Osale Teaduspargi Tehnopol liikuvusuuringus!

Hea Teaduslinnaku Tehnopol klient,

Teaduslinnak Tehnopol on koostöös Targa linna klastri partneritega viimas läbi küsitlust, mille eesmärk on saada teada Teaduspargi Tehnopol piirkonnas täna töötavate ja külastavate inimeste soove ning hoiakuid juurdepääsu/liikuvuse osas.

 

Palume teil leida kuni 3 min, et vastata 8 küsimusele ja anda tagasisidet piirkonna arenguks. Küsitluse tähtaeg 5.mai 2017.

Ankeet asub siin: www.stratum.ee/Tehnopol_Liikumine.html

 

Suurema vastajate hulga saamiseks ning parima tulemuse saavutamiseks palume Teil linki jagada ka kolleegide ja Teid külastatavate klientidega.

Kinnitame, et teie poolt esitatavaid andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt!

Teie arvamus loeb!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega