Möödunud üritused

Ideepäev

Üritus 3

19. – 21. jaanuar

Tulevad üritused

Arendusmaraton

Üritus 4

19. – 21. jaanuar

Järgmine arendusmaraton 19. – 21. jaanuar 2018!

Järgmine ideepäev 8. juuni 2018!

Neljas tööstusrevolutsioon - tööstus 4.0 - on terves maailmas hoogu kogumas ning digitaalse tootmise uusi tehnoloogiaid töötatakse välja ja võetakse kasutusele järjest enamates tööstusettevõtetes. Tänaseks on selge, et eelmise tööstusajastu lahendustega digitööstuse keskkonnas kaua konkurentsis ei püsi, seega peab tuleviku maailmas iga tööstus olema tark tööstus.

Miks on tark tööstus Eestile oluline?

Eesti tööstuses loodav lisandväärtus inimese kohta on vähem kui pool Euroopa keskmisest. Tööstusettevõtete kasumlikkuse vähenemine on tähelepanu keskmesse tõstnud tootmise ja töötlemise efektiivsuse kasvatamise, võttes kasutusele innovaatilisi tehnoloogiaid seadmete ja protsesside digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks ja robotiseerimiseks.  Eestis on piisavalt nii edukaid IKT-ettevõtteid kui rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga tööstusettevõtteid. Nende osapoolte kokku toomine ning ühiselt tööstuse digitaliseerimise väljakutsete lahendamine avab Eesti tööstusettevõtlusele väärtuslikke arenguvõimalusi.  

Milliste probleemidega tööstuse uus ajastu tegeleb?

Tööstus 4.0 tähendab, et üksnes automatiseeritud ja robotiseeritud tootmissüsteemidelt minnakse üle küberfüüsilistele süsteemidele, s.t. et need süsteemid suhtlevad omavahel üle interneti ja lokaalvõrgustike ning võtavad andmete põhjal vastu otsuseid. Keskseks tõusetub vajadus tootmise pideva seire, olukordade ennustamise ja analüüsi järele ning tarkade otsuste vastuvõtmine uute andmehaldussüsteemide abil.

Millised osapooled on oodatud kaasa lööma?
Ettevõtjad ja spetsialistid (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tööstuse ja IKT erialaliidud
Haridusasutused (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tudengid (tööstus, IT, disain, turundus, äri)
Tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused
Kõik tööstuse digitaliseerimise huvilised
Arendusmaraton

Tarneahel toormest tootmiseni

19. – 21. jaanuar 2018
Ideepäev

Ideepäev

8. juuni 2018

Uudised

Digitaliseerimine tööstuses on möödapääsmatu

4. jaanuar 2018

Tööstuse digitaliseerimisest on saanud möödapääsmatu teema, kui räägime tööstusettevõtete konkurentsis püsimisest ja tootmisefektiivsuse kasvatamisest, ütleb Teaduspargi Tehnopol arendusjuht Kadi Villers….

Üritustesarja ellukutsuja

Koostööpartnerid

Digitaliseerimine tööstuses on möödapääsmatu

4. jaan. 2018

Tööstuse digitaliseerimisest on saanud möödapääsmatu teema, kui räägime tööstusettevõtete konkurentsis püsimisest ja tootmisefektiivsuse kasvatamisest, ütleb Teaduspargi Tehnopol arendusjuht Kadi Villers.

Eesti tööstuses loodav lisandväärtus inimese kohta on vähem kui pool Euroopa keskmisest. Samas moodustab tööstustoodang umbes 75% meie riigi ekspordist ja mõjutab seeläbi oluliselt Eesti üldist majanduslikku käekäiku.

Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul peame aktiivselt otsima võimalusi, kuidas tootmist automatiseerida ja efektiivsemaks muuta. Neljas tööstusrevolutsioon on terves maailmas hoogu kogumas ning digitaalse tootmise uusi tehnoloogiaid töötatakse välja ja võetakse kasutusele järjest enamates tööstusettevõtetes. Tänaseks on selge, et eelmise tööstusajastu lahendustega digitööstuse keskkonnas kaua konkurentsis ei püsi, seega peab tuleviku maailmas iga tööstus olema tark tööstus.

Villersi sõnul on tööstuse digitaliseerimisest on saanud möödapääsmatu teema, kui räägime tööstusettevõtete konkurentsis püsimisest, tootmisefektiivsuse kasvatamisest ning innovatsioonist ja revolutsioonist tööstussektoris.

19.-21. jaanuaril korraldab EAS koostöös Teaduspargiga Tehnopol targa tööstuse arendusmaratoni, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi.

Esimene hackathon keskendub tarneahela planeerimisega seotud probleemide lahendamisele. Kõikidel Eesti tööstusettevõtetel on võimalus esitada arendusmaratonile oma probleem või kitsaskoht, millele nad soovivad leida senisest efektiivsemat, odavamat, kiiremat või paremat lahendust ja asuda seda koos oma valdkonna proffidega lahendama.

Arendusmaratonile lahendamiseks pakutud teemadest võib näitena tuua Woodpecker Systems´i, mis otsib kiiremaid ja efektiivsemaid lahendusi puiduettevõtete vahelise tellimuste, saatelehtede ja tootmisinfo edastamiseks. Samuti Cannery, mis otsib väiketootjate jaoks efektiivsemat võimalust jookide pakendamisele ja sellega seotud aruandlusele.

Osalejaid nõustavad nädalavahetusel oma ala professionaalid Nortalist, Helmesest, Defendecist, Proeksperdist ja veel mitmetest teistest Eesti tippfirmadest.

Tallinna Teaduspargis Tehnopol toimuval arendmusmaratonil on oodatud kaasa lööma kõik töösturid, IT-ettevõtted, startupid, tudengid, arendajad, disainerid, turundajad ja teised targa tööstuse valdkonna huvilised. Osalemine on tasuta.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

(Allikas: toostusuudised.ee)

Eesti peab võtma tööstuse digitaliseerimises liidripositsiooni

8. dets. 2017

Novembri lõpus kohtusid Teaduspargis Tehnopol Prototroni eestvedamisel Skandinaavia ja Eesti suurte tööstusettevõtete juhid ning startupid, et leida koos tööstuse targemaks ja efektiivsemaks muutmise võimalusi läbi digitaliseerimise ja robotite kasutuselevõtu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhtaja Kaupo Reede sõnul on tööstuses on alati raha, tarku inimesi ja palju kogemusi, mis loob soodsa pinnase innovatsiooniks ja koostööks startupidega. „Kui soovime olla konkurentsivõimelised, peame võtma tööstuse digitaliseerimises liidripositsiooni ja startupid tuleb suunata tööstuse poole,“ lisas Reede.

Tark Tööstus arendusmaratonide eestvedaja ja Teaduspargi Tehnopol arendusjuhi Kadi Villersi sõnul on Eesti tööstuses loodud lisandväärtus täna alla poole Euroopa keskmisest. „Samas moodustab tööstustoodang umbes kolmveerandi Eesti ekspordist ja mõjutab seeläbi Eesti üldist majanduslikku käekäiku. Eesti tööstussektori moderniseerimine ehk saamine targaks tööstuseks tähendabki IKT-lahenduste integreerimist nii tootmisesse kui toodetesse protsesside juhtimiseks, andmete saamiseks ja nende põhjal paremate otsuste tegemiseks. Tehnopol toetab teadmismahuka tehnoloogiattevõtluse arengut ning selle integreerimist teiste sektorite ettevõtlusega. Soovime olla Eesti ettevõtetele ekspordi kasvatamisel parim partner ning seetõttu tegeleme üha rohkem ka tööstuse digitaliseerimise teemadega,“ selgitas Villers.

Tööstusettevõtteid ja startupe kokkuviiva ürituse BalticPlus eesmärgiks oli anda Eesti tööstusettevõtetele võimalus tutvuda uute ja innovatiivsete lahendustega tootmise efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi konkurentsivõime suurendamiseks.

Tark Tööstus eksperdi ja Prototroni juhi Jana Pavlenkova sõnul otsisid peamiselt Soomest, Rootsist ja Eestist pärit toormaterjale töötlevate tööstuste esindajad oma valdkonna protsesside digitaliseerimise ja robotiseerimise lahendusi, et tagada oma töötajate suuremat ohutust „Samuti pakkus töösturitele huvi kuidas muuta keskkonnameetmete seiret tõhusamaks ja kasutada olemasolevaid andmeid nutikamalt. Samas valdkonnas tegutsevad startupid ootasid aga tagasisidet ja suuniseid oma ideedele ja võimalust piloteerida,“ selgitas Prototroni juht.

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia teaduskonna vanemteaduri Veiko Karu sõnul on tööstusettevõtete digitaliseerimise peamiseks eesmärgiks ikkagi efektiivsuse suurendamine. “Lisaks saavad ettevõtted rohkem ja senisest parema kvaliteediga andmeid, mida analüüsida. Selle kõige juures jäävad ettevõtete jaoks peamiseks väljakutseks endiselt inimesed. Spetsialisti tööaeg ühes ettevõttes väheneb ajas, kõik otsivad talente ja koolitavad vajalike oskustega inimesed välja ning seisavad seejärel silmitsi küsimusega, kuidas neid inimesi ka edaspidi enda juures tööl hoida,” rõhutas Karu.

Teaduspargist Tehnopol on kujunemas targa tööstuse kompetentsikeskus. Tänaseks ülimenukaks osutunud Level11 suurettevõtete ja startupide koostööprogrammi kaudu aidatakse jõuda uute ühiste arendusprojektideni ka tööstuse digitaliseerimise vallas. 2018. aastast käivitab Teaduspark Tehnopol targa tööstuse ideepäevade ja arendusmaratonide sarja, mille käigus kogutakse kokku targa tööstuse arendamist pidurdavaid probleeme ning töötatakse välja uusi põnevaid lahendusi.

 

(Foto: Raul Mee. Graanul Invest)

Kuidas nutikalt korraldada logistikat?

7. dets. 2017

Teaduspargi Tehnopol ja BDA organiseeritud logistikaseminaril tõdesid nii Tallinna Sadama kui ka SmartLogi esindajad, et robotid, asjade internet ja suurandmete töötlus võib olla logistikas juba lähituleviku reaalsus.

SmartLogi välitööde juhi Illimar Pauli sõnul on logistikavaldkonnas kolm uut suunda – digitaliseerimine, digitaliseerimine ja digitaliseerimine. „Täpsemalt öeldes robotiseerimine ning füüsilise töö protsesside automatiseerimine. Näiteks laorobotid ja isesõitvad autod. Samuti tarneahelate ja transpordivõrgustike digitaliseerimine, mis võimaldab automatiseerida ka neid protsesse, mis ei ole oma olemuselt väga füüsilised, aga mille sooritamiseks on seni siiski inimtööjõudu vajatud. Uuenduste tulemusena tehakse rohkem tööd ära kiiremini, täpsemalt ja vähemate töötajatega, mis kokkuvõttes tähendab kokkuhoidu. Siia alla liigutuvad eelkõige asjade interneti, plokiahelatehnoloogia ja tehisintellekti kooslusel baseeruvad uued ärirakendused,“ rääkis Paul logistiasektori uutest suundadest.

Illimar Paul on veendunud, et seni peamiselt finantssektoris kanda kinnitanud plokiahela tehnoloogia võimaldab digitaalsete võrgustikega liidestuda ka väiksematel ettevõtetel, kellele see seni pole EDI (electronic data interchange)-põhiselt veel olnud tasuv. Teiseks oluliseks plokiahelatehnoloogia poolt logistikasse toodavaks lisandväärtuseks peab Illimar Paul tarkade lepingute poolt pakutavat võimalust aeganõudvate, ent samas olemuselt lihtsate protsesside automatiseerimiseks. „Lihtsa näitena võib tuua kasvõi väravate automaatse avamise autode poolt, kellel on selleks luba, ilma et keegi peaks kuhugi helistama, sõnumi saatma, RFID (radio-frequency identification) või visuaalse numbrituvastuse läbima. Piisab, kui värav on distantsilt avatav ja autol on näiteks Ecofleeti tugi, auto ja värav on sama plokiahelaga integreeritud ning värava omanik on andnud autole loa kindlatel tingimustel oma territooriumile sisse- ja väljasõitmiseks, mis on vormistatud plokiahela targa lepinguna,“ joonistab Paul välja vaid ühe paljudest plokiahela tehnoloogia kasutusvõimalustest.

Ka Triin Rum Tallinna Sadamast on veendunud, et andmed on logistikavaldkonna uus kütus. Rumi sõnul töötatakse välja uusi lahendusi, et suurandmeid integreerida ja kasutada klientidele lisaväärtuse pakkumiseks. „Samuti on oluline märksõna automatiseerimine. Põnevad uued lahendused, millest kindlasti ka lähitulevikus üha enam juttu tuleb, on näiteks isesõitvad sõidukid, automaatne sildumine laevadel ning Hyperloop,“ tõi Rum vaid mõne näite.

„Tallinna Sadama eesmärgiks on saada uuendusmeelseimaks sadamaks Läänemere ääres. Sel kevadel korraldasime Teaduspargi Tehnopol abiga hackathoni-stiilis innovatsioonipäeva, et uuendusmeelsust paremini meie töötajateni viia ning lahendada mõnda hetkel esinevat kitsaskohta või pakkuda uusi võimalusi. Selle tulemusena on mitmed põnevad projektid täna juba töös,“ rääkis Rum sellest, kuidas Tallinna Sadama jaoks ei ole hackathon või innovatsioon mitte moesõnad vaid reaalsed võimalused äriliselt kasulike uute lahendusteni jõudmiseks.

Lisaks töösolevatele innovatsioonipäeva projektidele on Tallinna Sadamas mitmed digitaalsed lahendused juba tööle pandud. Näiteks käivitati oktoobris Vanasadama A-terminali alal sõidukitega reisijatele automaatse liiklusjuhtimise süsteemi Tark Sadam, mis tähendab, et sõidukid juhatatakse nüüd pärast check-in’i infotabloode abil laeva ning tõkkepuud avanevad tänu numbrituvastusele automaatselt. Sellega muutub sõidukitega reisijatele laevale minek mugavamaks ja kiiremaks.

Möödunud aastal paigutati aga Muuga sadama erinevatesse kohtadesse kokku 20 e-Nina ehk lõhnasensorit ja 4 tuuleandurit, mis annavad nii terminalidele kui ka ametkondadele reaalajas veebilehe kaudu tagasisidet lõhnahäiringu esinemise ning selle põhjustanud allikate kohta. Sellest ajast peale on kaebuste arv vähenenud.

Esimene Tark Tööstus arendusmaraton keskendub just tootmise hankelogistikaga seotud probleemide lahendamisele. Kitsaskohtadele, mis puudutavad tooraine ja materjalide tellimist, kohaletoimetamist ning tootmisse suunamist, tellimusmahtude prognoosimist ning muutusi, tooraine kvaliteedikontrolli ning kõigi nende lõikude kohta andmete kogumist, integreerimist ning analüüsimist.

Tarneahela planeerimise arendusmaraton toimub 19.-21. jaanuaril Teaduspargis Tehnopol. Loe ürituse alt lisainfot ja tule anna oma panus nutikate lahenduste väljatöötamisel!

Üritus 4

Arendusmaraton
19. – 21. jaanuar

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol (Teaduspargi 6/1)

Aeg

Ürituse keel Eesti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Üritus 3

Ideepäev
19. – 21. jaanuar

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol (Teaduspargi 6/1)

Aeg

Ürituse keel Eesti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ideepäev

Ideepäev
8. juuni 2018

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol

Aeg

Ürituse keel Eesti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Registreeru siin!

Tarneahel toormest tootmiseni

Arendusmaraton
19. – 21. jaanuar 2018

Asukoht Tallinna Teaduspark Tehnopol, address: Teaduspargi 6/1, Tallinn. Seminariruum "Saturn"

Aeg 17:30

Ürituse keel Eesti keel

Kes on oodatud osalema?
Tööstussektori ettevõtjad ja töötajad
IT-sektori ettevõtjad ja töötajad
Tööstuse sidusvaldkondade esindajad
Tehniliste jm alade tudengid
Tööstuse digitaliseerimise huvilised

Ürituse teemafookus
EAS koostöös Tehnopoliga hakkab korraldama tööstuse digitaliseerimise teemalisi ideepäevi ning arendusmaratone. Esimene arendusmaraton keskendub tarneahela planeerimise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisele – need on kitsaskohad, mis puudutavad tooraine ja materjalide tellimist, kohaletoimetamist ning tootmisse suunamist, tellimusmahtude prognoosimist ning muutusi, tooraine kvaliteedikontrolli ning kõigi nende lõikude kohta andmete kogumist, integreerimist ning analüüsimist.

Probleemid
Arendusmaratonil kutsume osalejaid välja töötama uudseid digitaalseid lahendusi kas tööstusettevõtete poolt välja pakutud või osalejate endi poolt kaasa toodud probleemidele või leidma uusi kasutusvõimalusi juba olemasolevate IT-lahenduste baasil. Või mõlemat varianti kombineerima. Tänaseks on juba 9 probleemi ettevõtete poolt lahendamiseks pakutud, väga erinevatest tööstussektoritest. Mõned näited siin:

  • kauba liikumisel üle erinevate kontinentide on kauba kvaliteedikontrolliks vaja jälgida kauba nõuetekohast konditsiooni – niiskust, vibratsiooni, temperatuuri jms. Seda selleks, et kauba vastuvõtmisel saaks tuvastada tooted, mis oma teekonna vältel olid väljaspool optimaalset keskkonda.
  • puiduettevõtete vahliste tellimutse, saatelehtede ja tootmisinfo edastamine käib enamasti manuaalselt. See on aeglane ja kallis.
  • ravimipreparaatide kvaliteedikontrolli tarvis kvantitatiivseid analüüsimeetodeid valideeritakse käsitsi, mis tähendab madalat efektiivsust, vähest töömugavust ning sagedast käsitööst tulenevate vigade esinemist.

Osalejad
Eelkõige on üritusele osalema oodatud just tööstusettevõtete esindajad, kellele arendusmaraton pakub unikaalse võimaluse tasuta välisel kaasabil ära lahendada enda ettevõtte sisene probleem. Lisaks ootame osalejaid juurde ka IT-ettevõtetest, aga ka kõikidest muudest tööstuse digitaliseerimisest huvitatud sihtgruppidest.

Auhinnad
Arendusmaratoni parimaid meeskondi ootavad ees:

  • projekti edasine arendamine Tehnopoli Startup Inkubaatoris 6 kuu jooksul
  • otsepääs Prototroni TOP40-sse (ettevalmistav programm, mentordamine ja idee presenteerimise treening finaali jõudmise nimel, et kandideerida kuni 30 000 eur auhinnafondile)
  • küberturvalisuse valdkonna eripreemia Startup Estonialt

Osalemistasu
NB! Üritusel osalemine on kõigile TASUTA. Kogu häkatoni jooksul pakutakse ka süüa kolmel korral päevas ning lisaks saadaval kohv/tee/vesi ning snäkid.

Lisaküsimuste puhul ürituse kohta palun kirjuta või helista Kadi Villers’ile Tehnopolist: kadi.villers@tehnopol.ee või 52 08223

Ajakava

reede 19. jaanuar
17:30
Registreerumine & kohv
18:00
Tervitussõnad - Silja Lipp, MKM
18:15
Häkatoni tutvustus ja protsessi selgitus
18:30
Inspiratsioon digitööstuses - Ingrid Joost, TKTK/TTÜ
18:45
Ideede esitlemine
20:00
Õhtusöök - pizza & coke
20:30
Meeskondade moodustamine
21:00
Meeskonnatöö algus
laupäev 20. jaanuar
09:00
Hommikusöök & networking
10:00
Check-point mentoritega
11:00
Meeskonnatöö & mentorsessioonid
13:00
Lõuna
14:00
Meeskonnatöö & mentorsessioonid
17:00
Pitchimise lühikoolitus (1 liige meeskonnast)
19:00
Õhtusöök
20:00
Meeskonnatöö jätkub
pühapäev 21. jaanuar
09:00
Hommikusöök & networking
10:00
Check-point mentoritega
11:00
Meeskonnatöö & mentorsessioonid
13:00
Lõuna
14:00
Meeskonnatöö & mentorsessioonid
17:30
SUUR FINAAL: ideede ja prototüüpide esitlused
19:30
Võitjate autasustamine, tähistamine & networking
21:00
Ürituse lõpp

Registreeru siin!