AI arenguprogramm jätkab tehisintellekti rakenduste arendamiste ja rahaliste toetustega

Eelmisel aastal koostöös Majandus- ja Kommunikatsioonimisteeriumi ning AIRE keskusega ellu kutsutud AI arenguprogramm jätkub ka uuel hooajal. Programmi elluviijaks on teadus- ja ärilinnak Tehnopol. Järgmise kahe aasta pilootprojektide rahastuse fond on 1 miljonit eurot. 

AI arenguprogramm loodi selleks, et inspireerida ja toetada ettevõtteid tehisintellekti rakendamisel. On selge, et konkurentsis püsimiseks, tootlikkuse tõstmiseks ja paindlik olemiseks, on vaja olla avatud ja innovaatiline. Euroopa Liit näeb maailmamajanduses konkurentsis püsimiseks ette, et 5 aasta pärast peaks vähemalt 75% kõigist Euroopa Liidu ettevõtetest kasutama mingil määral kõrgtehnoloogiat, sh näiteks pilvetehnoloogiat või ka tehisintellekti rakendusi. AI arenguprogramm toetabki just tehisintellekti rakenduste kasutuselevõttu. 

Programm on peamiselt suunatud uudsete valdkondade arendamisele nagu rohe- , tervise- ja energiavaldkonnaga seotud tehnoloogiate arendamine ning eraldi ka tööstusettevõtetele. Tööstusettevõtetelt oodatakse seejuures enam just AI-põhiste rakenduste läbi tootlikkuse kasvu. 

Programmi raames viiakse ellu erinevaid üritusi (ideepäevad, töötoad), ettevõtted saavad abi mentoritelt, saavad lasta hinnata ja valideerida oma projekti tehisintellekti komponendi vaatest (kas projekti on ikka AI-põhine) ning osaleda Startup Inkubaatori 6-kuulises AI-põhises kiirendiprogrammis. 

2022. aasta kogemus  

Eelmise aasta praktika näitas, et Eestis on tekkinud väga tugev kogukond AI rakendajaid ja inimesi-mentoreid-koolijataid, kes oskavad tehisintellekti rakendamisel kaasa rääkida ja reaalset abi pakkuda. Sinna juurde kuulub ka AIRE keskus koos oma teenustega. On ka tõdetud, et tehisintellekti maastik ei ole muidugi veel seal, kus me tahaksime, et see ideaalis oleks, kuid koos saame teha sammu sinna lähemale. 

2022. aastal rahastati programmi raames 11 pilootprojekti, mis on oma olemuselt väga erinevad, kuid mille mõju ulatus on suur. Turule jõuab koos rahastatud pilootprojektidega ning kiirendiprogrammi läbinud ettevõtetega ca 18 uut toodet/teenust, mis põhinevad AI tarkusel. 

Seni rahastuse saanud projektid: 

 • Tarmeko Spoon AS – spooni optimeerimise AI 
 • Sporrong Eesti AS – ohtlikust jäätmest kasulikuks vahendiks 
 • HUUM OÜ – kerise ohutusseadme masinnägemine 
 • Piimaklaster MTÜ – Wisecow projekt 
 • Alpa Kids OÜ – teaduspõhise õpialgoritmi arendus 
 • Deck Marine Systems AS – robotiseeritud laevatõstekäpa AI arendus 
 • Claivo – AI-põhine hambaravi kaart 
 • Protecthum Solutions – tark tulekahjuandur 
 • Mindchip – AI kapteni arendus 
 • Superhands – teepinna soolasuse tuletamine 
 • Heba Clinic OÜ – AI-põhine heaolujuht 

AI tehnoloogiate osas toimub palju arendusi ka riigi tasandil, sellega seoses on avatud ka veebileht kratid.ee. Pikemas plaanis on eesmärk koondada riigis rakendatud kratid erasektori krattidega, jagada kogemusi ja võimalusel ka kratijuppide koode, et uute tehnoloogiate rakendamine oleks lihtsam. 

Lähiaja üritused 

Aeg muutus! 23.-24. märtsil toimub kahepäevane AI töötuba, mille raames jagatakse välja AI-põhiste projektide rakendamiseks vähemalt 250 000 eurot. (PS: veebruarikuu töötuba on suunatud tööstusele. Teistele valdkondadele toimub töötuba septembris.) 

Märtsi alguses (kuupäev täpsustamisel) toimub Tehnopol Startup Inkubaatoris AI kiirendile eelnev seminar. Tule kuulama ja saad teada, mida kiirendi endast täpsemalt kujutab! 

Märtsis toimub AI-põhise kiirendi vastuvõtt järgmisesse 6-kuulisse programmi. 

7.-8. septembril toimub AI töötuba teistele valdkondadele ja tööstusettevõtetele. 

Rohkem infot leiad ai.tehnopol.ee.  

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega