UX Challenge tõestas kasutajamugavuse olulisust

200SMEchallenge projekt on jõudnud edukale lõpule. Projekti eesmärk oli seitsmes riigis välja arendada ja ellu viia uus VKE-dele suunatud innovatsiooni disainsprindi formaadis toetusmeede ning hinnata selle mõju. Korraldasime kevadel UX Challenge’i ja aitasime kogenud mentorite käe all tõsta kaheksa ettevõttedigitoodete kasutajamugavust. 

Disainsprindile esitasid oma digitoote üle 30 ettevõtte. Nende hulgast valiti loosiga välja 8 ettevõtet, kelle mobiilirakendust, veebipõhist toodet või mõne riistvara digitaalset kasutajaliidest (nt masinate ja seadmete juhtpaneele) ärksad disainitudengid kogenud mentorite käe all arendama hakkasid.

Väljatöötatud lahenduse kasutajamugavust testiti ja seejärel anti testijatelt saadud tagasiside põhjal ettevõtete lahendustele veel viimane lihv. Ettevõtetelt saadud tagasiside põhjal jäädi UX Challenge tulemustega väga rahule. Samuti hindasid võimalust kõrgelt nii tudengite tiimid kui ka mentorid.

Projekti laiem strateegiline eesmärk oli suunata VKE-d disainipõhiste innovatsiooniteenuste juurde ning tõsta seeläbi nende konkurentsivõimet.

Tänaseks on valmis saanud ka materjalid, millest saavad kasu ka projektist mitte osa võtnud digitaalset toodet ja/või teenust arendavad VKE-d.

Projekti käigus ja tulemustele toetuvalt loodi mitmeid kasulikke materjale

Üks oluline tulemus, mis tänu 200SME Challenge’ile tehti on nn partneri käsiraamat eksperimentaalsele skeemile. Selle eesmärk on anda nii projektipartneritele kui ka avalikkusele ehk teistele innovatsiooniagentuuridele kõik vajalikud juhised UX väljakutse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Lisaks skeemile loodi ka materjal nimega kava mõju hindamine RCT kaudu. Selle juhusliku kontrollitud uuringu (Randomised Controlled Trial ehk RCT) tulemused näitavad, et UX Challenge on paljutõotav viis osalejate objektiivsete ja praktiliste teadmiste parandamiseks disainsprindi ja digitaalse disaini kohta.

Samuti väga märkimisväärne on projeti lõpuks loodud UX Challenge Playbook. Selle juhendi eesmärk on toetada innovatsiooniagentuure, arendusagentuure, teadus- ja haridusasutusi, ettevõtteid ning avaliku halduse asutusi, et õppida, kuidas luua avatud innovatsioonialgatus moel, mis edendab toodete ja teenuste kasutajakeskset kujundamist.

Huvitavaid materjale, mis tänu 200SME Challenge’ile loodi on veel ja need on leitavad siin.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega