleb, on näiteks isesõitvad sõidukid, automaatne sildumine laevadel ning Hyperloop,“ tõi Rum vaid mõne näite.

„Tallinna Sadama eesmärgiks on saada uuendusmeelseimaks sadamaks Läänemere ääres. Sel kevadel korraldasime Teaduspargi Tehnopol abiga hackathoni-stiilis innovatsioonipäeva, et uuendusmeelsust paremini meie töötajateni viia ning lahendada mõnda hetkel esinevat kitsaskohta või pakkuda uusi võimalusi. Selle tulemusena on mitmed põnevad projektid täna juba töös,“ rääkis Rum sellest, kuidas Tallinna Sadama jaoks ei ole hackathon või innovatsioon mitte moesõnad vaid reaalsed võimalused äriliselt kasulike uute lahendusteni jõudmiseks.

Lisaks töösolevatele innovatsioonipäeva projektidele on Tallinna Sadamas mitmed digitaalsed lahendused juba tööle pandud. Näiteks käivitati oktoobris Vanasadama A-terminali alal sõidukitega reisijatele automaatse liiklusjuhtimise süsteemi Tark Sadam, mis tähendab, et sõidukid juhatatakse nüüd pärast check-in’i infotabloode abil laeva ning tõkkepuud avanevad tänu numbrituvastusele automaatselt. Sellega muutub sõidukitega reisijatele laevale minek mugavamaks ja kiiremaks.

Möödunud aastal paigutati aga Muuga sadama erinevatesse kohtadesse kokku 20 e-Nina ehk lõhnasensorit ja 4 tuuleandurit, mis annavad nii terminalidele kui ka ametkondadele reaalajas veebilehe kaudu tagasisidet lõhnahäiringu esinemise ning selle põhjustanud allikate kohta. Sellest ajast peale on kaebuste arv vähenenud.

Esimene Tark Tööstus arendusmaraton keskendub just tootmise hankelogistikaga seotud probleemide lahendamisele. Kitsaskohtadele, mis puudutavad tooraine ja materjalide tellimist, kohaletoimetamist ning tootmisse suunamist, tellimusmahtude prognoosimist ning muutusi, tooraine kvaliteedikontrolli ning kõigi nende lõikude kohta andmete kogumist, integreerimist ning analüüsimist.

Tarneahela planeerimise arendusmaraton toimub 19.-21. jaanuaril Teaduspargis Tehnopol. Loe ürituse alt lisainfot ja tule anna oma panus nutikate lahenduste väljatöötamisel!

Ideepäev

Ideepäev
8. juuni 2018

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol

Aeg

Ürituse keel Eesti

Registreeru siin!

Tarneahel toormest tootmiseni

Arendusmaraton
19. – 21. jaanuar 2018

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol, address: Teaduspargi 6/1, Tallinn. Seminariruum "Saturn"

Aeg 17:30

Ürituse keel Eesti keel

Kes on oodatud osalema?
Tööstussektori ettevõtjad ja töötajad
IT-sektori ettevõtjad ja töötajad
Tööstuse sidusvaldkondade esindajad
Tehniliste jm alade tudengid
Tööstuse digitaliseerimise huvilised

Vaata Tark Tööstus arendusmaratoni SUURE FINAALI ülekandeid tagantjärele: 

Ideede ja prototüüpide esitlused: https://www.facebook.com/tehnopol/videos/1800989789914193/

Võitjate väljakuulutamine ja auhinnatseremoonia: https://www..facebook.com/tehnopol/videos/1801134446566394/

 

Ürituse teemafookus

EAS koostöös Tehnopoliga korraldab tööstuse digitaliseerimise teemalisi ideepäevi ning arendusmaratone. Esimene arendusmaraton keskendus tarneahela planeerimise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisele – need on kitsaskohad, mis puudutavad tooraine ja materjalide tellimist, kohaletoimetamist ning tootmisse suunamist, tellimusmahtude prognoosimist ning muutusi, tooraine kvaliteedikontrolli ning kõigi nende lõikude kohta andmete kogumist, integreerimist ning analüüsimist.

Probleemid

Arendusmaratonil kutsusime osalejaid välja töötama uudseid digitaalseid lahendusi kas tööstusettevõtete poolt välja pakutud või osalejate endi poolt kaasa toodud probleemidele või leidma uusi kasutusvõimalusi juba olemasolevate IT-lahenduste baasil. Või mõlemat varianti kombineerima. Esitlemisele tuli ning töösse läks kaheksa probleemi erinevatest tööstussektoritest, mille ümber koguti kaheksa meeskonda, kes pühapäeva õhtul esitlesid probleemidele kaheksat nutikat lahendust. Siin on ülevaade meeskondadest ja ideedest, mille kallal nad töötasid: 

  • RPV ehk Räpina Paberivabrik lihtsustab erineva kujuga saadetiste laadimist koormasse. Nende eesmärk oli luua intuitiivne 3D mäng, kus inimesed üle maailma saaksid mängulises keskkonnas paigutada erikujulisi pakke koormasse ning saada selle eest premeeritud. Pikem eesmärk on arendada masinõppepõhine süsteem, mis paigutab tulevikus ise koormad kõige efektiivsemalt koormasse.
  • Cannery tegeleb käsitööjookide purki villimise automatiseerimisega. Paljud õlletootjad soovivad villida oma toodet purki, aga see on täna liiga keeruline, seetõttu villivad nad oma toodangut käsitsi pudelitesse. See on aga kallis ja ebaefektiivne, muutes villimisprotsessi kõige suuremaks väiketootmise kuluallikaks. Kui tavaliselt kulub villimisele kuni nädal, siis Cannery võimaldab sama asja ära teha nelja tunniga. Cannery soovib pruulikodadele pakkuda täislahendust ehk villimismasinat koos tarkvaraga.
  • Woodpecker’i eesmärk on teha puidutööstustes toorme liikumine nutikalt ja automaatselt jälgitavaks. Täna on kõik toorme pakid puiduettevõtte laos küll nummerdatud, kuid sageli ei ole täpset teada, kus pakk territooriumil täpselt asub. Woodpeckeri lahenduse abil registreerib tõstuk paki liikumise, et kõikidel tootmise osadel oleks ülevaade, kust toorme pakk peale võeti ning kuhu viidi.
  • Kerberose eesmärgiks on arendada välja kaevandusettevõtetele suunatud toote, et allmaa kaevanduses ei hukkuks keskkonnatingimuste ja terviserikete tõttu ükski inimene. Kerberos soovib automatiseerida tööprotsesside käigus kogutud andmete salvestamise. Täna jälgivad kaevandused oma töötajaid siis, kui nad lähevad maa alla ja siis, kui nad uuesti maapinnale tulevad. Vahepealse aja kohta aga kahjuks hea ülevaade puudub. Kerberos paneb töötajate käele väikese anduri, et saada teada erinevaid tervisega seotud andmeid, vibratsiooni infot ja asukohainfot, kus kaevur asub, et ennetada ohuolukordade teket.
  • Interchemie lahendus aitab keemia- ja ravimitööstustel tulla uue tootega kiiremini turule. Täna peab uue toote turule tulekuks tegema väga palju manuaalset tööd, mida tegelikkuses saaks automatiseerida. Nende toode automatiseerib toote valideerimisprotsessi, pakkudes veebipõhist lahendust andmete kogumiseks ja töötlemiseks koos tehnilise toega. Interchemie teeb keemilise analüüsi lihtsaks ja kiireks.
  • Eziil 4.01 loob tootmistarkvara, et tootmisjuht saaks võimalikuks lihtsalt ülevaate tootmise hetkeseisust. Täna puudub tootmisjuhil mugav ja reaalajas uuenev ülevaade tootmise hetkeseisust. Eziili lahenduse abil saab tootmisjuht reageerida õigeaegselt erinevatele tootmise käigus tekkivatele probleemidele, hoides sellega kokku aega ja raha.
  • WiseData muudab tootmise andmetöötluse nutikamaks. Nende lahendus mõõdab üles, kaardistab ja normeerib erinevad käsitsi läbiviidavad protsessid tootmises ja koondab andmebaasi. See info võimaldab teha paremaid otsuseid tootmise planeerimisel ja juhtimisel.
  • Vend Valter tegeleb tarneahela usaldusväärsusega. Tootmises on vaja tagada, et ka kõik tarnijad vastavad vajalikele kriteeriumitele. Kuna nõudeid, millele tootajad tarneahela garantiid vajavad, tuleb järjest juurde, siis pakume iseteenindusplatvormi, kus on võimalik näha progressi aruannet. Platvormi on võimalik kasutada erinevates tööstustes. Aega läheb neli korda vähem ja tekib parem ülevaade tarneahela usaldusväärsusest. 

Osalejad

Üritusel osalesid ja segameeskondi moodustasid nii tööstusettevõtete esindajad kui ka osalejad IT-ettevõtetest, tööstussektorit teenindavatest ettevõtetest, ülikoolidest, aga ka muudest tööstuse digitaliseerimisest huvitatud sihtgruppidest.

Võitjad

Arendusmaratoni parimaid meeskondi valiti koguni kaks – RPV ning Cannery! Neid kumbagi ootab ees projekti edasine arendamine Tehnopoli Startup Inkubaatoris 6 kuu jooksul

Prototroni eripreemia ehk otsepääsu Prototroni TOP40-sse võitis Interchemie!

Küberturvalisuse valdkonna eripreemia Startup Estonialt sai Woodpecker!

Ericssoni eripreemia mängulise lahenduse eest sai RPV!

 

Palju õnne kõigile võitjatele, suur tänu kõigile osalejatele ning kohtumisteni järgmistel üritustel!