Uus rahvusvaheline veebiplatvorm aitab Eesti iduettevõtjatel Euroopas laieneda

Iduettevõtjatele mõeldud Euroopa Komisjoni algatus Startup Europe tõi hiljuti turule uue veebiplatvormi Startupeuropeclub.eu, mis toetab ja aitab rajada toimivaid ökosüsteeme, võimaldades seeläbi kõigil ELi iduettevõtjatel oma äritegevust kasvatada.

Euroopa iduettevõtluse ökosüsteemi on seni vedanud ainult üksikud linnad. Näiteks on 2013. aastast Euroopas investeeritud kapitalist 76% jaotunud üksnes 10 keskuse vahel. Vajadusest iduettevõtjaid, investoreid ja organisatsioone ühendava ühise teadmusplatvormi järele, lõi Startup Europe uue veebisaidi, mille eesmärk on inimesi varasemast rohkem kõnetada ning toetada uute keskuste kasvu ja laienemist.

Euroopa Komisjoni digitaalse innovatsiooni ja blokiahela tehnoloogiaüksuse juhi Peteris Zilgalvisi sõnul näitab uus veebiplatvorm Startup Europe’i eesmärkide ambitsioonikust. „Usume, uusi tulijaid tuleb julgustada, toetada iduettevõtjate kasvu ELis ja leida neile selleks vajalikud vahendid. Laiem eesmärk on parandada loodud Euroopa ökosüsteemide nähtavust ning arendada nende võimekust luua jätkusuutlikku dialoogi ja kasulikke ärilisi kontakte üle Euroopa,“ ütles Zilgalvis.

Selleks, et toetada uute keskuste kasvu ja aidata iduettevõtetel laieneda, on Startup Europe protsessi kiirendamiseks algatanud ka seitse uut Euroopa ökosüsteemi väljatöötamise projekti: B-HUB FOR EUROPE, INNODEC, MediaMotorEurope, STARTUP 3, XEurope, Scaleup4Europe ja Scale-up Champions. Kõigil ettevõtmised on keskendunud kindlale fookusele, kuid nende ühine eesmärk on aidata iduettevõtjail ületada kasvutakistusi.

Heaks näiteks toimivast rahvusvahelisest ökosüsteemist on uus projekt Scale-up Champions, mis toob iduettevõtjad ja suurkorporatsioonid üksteisele lähemale, et leida koostöövõimalusi ning tekitada uusi investeeringuid. Projekt pakub kasvuvõimalusi viies partnerriigis: Eestis, Leedus, Poolas, Taanis ja Hispaanias. Scale-up Championsi pakutavaid võimalusi ja kontakte aitab Eestis idufirmadele vahendada Tehnopol Startup Inkubaator.

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul on vaja startuppide ja suurkorporatsioonide koostööle hoogu juurde anda. „Eestis ja ka paljudes teistes riikides on tugev startup ökosüsteem, kuid vähe tehakse koostööd suurettevõtetega. „Ühest küljest on see mõistetav, sest iduettevõtte ja suurkorporatsiooni töömeetodid on sageli üsna erinevad. Samas on sellest koostööst võimalik võita mõlemal – ühel tekib võimalus oma toodet arendada ja ettevõtet kasvatada, teisel aga saada konkurentsieelist tekitava kiirusega juurde innovaatilisi lahendusi,“ lisas Tammai.

Startupeuropeclub.eu on teadmusplatvorm, mis aitab luua ja toetada ökosüsteemide tekkimist Euroopas, mis võimaldaks ELi idufirmadel lihtsamini kasvada ja laieneda. Samuti aitab veebiplatvorm tagada Euroopa poliitikakujundajatele, investoritele ja ettevõtjatele juurdepääsu andmetele, mis on täpsemad kui üheski muus majandusruumis. Sellest kujuneb Euroopa ettevõtluse tugev konkurentsieelis ja digitaalse ühtse turu oluline osa.

Tehnopol Startup Inkubaator loob alustavatele ettevõtetele turvalise kasvukeskkonna. Osalev ettevõte saab 10 000 euro väärtuses ekspertnõu Eesti ja Euroopa parimatelt mentoritelt, eesmärgiga leida alginvesteering või jõuda eksportturgudele. Tehnopol Startup Inkubaator on osa Baltimaade suurima teaduspargi Tehnopol terviklikust tugiteenusest. Teaduspargi Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele, pakkudes lahendusi ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni.

Startup Europe’i eesmärk on toetada digitaalset ühtset turgu, luues selleks toimiva ökosüsteemi, mis võimaldab ELi iduettevõtjatel äritegevust kasvatada. Projektide kaudu toetab see Euroopa Komisjoni algatus umbes 60 kohalikku ökosüsteemi, iduettevõtete asutamist ja kasvu ning toob kokku iduettevõtjad, investorid, kiirendid ja ülikoolid. Samuti on Startup Europe kaasanud tehnoloogiaettevõtjad ja aitab neil ELi poliitikakujundamises kaasa rääkida, suurendades poliitikakujundajate teadlikkust ettevõtjate olulisest rollist majanduskasvu loomisel.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid