IT-alane koolitus tervishoiuvaldkonna töötajatele ja valdkondlike tarkvararakenduste loojatele

Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade tarkvara arendamise protsesside kaardistamisest, lähteülesande koostamisest ja muudatuste juhtimisest.

“IT-alane koolitus tervishoiuvaldkonna töötajatele ja valdkondlike tarkvararakenduste loojatele” – 3 moodulit, 4 päeva koolitust: 15.august, 18.-19.september ja 3.oktoober

 

Koolitajad

Professor dr. Peeter Ross – Tallinna Tehnikaülikool, Ida-Tallinna keskhaigla

Hr. Indrek Saul – Indrek Saul OÜ

Koolitusele oodatakse inimesi erinevatest haiglatest, tervisekeskustest ja tervise IT ettevõtetest. Soovitav on, et ühest asutusest on 2-4 spetsialisti ja koolitatavate hulgas on eksperte, kes osalevad protsessi erinevates etappides, näiteks IT, kliiniline pool ja administratsioon.

Koolituse sisu:

 • andmete ja info põhimõtted
 • andmete esmane ja teisene kasutamine
 • andmemudel
 • ontoloogia/taksonoomia
 • Master Data Managament
 • protsesside kaardistamismetoodikad
 • modelleerimisplatvormid (IDEF, ARIS, BIZAGI jt)
 • tarkvaraarenduse etapid
 • osapooled
 • kasu, põhjus ja põhjendatus
 • vastasseisu hindamine / ületamine
 • plaanid-kaasamine-kommunikatsioon
 • kasutuslugu (use case), wireframe personaalmeditsiiniprojekti näite varal

Koolituse hind:

Kogu kursus                            1280 €

Valides ainult ühe mooduli:

Moodul I    380 €

Moodul II   680 €

Moodul III  380 €

Valides kaks moodulit:

Moodulid I + III                       680€

Moodulid I + II või II + III       980 €

 

Registreerumine: https://ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?id=26999&koolitus=9315

NB! Connected Health klastri liikmetele 20% soodustus eeltoodud hinnast. Soodustuse saamiseks palun märkige registreerumisel märkuste lahtrisse Connected Health klaster.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega