Ideest iduettevõtteni 2020: süsiniku sidumine ja õlletootmisjääkidest nõud

Septembri lõpust novembri alguseni toimus Pärnus, Narvas ja Võrus Ideest iduettevõtteni programmi raames hoogne äriideede arendamine, mille käigus aidati jalule häid ideid ning julgustati uute tehnoloogiliste iduettevõtete loomist. Kaks ideed tunnistati Prototroni top 40 vääriliseks. Tehnopol Startup Inkubaatori, Prototroni, KEIK-i ja Pärnumaa Arenduskeskuse koostöös läbi viidud programmist võtsid osa mitmed ägedad ideed ja väikeettevõtted. Intensiivse lühikoolituste sarja, mentorluse ja rahalise toega pandi tänu Startup Estoniale õlg alla mitmele väga potentsiaalikale iduettevõttele ja anti hoogu kohalikule start-up-kogukonnale.

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai kirjeldab Ideest iduettevõtteni projekti kui hüppelauda, mille toel tehnoloogiaettevõtted saavad teha esimesi samme inkubatsiooniküpsuse saavutamiseks: “See programm pakub võimalust inimestel riigi põhilistest ärilistest tõmbekeskustest kaugemates piirkondades oma innovaatilised ideed välja pakkuda ning neid edasi arendada. Mul on hea meel, et huvi programmi vastu on olnud suur ning et saame ettevõtlikele inimestele ka edaspidi tuge pakkuda!”.

Ida-Virumaal oli huvi programmi vastu kõige suurem. Venekeelsest programmist võttis Tehnopol Startup Inkubaatori Narva programmijuhi Olga Kurdovskaja sõnul osa 11 uue iduettevõtte ideed. Rahalise toetuse pälvisid RedoxNRG, mis tegeleb CO2 sidumise ja utiliseerimisega, ning ZenFlower, mis pakub lillede tellimise kalendrit. “Selle programmi olulisust ja edukust Ida-Virumaal ilmestab hästi see, et ürituse lõpus küsis üks õhinal osaleja, millal järgmine samasisuline üritus toimub. Siinses kogukonnas on väga ettevõtlikke inimesi ning mida rohkem me neid toetame, seda parem,” rääkis Kurdovskaja.

Pärnu finaalis esitles enda ideid kuus meeskonda. Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtlusinkubaatori projektijuhi Silver Smeljanski sõnul pääses Prototron TOP 40 hulka Õllest Rabatud, mis toodab õlletootmisjääkidest biolagunevaid nõusid. Leidlikke ideid pakkus veel Precycle, mis soovib luua biolagunevat materjali plastpudelite väljavahetamiseks, autopuhastusettevõte Lauriina Car Detailing ning Spordikalender – lahendus, millega paremini planeerida avalike ruumide ajakasutust.

Smeljanski hinnangul kulges Pärnus programm edukalt: „Kõik esitatud ideed olid erinäolised, keskendudes alates keskkonnast kuni inseneeriani välja. Üldiselt oleks Pärnumaale eelinkubatsiooni toetavaid programme rohkem vaja. Ideest iduettevõtteni näitas, et sellised üritused annavad piisavalt inspiratsiooni, teadmisi ja sädet, et inimesed oma ideedega edasi tegeleksid. Seda on vaja, kui tahame, et idusid tärkaks ka väljaspool Tallinnat.“

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses esitlesid oma äriideid neli meeskonda, kes said ekspertidelt asjalikke nõuandeid ja tagasisidet. Põnevamad ideed olid tervislikke eluviise toetav ja propageeriv mobiilimäng RealLifeHero ning digikeskkond, mis aitab hinnata töövõtjaid ja tööandjaid tervikpiltidena, YoUniverse. Parima äriidee komisjoni arvates oli seekord TransConnector ehk digikeskkond veoteenust pakkuvatele väikeettevõtetele, kes sai äriidee toetamiseks 500 eurot ja pääsu Prototron TOP 40 hulka.

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse büroojuht Merle Koop on programmi eest väga tänulik, ning ütleb, et sellist võimalust ei ole Kagu-Eesti piirkonnas varem pakutud. “Äriideede edukal käivitumisel luuakse Kagu-Eesti piirkonda mitu uut kõrge lisandväärtusega töökohta,” lisas Koop.

Programmi lõid koostöös Tehnopol, Prototron, Kagu-Eesti innovatsioonikeskus ja Pärnumaa arenduskeskus. Lepingut rahastatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid