TTÜ: tahame suurendada ülikooli liikmete arvu Prototroni taotlejate seas

Alates maikuust on Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal ülikooli esindaja prototüüpimise rahastu Prototron nõukogus. Uue nõukogu liikme üheks esmaseks eesmärgiks on suurendada TTÜ liikmete arvu Protoroni taotlejate seas ning muuta teadusasutuste ja ettevõtete koostöö senisest lihtsamaks.

„Üldiselt on viimasel ajal kasvanud avalikkuse ootus, et teadusasutused pakuksid erinevatele probleemidele käegakatsutavaid lahendusi. TTÜ oluline tugevus on inseneriteadus, mis peaks samuti tootma uusi tooteid/teenuseid ja ülikooli juhtkonna tasemel püüame luua selleks parimaid võimalusi. Peame oma teaduspotentsiaalile otsima ja leidma senisest enam rakendust nii Eestis kui üleilmselt,“ rääkis Veinthal.

Tema sõnul on prototüüpide loomise rahastu Prototron üks võimalikke viise, kuidas teadusest sündinud idee või lahenduse saab välja arendada tooteks/teenuseks. Peamiseks murekohaks on see, et teadusel põhineva prototüübi loomise eelarve võib olla, ja enamasti ongi, võrdlemisi suur. „Seni oleme väga jäigalt olnud selle küljes, et Prototroni TTÜ vooru pääsevad ainult need töörühmad, kes töötavad ülikooli patenteeritud leiutistega. Ehk on siin see koht, kus tuleks asjad ümber vaadata, et anda rohkem hoogu ülikooli liikmeskonnale ja ülikooli leiutiste vahel tekiks tihedam konkurents. Nii kasvataksime TTÜ voorus taotlejate arvu ja senisest enam jõuaks teadusel põhinevaid lahendusi ka igapäevaellu,“ avaldas Veinthal lootust.

Teadusprorektor tõdes, et praegune ülikoolide motivatsioon ettevõtlusega koostööd teha ei ole piisav. „TTÜ on vastu võtnud põhimõttelise otsuse seda koostööd suurendada ja teadusasutuste sidusust ettevõtetega kasvatada,“ selgitas Veinthal ja lisas, et see saab olema tema üks rollidest Prototroni rahastu nõukogu liikmena.

Hetkel on käimas viies TTÜ teadlastele mõeldud Prototroni taotlusvoor. Varasemates voorudes on TTÜ uurimisgrupid esitanud kokku 22 taotlust, millest Prototroni ekspertkogu ettepanekul on toetuse saanud kümme uurimisgruppi kogumahus 264 110 eurot.

Sel aastal läheb Prototroni TTÜ voorus jagamisele 50 000 eurot, taotluste esitamise tähtaeg on 31. august.

www.prototron.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega