fbpx

Projektid

Connected Health klaster

Connected Health klaster on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri initsieerimise;
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 EURO ulatuses.

Vaata lisaks

 

ProVaHealth

ProVahealth projekti eesmärgiks on kujundada Läänemere piirkonnas ühtne testkeskkond tervishoiuteenuste ja -toodete arendamiseks.

ProVaHealth pakub alustavatele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääsu tervisevaldkonna eluslaboritele ning võimalust oma toote või teenuse arendamiseks, kommertsialiseerimiseks ning vaideerimiseks kliendiga.

Projekti on kaasatud 14  Läänemere regiooni eluslaborit.

Projektipartnerid: 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere regiooni riigist

Kestus: 36 kuud (2017 – 2020)

Projekti eelarve: 3,022,842 €

ERF kaasrahastus: 2,353,386 €

Fond: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

Projekt on osa Euroopa Liidu Läänemere strateegia innovatsiooni prioriteetsest suunast “HealthRegion”.

Juhtpartner: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Vaata lisaks

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid