KUTSE! 19.06 Digitaalse tervishoiu koostöökogu avaüritus ja ühisdeklaratsiooni arutelule

Kutsume teid liituma rahvusvahelise Digitaalse Tervishoiu Koostöökoguga (Digital Health Society) ja toetama Eesti eesistumise raames ellu kutsutud ühisdeklaratsiooni koostamist 19. juunil  Tallinnas, Kultuurikatla Arhitektuurikeskuses toimuval arutelupäeval „Kuidas digitaalsed terviseandmed Euroopas liikuma panna?“

Alates 1. juulist on Eesti järgneva kuue kuu jooksul Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Üks meie eesistumise prioriteete on digitaalse ühisturu põhimõtete, isikuandmete vaba liikumise ja digitaalse innovatsiooni toetamine tervishoius.

Eesti eesistumiseks ja selle raames toimuvaks kõrgetasemeliseks e-tervise konverentsiks valmistumisel sõlmis Sotsiaalministeerium koostööleppe Euroopa tervisetehnoloogia klastri European Connected Health alliansiga (https://echalliance.com/), kes aitab eesistumise eesmärkide saavutamiseks koondada valdkonna tipp-tegijaid ja organisatsioone väljastpoolt Euroopast ja mujalt. 

Kiirendamaks innovatsiooni digitaalsete tervishoiuteenuste arendamisel ja isikuandmete kasutamisel on ellu kutsutud Digitaalse Tervishoiu Koostöökogu, mis koondab enda ridadesse erinevaid huvigruppe üle Euroopa. Huvigruppide hulka kuuluvad nii patsientide esindusorganisatsioonid, teaduse ja arendusega tegelevad ettevõtted kui poliitikaeksperdid, otsustajad ning tervishoiuteenuste finantseerijad. Tänaseks on koostöökoguga liitunud juba ligi 80 ettevõtet ja organisatsiooni, kes on kaasatud ka ühistegevuse deklaratsiooni koostamisse.

Ühisdeklaratsiooni esitletakse 16. -18. oktoobrini toimuval kõrgetasemelisel e-tervise konverentsil Tallinnas, kus see on kavas ka allkirjastada. Ühisdeklaratsioon annab suunad digitaalsete terviseandmete kasutamiseks tulevikus ning on oluliseks sisendiks Euroopa Komisjoni järeldustele, mis allkirjastatakse detsembris.

Soovime kaasata koostöökogusse ka selle valdkonna võtmetegijaid Eestist ning kutsume teid liituma üle-euroopalise Digitaalse Tervishoiu Koostöökogu tegemistega ja ühisdeklaratsiooni välja töötamisega.

Avaüritus Eesti võtmetegijate kaasamiseks toimub 19. juunil 2017 Kultuurikatla Arhitektuurikeskuses (Põhja pst 27a, Tallinn), algusega kell 10

Üritus on kavandatud kahes osas ning algab kell 10 KPMG koostatud uuringu “Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine Euroopa Liidus“ tulemuste tutvustamisega. Ühtlasi antakse ülevaade Eesti EL Nõukogu eesistumise prioriteetidest, ühisdeklaratsiooni koostamisest ja koostöökogu ideest. Uuringu tutvustust on lisaks kõikedele huvilistele oodtaud kuulama ka ajakirjanikud. Kohe uuringu tutvustuse järel jätkame arutelu kavandatava ühisdeklaratsiooni teemal.

 

Ürituse kava:

9:45 – 10:00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 – 11:00 Pressikonverents KPMG uuringu „Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses“ tulemuste esitlemiseks.

Uuringu tulemusi esitleb KPMG avaliku sektori teenuste juht Juta Saarevet. Uuringu tulemusi kommenteerivad Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo, kes tutvustab ühtlasi Eesti plaane eesistumiseks e-tervise vallas ning Eesti Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen.

11.00  Vaheaeg, kohvipaus

11.30–13.00 Digitaalse Tervishoiu Koostöökogu avaüritus ja avalik arutelu e-tervise teemalise ühisdeklaratsiooni teemal. Arutelu veavad Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo, Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna juht Külle Tärnov ja European Connected Health Alliance esindaja Brian O’ Connor. Arutelu on eesti ja inglise keeles.

 

Palun oma osalemisest teada anda aadressil piret.hirv@sm.ee hiljemalt 15.06

Uuring „Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses“ valmis Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel ning seda rahastati Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondi 2014-2020 kaudu.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega