Tervisetehnoloogia kogukond

Liitu Baltikumi juhtiva tervisetehnoloogia kogukonnaga!

Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond (varasemalt Connected Health Cluster) ühendab 105 Eesti ja rahvusvahelist organisatsiooni, sealhulgas globaalsed farmaatsiaettevõtted, iduettevõtted, tehnoloogiaettevõtted, biotehnoloogia ettevõtted, teadusasutused, avaliku sektori esindajad ja rahvusvahelised ökosüsteemi kontaktid. Me oleme Baltikumi suurim ökosüsteem. 

Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond toetab Eesti tervisetehnoloogia kiiret ja efektiivset arengut erinevate tervishoiu väljakutsete leevendamiseks. 

Iduettevõtted

Tervise IT lahendused

Tervishoiuteenuste pakkujad

Avalik sektor ja erialaliidud

Biotehnoloogia

Farmaatsiaettevõtted

STRATEEGILISED EESMÄRGID kuni aastani 2035: 

 • Tervisetehnoloogia lahenduste kaudu toetada elanike jaoks teenuste õigeaegset ning regionaalset kättesaadavust; 
 • Toetada tervistehnoloogia ettevõtete teket ja kasvu (750 tervisetehnoloogia ettevõtet aastaks 2035) koostöös teadusasutuste, avaliku ja erasektoriga; 
 • suurendada välisinvestorite ja -partnerite huvi Eesti tervisetehnoloogia ettevõtetesse investeerimisel, sh läbi ettevõtete intellektuaalomandi tugeva kaitse; 
 • Toetada tervisetehnoloogia ettevõtete skaleerimist ja maailmaturul nähtavaks toomist; 
 • Teadus- ja arendusuundade ning e-tervise õppe kaasajastamine läbi rahvusvaheliste võrgustike, et toetada ekspertide järelkasvu, leides aktuaalsetele probleemidele lahendusi; 
 • Tugevdada Eesti majandust ning toetada vähemalt ühe tervisetehnoloogia ükssarviku teket Eestis. 

Miks valida Tehnopoli Tervisetehnoloogia kogukond?

 • Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond pakub tuge eri faasides ettevõtetele, alustades iduettevõtetest kuni suurettevõteteni. Pakkudes tuge äriarenduses, ekspordis, investeeringute kaasamisel, regionaalsel/piiriülesel koostööd kliiniliste partnerite ja erinevate osapooltega, toetades ning võimestades koostööd. 
 • Tehnopol võimaldab igal aastal ettevõtetel laienda 15+ erinevasse sihtturgu nii Euroopas kui kolmandatesse riikidesse.
 • Koostöös TalTechiga kuulub Tehnopoli tervisetehnoloogia võrgustikku 500 rahvusvahelist organisatsiooni ja asutust üle maailma, et toetada maailma muutvate tehnoloogiate arengut ja innovatsiooni.

 

 • Piiriülene koostöö nii Euroopas kui väljaspool seda
 • Rahvusvahelised projektid ja arenduskoostöö võimalus (Horizon, Interreg, I-3 jt)
 • Tugev tervisevaldkonna võrgustik ja kliinilised partnerid
 • Sektorite ülene koostöö nii avaliku kui erasektoriga
 • Panustamine riiklikesse strateegiatesse ja regulatsioonidesse
 • Koostööpartnerite leidmine ja kaasamine uuringute läbiviimiseks
 • Erinevate sihtrühmadeni jõudmine ning ökosüsteemi osapoolte kaasamine
 • Erinevad rahvusvahelised projektid (eksport ja rahastus)
 • Koostöö Välisministeeriumi, saatkondade ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega
 • Sisendi andmine ekspordistrateegiatesse
 • Toote/teenuse testimiseks ja piloteerimiseks partnerite leidmine
 • Lai koostöövõrgustik erinevate klastrite, teadusparkide, ettevõtete, riiklike asutuste ja organisatsioonidega
 • Võimalik osa saada kõrgetasemelistest delegatsiooni külastustest koostööpartnerite leidmiseks
 • TalTechi rahvusvaheline e-tervise magistriõppeprogramm (15+ aastat)
 • Koostöö ettevõtluse toetamiseks – häkatonid
 • Uute iduettevõtete ja patentide teke
 • Tehnopoli Startup Inkubaator ja 6-kuuline programm MVP loomiseks
 • Sünergia mõlemas suunas – praktika võimalus, õppekavade järjepidev arendamine
 • Koostöös ökosüsteemi nähtavuse kasv ja valdkonna tutvustamine
 • Põimunud kogukond – tihe koostöö, osalemine projektides/programmides
 • Tugi uute e-tervise talentide pealekasvule
 • Vilistlaste panus ökosüsteemi arendamisse (eksperdid avalikus- ja erasektoris)
 • Valdkonna väljakutsete lahendamiseks teadusuuringute ja lahenduste kasv koostöös avaliku/era sektoriga.

 • Piiriülene koostöö nii Euroopas kui väljaspool seda
 • Rahvusvahelised projektid ja arenduskoostöö võimalus (Horizon, Interreg, I-3 jt)
 • Tugev tervisevaldkonna võrgustik ja kliinilised partnerid
 • Sektorite ülene koostöö nii avaliku kui erasektoriga
 • Panustamine riiklikesse strateegiatesse ja regulatsioonidesse
 • Koostööpartnerite leidmine ja kaasamine uuringute läbiviimiseks
 • Erinevate sihtrühmadeni jõudmine ning ökosüsteemi osapoolte kaasamine

 • Erinevad rahvusvahelised projektid (eksport ja rahastus)
 • Koostöö Välisministeeriumi, saatkondade ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega
 • Sisendi andmine ekspordistrateegiatesse
 • Toote/teenuse testimiseks ja piloteerimiseks partnerite leidmine
 • Lai koostöövõrgustik erinevate klastrite, teadusparkide, ettevõtete, riiklike asutuste ja organisatsioonidega
 • Võimalik osa saada kõrgetasemelistest delegatsiooni külastustest koostööpartnerite leidmiseks

 • TalTechi rahvusvaheline e-tervise magistriõppeprogramm (15+ aastat)
 • Koostöö ettevõtluse toetamiseks – häkatonid
 • Uute iduettevõtete ja patentide teke
 • Tehnopoli Startup Inkubaator ja 6-kuuline programm MVP loomiseks
 • Sünergia mõlemas suunas – praktika võimalus, õppekavade järjepidev arendamine
 • Koostöös ökosüsteemi nähtavuse kasv ja valdkonna tutvustamine
 • Põimunud kogukond – tihe koostöö, osalemine projektides/programmides
 • Tugi uute e-tervise talentide pealekasvule
 • Vilistlaste panus ökosüsteemi arendamisse (eksperdid avalikus- ja erasektoris)
 • Valdkonna väljakutsete lahendamiseks teadusuuringute ja lahenduste kasv koostöös avaliku/era sektoriga.

Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi ja riiklikke auhindu, sealhulgas Euroopa klastrite kuldmärgise sertifikaadi ja Eesti ettevõtluskoostöö auhinna 2023. aastal. 

Liitu Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukonnaga ja ole osa tervisetehnoloogia innovatsiooni tulevikust!

Ole kursis tervisetehnoloogia uudistega

Vaata kõiki uudiseid

Tutvu tervisetehnoloogia projektidega

Vaata kõiki projekte

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega