Tark energiatarbimine annab esmakordselt võimaluse tarbijal raha teenida

8. juunil 2017 allkirjastas Elering pilootprojektina energiatarbimise juhtimise lepingu Tehnopoli rohekliendi Energia Juhtimiskeskus OÜ-ga, mis võimaldab tarbijatel targa elektritarbimise kaudu raha teenida ja Eleringil Eesti elektrisüsteemi paremini töös hoida.

Allkirjastatud leping on elektri tarbimise juhtimise ja tarbimise aktiivsemalt elektriturule toomise pilootprojekt, mis annab tarbijatele võimaluse osaleda otse Eesti elektrisüsteemi töös hoidmisel. Kui Eesti elektritarbimine on prognoositust väiksem või on tootmine suurem konkreetsel tunnil, siis võimaldab Elering lepingupartneril tarbimise suurendamiseks või vähendamiseks elektrit osta või müüa.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on sarnane koostöövorm vajalik, et Eleringil oleks enam võimalusi Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamisel ja tarka energiatarbimist rakendavatel tarbijatel elektriturul teenida ja sellega oma energiakulusid tervikuna vähendada. “Leping annab Eleringile täiendavad võimalused Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse tagamiseks eelkõige olukordades, kus mõni tootmisseade ootamatult välja lülitub ja tootmine ei ole planeeritud suuruses,“ ütles Veskimägi.

Energia Juhtimiskeskus OÜ tegevjuht Tarvo Õng tõdes lepingu allkirjastamisel, et tänaseks koondavad nad juba mitukümmend suurtarbijat ning on analüüsinud sadu ettevõtteid üle Eesti. “Targa energiatarbimise juhtimisse on kaasatud ettevõtted alates külmhoonetest ja hotellidest kuni näiteks farmide ja tööstusettevõteteni. Osaleda saavad tegelikult kõik need tarbijad, kelle tootmisprotsess või tarbimine võimaldab selle ajutist paindlikkust või alternatiivsetele allikatele ümberlülitamist,” sõnas Õng. “Teadlik elektritarbimine tähendab juba täna ettevõtetele olulist kulude vähenemist, leping Eleringiga annab võimaluse lisaks muule ka tulu teenimiseks.”

Energia Juhtimiskeskus koondab ettevõtted, kes on valmis ja võimelised oma energiatarbimist juhtima ja muutma, kuid kelle mahud üksikult ei oleks piisavad Eleringile elektrisüsteemi tasakaalustamise teenuse pakkumiseks.

Eleringi ja Energia Juhtimiskeskuse lepinguga on reguleeritud nii andmevahetuse tingimused, elektrienergiaga kauplemise periood kui ka energia pakkumise tegemise kord.

Lepingu allkirjastasid Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Energia Juhtimiskeskuse juhatuse liige Tarvo Õng.

Tarbimise juhtimise pilootprojekt on avatud ka teistele huvilistele. Tarbijate aktiivsel osalemisel elektriturul on tulevikus märgatav roll ka varustuskindluse tagamisel ning Elering kutsub tarbijaid turul aktiivselt kaasa lööma.

 

(allikas: elering.ee)

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega