Rohetehnoloogia suursündmus GreenEST Summit otsib tegevjuhti!

Baltikumi suurim rohevaldkonna sündmus GreenEST Summit otsib tegevjuhti, kelle silmad lähevad särama roheteemade peale ja kes tahaks panustada sündmuse veelgi võimsamaks muutmisse. 

GreenEST Summit on juba traditsiooniks saanud rohevaldkonna sündmus, mida oma ala tipptegijad alati pikisilmi ootavad. GreenEST Summiti kutsus ellu teadus- ja ärilinnak Tehnopol. Nüüd oleme valmis andma teatepulga edasi konverentsi tegevjuhile, keda toetatab Eesti rohesektori eestvedajatest koosnev GreenEST Summiti nõukogu igakülgselt teadmiste ja eelnevate aastate kogemusega. 

Mida me Sulle pakume?

 • Võimalust kasvatada baasrahastatud sündmust veelgi suuremaks ja võimsamaks
 • Ligipääsu rohekogukonnale nii Eestis, Skandinaavias kui ka üle Euroopa, kuhu kuuluvad oma valdkonna tipptegijad
 • Võimalust võtta sõna ühiskonda paremaks muutvatel teemadel – GreenEST Summiti tegevjuhina oled oodatud külaline meedias, startup kogukonnas, seminaridel jm kohtumistel
 • Võimalust juhtida raha ja tulemustasusid
 • Kompetentset ja toetavat nõukogu, kuhu kuuluvad valdkonna tipptegijad

Mis oleksid Sinu ülesanded?

 • Panna kokku professionaalne ja usaldusväärne meeskond 
 • Töötada välja ja viia ellu GreenEST Summiti uus strateegia ning programm
 • Kasvatada olemasoleva brändi tuntust
 • Juhtida GreenEST Summitit seatud eesmärkide poole
 • Teha koostööd nõukogu ja teiste juhtidega, et saavutada eesmärgid ning nendega seotud plaanid ja poliitikad
 • Hoida silma peal organisatsiooni finantsstruktuuril
 • Tagada sündmuse missiooni ja eesmärkide piisav ning usaldusväärne rahastamine

Lisaks sellele kuuluvad sinu tööülesannete hulka ettevõtte igapäevaste tegevuste juhtimine, aktiivne müügitöö (sh järjepidev suhtlus olemasolevate klientidega ja teenuste tutvustamine ning müük uutele klientidele) ja läbirääkimised suursponsoritega. Ja loomulikult rohevaldkonna parima sündmuse korraldamine!

Mis Sulle kasuks tuleks?

 • Võrgustik ja tahe seda kasvatada
 • Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Strateegilise müügi kogemus
 • Oskus töötada iseseisvalt püstitatud eesmärkide saavutamise nimel
 • Väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • Baastasemel teadmised eelarve juhtimisest
 • Võimekus ehitada üles konverentsi korraldamiseks vajalik organisatsioon, neid inspireerida ja ühiseid eesmärke seada

Kandideerimiseks saada oma CV ja visioonikirjeldus/motivatsioonikiri aadressile hello@greenestsummit.ee 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega