Digilahendused vaimse tervise valdkonnas pakuvad tuge nii arstile kui patsiendile

Innovatsioonikliiniku sarja raames toimunud üritusel arutati selle üle, milline võiks olla digilahenduste potentsiaal vaimse tervise probleemide lahendamisel ning tutvustati lahendusi nii Eesti kui Soome tervishoiusüsteemides.

Connected Health klastri innovatsioonijuht Kitty Kubo meenutas, et oktoober oli vaimse tervise kuu ning tekkiski mõte pühendada üks Innovatsioonikliiniku sarja üritus vaimsele tervisele. Viimasel ajal on toimunud ka erinevaid sündmuseid, mis teema valusalt päevakorda tõstnud.

Kubo sõnul pole klaster vaimse tervise asjatundja, kuid saab kokku tuua erinevad osapooled ühiselt mõtisklema selle üle, millised on vaimse tervise valdkonna suurimad probleemid ja vajadused ning kus on digilahendustel enim potentsiaal appi tulla. Samuti rääkida sellest, millised lahendused juba tärkavad ning kus on peidus kasutamata võimalused.

Praktilisi kogemusi jagasid ning oma lahendusi tutvustasid prof Eduard Maron ning Eero-Matti Koivisto.

Vaimse tervise digitaalne otsusetugi

Prof Maron tõi välja, et iga neljas inimene kannatab mingi psüühikahäire all – tegu on levinud probleemiga. Samuti on psüühikahäired kolmandal kohal kõikidest teguritest, mis põhjustavad puudeid.

Võrreldes teiste erialadega ei ole psühhiaatrias  kliinilisi markereid, mida arstid saaks oma töös kasutada. „Diagnoosi panemise alus on ICD-10, kus on üle 400 diagnoosi. Vastuvõtt kestab 30-60 minutit ning selle jooksul peab panema õige diagnoosi. Probleem on selles, et 60-70% patsientidest elavad 5-8 aastat vale diagnoosiga ning üle poole patsientidest, ei saa ravimit, mida nad peavad oma seisundi puhul võtma,“ rääkis prof Maron.

Praktilisest tööst psühhiaatrina sündis prof Maronil idee vaimse tervise digitaalsest otsusetoest, mis võimaldaks vaimse tervise probleeme võrreldes senise praktikaga oluliselt tõhusamalt diagnoosida ja ravida ning nii sündis start-up DocuMental. Ühisarendusest TTÜ ja TÜ Geenivaramu teadlastega ning koostöös PERH Psühhiaatriakliinikuga on tänaseks valminud lahenduse esimene kliinilises praktikas kasutatav versioon ning toimub pilootimine. Lahenduse kasutajatena näeb prof Maron psühhiaatriakliinikuid, vaimse tervise keskuseid, perearste, aga ka patsiente.

  

Soome kogemus: veebipõhine teenus

Helsingi Ülikooli Haigla (HUS) psühholoog ja vaimse tervise teenuskeskkonna mentalhub.fi arendusjuht Eero-Matti Koivisto tutvustas veebiteenust, mis pakub infot nii teenuseosutajatele kui patsientidele üle kogu Soome. Näiteks on veebiteenuse kaudu kättesaadavad eneseabiküsimustikud ning eneseabi programmid ja teraapiaid (sh arvutipõhine kognitiiv-käitumisteraapia).

Portaalil on avalik vaade, kuid ka sisselogimismoodul arstidele ning teatud teenuste puhul. Lähemalt rääkis Koivisto internetipõhisest kognitiiv-käitumisteraapiast, mille puhul saadakse suunamine enamasti perearstilt ning teenuse kasutamiseks peab inimene sisse logima. Teenust kasutatakse suures osas kergemate ärevus- ja meeleoluhäirete ravis.

Hetkel töötavad portaalis osaajaga umbes 30 terapeuti. Patsiendi jaoks on teenus tasuta, selle katab omavalitsus. Kõige enam on kasutatud depressiooni ning ärevushäire teraapiate teenuseid, väga väike kasutajate hulk on näiteks alkoholismi ravi teenusel.

Koivisto tõi välja, et tervishoiusüsteemi jaoks on teenuskeskkonna eelis väikesed kulud. Enamik kasutajatest on teenusega rahul, kuigi mõned avaldavad nördimust, et tegu ei ole terapeudiga video või Skype vestlusega. Tema sõnul on tegu pigem siiski iseõppe keskkonnaga. Veebikeskkonna kasutajate keskmine vanus on 24, sest sageli kasutatakse internetipõhist teenust esmase valikuna noorte puhul.

Uued lahendused ja arendused

Ürituse lõpetasid lühitutvustused ettevõtetelt, kes Eestis vaimse tervise digilahendusi pakuvad ning arendavad.

Kadri Koppel tutvustas lahendusideed HealthyWealthy, et kasutada kognitiivse psühholoogia meetodeid inimeste tuju tõstmiseks igapäevaelus, et ei peaks jõudma etappi, kus vajatakse juba professionaalset abi. Mobiiliversioonini loodetakse jõuda aasta lõpuks.

Dr Helena Lass Wellness Orbitist rääkis oma kogemuse põhjal, kuidas psühhiaatri eravastuvõtt ja töö preventsiooniga ajendas looma online õppeplatvormi, et oleks võimalik aidata võimalikult paljusid. Online lahendus põhineb enesekohastel oskustel ning rõhutatakse inimese enda potentsiaalide arendamist. Wellness Orbiti kliendid on näiteks ettevõtted, kes ostavad teenust oma töötajatele või heaolukeskused ja kindlustusfirmad, kes ostavad teenust oma klientidele. Õppeplatvormis pakutakse videotreeninguid, mida toetavad graafikud, küsimustikud nind enesehinnanguküsimustikud.

Ozan Akiman tutvustas start-up ettevõtet Klinio – tegu on AI toel töötava tervist puudutavate käitumisharjumuste juhtimise platvormi arendusega.

Innovatsioonikliiniku järgmine üritus toimub detsembris, teemaks tehisintellekt ja haiglad.

 

Innovatsioonikliinik annab hoogu klinitsistide praktilisest vajadustest võrsuvale innovatsioonile – ühendatakse meedikuid arendajate, disainerite ja iduettevõtjatega, et head ideed jõuaksid kasulike lahendusteni. Innovatsioonikliinikut korraldab Connected Health klaster, mida juhib SA Teaduspark Tehnopol ja toetab EAS klastri meede.

Üritus „Digilahendused vaimses tervises“ toimus 7. novembril PERHis.

 

(Allikas: med24.ee; Autor: Eli Lilles; Fotod: Wellness Orbit )

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid