Tehnopoli tegevjuht

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol eesmärgiks on toetada maailma muutvat tehnoloogiaettevõtlust ja innovatsiooni. Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi, et leida ambitsioonika visiooni ja teotahtega juhatuse liikmest TEGEVJUHT.

Juhi peamiseks ülesandeks on Tehnopoli igapäevase töö planeerimine ja juhtimine tagades selle tulemusliku toimimise ning arengu omanike ootustele, strateegiale ja tegevuskavale vastavalt.

Tehnopol on Baltikumi üks suurimaid teadus- ja ärilinnakuid, mis on tõmbekeskuseks eri kasvufaasis tehnoloogiaettevõtetele. Unikaalse ja tervikliku kooslusena toetatakse ettevõtete teket, kasvu ja arengut kombineerides omavahel kasvuprogramme, ärinõustamist, testimisvõimalust ja äripindasid. Tehnopoli juures tegutsevad Startup Inkubaator ja Prototron on loodud varajase faasi iduettevõtluse arengu toetamiseks.

JUHATUSE LIIKMELE PAKUME VÕIMALUST:

 • arendada muljetavaldava kinnisvaraportfelliga innovaatilist ärilinnakut ja kogukonda;
 • aidata kaasa Eesti tehnoloogiaettevõtluse edulugude loomisele ja ökosüsteemi arengule;
 • laiendada Tehnopoli kui tehnoloogiaettevõtluse tugiorganisatsiooni mõju nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
 • investeerida oma teadmised ja kogemused eri kasvufaasis ettevõtete arengusse;
 • olla suunanäitaja Eesti innovatsioonimaastikul;
 • edendada koostööd kodumaiste ja rahvusvaheliste partnerite ning SA asutajatega;
 • juhtida tipptasemel ja ühtehoidvat meeskonda;
 • isiklikuks arenguks ja motiveerivaid tingimusi.

KANDIDAADILT EELDAME:

 • uuendusmeelset ja kaasaegset maailmavaadet;
 • visiooni teaduspargi rolli suurendamisest Eesti innovatsioonimaastikul ja oskust seda realiseerida koos asutajate jt partneritega;
 • vähemalt 5-aastat juhtimiskogemust;
 • head läbirääkimisoskust ja koostöötahet;
 • head esinemis- ja suhtlemisoskust;
 • teadmisi ja kogemusi innovatsioonist ja ettevõtlusest;
 • suutlikkust majandada ettevõtjalikult ja orienteeruda lepingute maailmas;
 • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • kasuks tuleb rahvusvaheline kogemus ja koostöö Eesti riigiasutustega;
 • väga head eesti ja inglise keele oskust, kasuks tuleb veel ühe võõrkeele oskus.

Tööle asumise aeg: APRILL 2024

Kandideerimiseks palun saada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning visioon teadus- ja ärilinnaku Tehnopol arenguvajadustest ning võimalustest (1-2 lk) aadressile triin.kuldmaa@tehnopol.ee, märksõnaks “Tehnopoli juht”.

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG 05. NOVEMBER

Tehnopoli asutajateks on Eesti riik, Tallinna linn ja TalTech, kellega koos viiakse ellu nii riiklikke kui kohaliku omavalitsuse jaoks olulisi innovatsiooniprojekte, sillatakse teadust ettevõtlusesse ja edendatakse tehnoloogiaettevõtlust. Lisainformatsioon: Erkki Karo, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu esimees, e-post: erkki.karo@taltech.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega