Kui tööandja panustab töötaja tervisesse ja rahulolusse, on ka ettevõtte tulemused paremad

Hea tervise juures ja rahulolev töötaja aitab ka tõhusamalt saavutada ettevõtte eesmärke ning tööandja saab omalt poolt nii mõndagi ära teha, et panustada töötaja tervisesse. Oluline on aga jõuda probleemideni enne, kui selleks on hilja. Töötervishoid on ennetava iseloomuga ja täna on selles valdkonnas juba mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, mis saavad tööandjatele ja töötajatele toeks olla.

Tehnopoli juhitud Connected Health klaster kutsus kokku erinevad osapooled, et arutada, missugused innovaatilised lahendused on juba töötervishoiu valdkonnas olemas ja kuidas ettevõtted saavad neid kasutada.

Ettevõttes võiks olla vaimse tervise esmaabi andjad

Kodumaise rattatootja Ampler Bikesi personalijuht Evelin Andrespok rääkis, et kuigi nende ettevõte panustab töötajate tervisesse üsna suurel määral, on neilgi mõned väljakutsed, mis tuleb veel ületada. Tema sõnul on inimestel üha tõusev huvi vaimse tervise teemade vastu, aga kõiki küsimusi ei lahenda kindlasti sellega, et ettevõtet külastab aeg-ajalt keegi, kes sel teemal loengu peab. „Ettevõttes sees võiks tekkida inimesed, kes suudavad vajadusel olla vaimse tervise esmaabi andjad,“ pakkus Andrespok.

Ideaalis võiks ettevõte pakkuda töötajatele ka paindlikke lahendusi vastavalt töötaja vajadustele – see tähendab, et inimene saab ise valida, mida temal vaja on (tervisehüvede pakett oleks n-ö custom made). Andrespok leidis, et tööandja saab ja peab töötajate tervisesse panustama kuna seeläbi tõuseb ka töötajate rahulolu: „Tööandja kohustus ei ole inimest õnnelikuks teha, vaid pigem panustada töötaja rahulolusse, kuna see on kergemini mõõdetav.“

Investeering tervisesse on kõige inflatsioonikindlam

Connected Health klastri värske liige HeBA keskendub just tööealiste inimeste tervisele ja aitab saavutada nii töötaja kui tööandja hea tervise eesmärke. Füüsilise tervise kõrval panustab HeBA olulisel määral ka töötajate vaimsesse tervisesse ja arendab selle jaoks HeBA.One lahendust.

HeBA arendusjuht Ain Aaviksoo rääkis, et HeBA.One aitab saavutada hea vaimse tervise eesmärgi, ennetada või varakult avastada vaimse tervise muresid ning vajadusel pakkuda õiget lahendust sobivas vormis. „See ei käi ju nii, et töötaja riputab oma mure kell 9 varna, teeb terve päeva tööandja jaoks usinalt tööd ja siis kell 5 võtab oma mure jälle varnast kaasa,“ selgitas Aaviksoo, miks peab tööandja ka töötaja vaimset tervist silmas pidama. HeBA.One pakub töötajale erinevaid tööriistu oma seisundi mõõtmiseks ja muutuste jälgimiseks, igapäevaseid meeldetuletusi ja abivihjeid ning kiiret ligipääsu spetsialistidele. Aaviksoo nentis, et investeering tervisesse on kõige inflatsioonikindlam, seda ka keerulistel aegadel, sest see, kui inimene panustab oma tervisesse, kandub üle ka ettevõtjale.

Riik peaks rohkem panustama telemeditsiini

Klastri liige MinuDoc pakub kasutajale telemeditsiini platvormi, mis vahendab arstide konsultatsioone läbi videopildi. Tegemist on meditsiinivaldkonna uuendusliku kaugteenusega, mis võimaldab patsiendil distantsilt saada kvalifitseeritud arstilt isikustatud nõu. MinuDoc pakub kolme erinevat paketti, millest hetkel on kõige populaarsem vaimse tervise oma. Täna teeb MinuDoc koostööd ligi 20 perearstikeskusega üle Eesti ja nad pakuvad oma teenust ka rahvusvaheliselt. MinuDoci juhatuse esimehe Tarmo Pihli sõnul on ka Haigekassa nende lahenduse vastu huvi tundnud. „Eestis tuleb rohkem kaasata solidaarset tervishoiusüsteemi, sest ilma riigi toeta on telemeditsiin üsna kidur,“ nentis Pihl. „Lähitulevik näitab, kui varmas on Eesti riik taolisi lahendusi kasutusele võtma lõppkasutajaga suhtlemisel.“ Pihl loodab, et nende lahendus on tulevikus seotud perearstisüsteemiga, kuna see on kõige loogilisem koht, kus telemeditsiin saaks areneda.

Töötervishoiuarst on tööealise inimese jaoks kõige olulisem arst

Connected Health klastrisse kuuluva avokaadibüroo Sorainen meditsiini ja tervishoiu valdkonna juht Lise-Lotte Lääne leidis, et töötervishoid on riigi poolt kasutamata ressurss. „Töötervishoiuarst on tööealise elanikkonna jaoks kõige olulisem, kuna ta pakub ennetavat meditsiini ja aitab tagada, et inimene oleks võimalikult kaua töövõimeline,“ sõnas Lääne. Asja teeb keeruliseks hetkel kehtiv isikuandmete töötlemise regulatsioon, mis ei luba terviseandmeid efektiivselt kasutada – nende andmete töötlemine on keerukam kui tavaliste isikuandmete töötlemine. Lääne sõnul on oluliseks kitsaskohaks ka see, et töötervishoiuarstidel pole piisavalt rolli ennetavas meditsiinis. Hea näitena tõi ta välja Soome, kus on töötervishoiuarstil seadusest tulenevalt rohkem õigusi kui Eestis.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega