Healthy Boosti projekt juhib tähelepanu, kuidas linnad saaksid rohkem toetada elanike tervislike harjumuste teket

Ebatervislik eluviis võib olla tingitud ka keskkonnast, mis meid ümbritseb – alates koolis pakutavast toidust kuni vaimse tervise muredeni, mida põhjustab linnaelu anonüümsus ja isoleeritus. Nende probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks tuleb teha rohkem koostööd, nt kaasates kogukonda rohkem otsustusprotsessidesse ja õppides rohkem tervise kohta, muutudes seeläbi teadlikumaks.

Healthy Boosti projekti eesmärgiks ongi panustada linnade kestlikku arengusse ja linnaelanike sotsiaalsesse heaolusse läbi uuendusliku, tõhusa ja integreeritud sektoriülese koostöö. Läbi projekti loodetakse tõsta elanike teadmisi koostöö võimalustest, et inimesed panustaksid rohkem, teaksid oma rolli protsessides ja tahaksid senisest enam kaasa rääkida.

Selle saavutamiseks võeti kasutusele järgmised tegevused:

  • koostöö arendamine ning kodanike kaasatus tervise- ja heaolupoliitika kujundamisse,
  • koostöö tõhustamine Läänemere regiooni riikide vahel, et tagada tervist ning heaolu arvestav integreeritud poliitika ning
  • uuendusmeelsuse edendamine Läänemere regiooni riikides, et tulla toime tervist ja heaolu puudutavate väljakutsetega.

Projekti raames on valminud kokkuvõtvad videod, mis toovad välja, milliseid probleeme üritati erinevates linnades lahendada ja läbi milliste lahenduste muudeti erinevate linnade elanike eluviisi tervislikumaks. Videod linnade kaupa:

Healthy Boosti projekti lõpuüritus “Healthy Boost for Your Cross-sectoral Cooperation – Piloted Practices and Novel Tools” toimub juba homme, 16. novembril kella 9-15. Loe lähemalt ja registreeru siin!

Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region. Projekti ühendab endas 14 partnerit seitsmest Läänemere regiooni riigist. Eestist kuuluvad projekti Tartu linn ning Teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega