Tervisetehnoloogia kogukond

Meie usume, et Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks. Juhime Connected Health klastrit ning kutsume Sind ühinema Eesti suurima tervisetehnoloogia kogukonnaga, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisisetehnoloogia ettevõtteid, ravimisettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Kuulume rahvusvahelistesse võrgustikesse, mille abil aitame Sinu ettevõttel kasvada rahvusvaheliselt edukaks.

Tervisetehnoloogia valdkond:

- Tervise IT: toodete ja teenuste arendamine tervishoius Rohkem infot

kui soovid arendada nii kodusele kui ka välisturgudele suunatud digitaalset terviseteenust, tarkvara või otsid võimalust teenuse, tarkvara testimiseks, siis aitame Sul jõuda uutele turgudele ja leida uusi võimalusi.

Startupid: innovaatiliste teenuste turule toomine tervishoius Rohkem infot

kui soovid arendada nii kodusele kui ka välisturgudele suunatud digitaalset terviseteenust või otsid võimalust toote / teenuse testimiseks, siis aitame Sul jõuda uutele turgudele ning leida uusi võimalusi.

Tervishoiuteenuste osutajad Rohkem infot

kui otsid innovaatilisi lahendusi oma valdkonna väljakutsete lahendamiseks, siis viime Sind kokku innovaatilisi lahendusi pakkuvate partneritega.

Biotehnoloogia, teadusarenduskeskused Rohkem infot

aitame Sul leida rahastusvõimalusi ja rahvusvahelistes projektides osalemiseks partnereid nii Eestist kui välismaalt .

Farmatööstuse esindajad Rohkem infot

kui otsid innovaatilisi lahendusi oma valdkonnaga seotud probleemide lahendamiseks (infektsioonhaigused, kroonilised haigused vms), siis aitame Sul leida koostööpartnereid ning viia ellu ühisprojekte ja innovatsiooniprogramme.

Avaliku sektori, erialaliitude ja seltside esindajad Rohkem infot

kui soovid arendada partnerlust ning edasi viia dialoogi tervishoiuteenuste arendamiseks ja rakendamiseks nii ravis kui ka ennetustöös, siis aitame Sul kokku tuua erinevad huvipooled ning aitame kaasa tulemuslike arutelude läbi viimisel. Kui otsid innovaatilisi lahendusi oma valdkonnaga seotud väljakutsete lahendamiseks, siis aitame Sul leida lahendusi pakkuvaid partnereid ning viia ellu programme lahenduste leidmiseks.

Kellele teenuseid pakume:

 

  • Startupid
  • Keskmised ja suured ettevõtted
  • Haiglad / tervishoiuteenuse osutajad
  • Teadusasutused / ülikoolid

Kuidas ettevõtteid toetame:

 

  • Eksport
  • Mentorlus ja kontaktid
  • Innovatsiooniteenused
  • Kogukond ja üritused
  • Rahastus
  • TTÜ

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega