Vaatame korraks veel tagasi ehk Tehnopoli 2022. aasta numbrites

Teate küll ütlust, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Just sellest mõttest me sel aastal lähtumegi ja enne, kui asume täiskiirusel uute projektide kallal tööle, vaatame korraks veel tagasi 2022. aastale. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Tehnopoli erinevate valdkondade jaoks oli eelmine aasta edukas ja on palju asju, mille üle võime väga uhked olla. Detailsemalt juba allpool.  

Äriarendus 

Aasta jooksul toetasime erinevate projektide käigus 74 tervise- ja rohetehnoloogia ning teadmismahuka valdkonna kasvuettevõtet

Tehnopoli äriarenduse portfelli kuuluvad kasvuettevõtted kaasasid 9,7 miljoni euro ulatuses era- ja avaliku kapitali investeeringuid, ettevõtet suurendas aastakäivet koguni 2 korda ning 20 ettevõtet käivitas uue eksportturu. 

Aasta jooksul toimunud 41 harivast sündmusest võttis kokku osa 1400 huvilist ning ettevõtetele andsime hoogu lisaks veel 400 mentortunniga. 

Panustasime 700 000 eurot uute nutikate teenuste ja toodete piloteerimisse ning saime 2022. aasta jooksul näha 17 uue, kõrge lisandväärtusega toote või teenuse turule tulekut. 

Käivitasime AI arenguprogrammi, mis aitab Eesti ettevõtetel rakendada AI tehnoloogiaid tulevikukindla äri ehitamiseks. Saime ka EDIH AIRE kompetentsikekuse partneriks, mille kaudu aitame tööstusettevõtetel leida ja kasutusele võtta digitaallahendusi ja AI tehnoloogiaid. 

Andsime suure panuse suurorganisatsioonide innovatsiooni toetamisse läbi Innovatsiooniliidrite Klubi (ILK). Aasta jooksul sai 26 suurorganisatsiooni tuge innovatsioonitegevuste käivitamisel ja elluviimisel. Toetasime ILK-i kuuluvaid ettevõtteid 200 mentortunni ja 12 sündmuse, koolituse ning ettevõtete külastusega, kus osales kokku umbes 600 innovatsiooniliidrit. Aitasime korraldada 12 organisatsioonisisest kohandatud innovatsiooniprogrammi suurorganisatsioonides. Hindame, et ettevõtted investeerisid keskmiselt 2,5 miljonit eurot teadus- ja arendustegevustesse. Innovatsiooniliidrite Klubiga liitus 2022. aastal 11 ambitsioonikat ettevõtet. 

2022. aasta jääb Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonnas meelde olulise tunnustuse poolest – Euroopa klastrite analüüsi sekretariaat (European Secretariat for Cluster Analysis) määras meile pronksmärgise! Kvaliteedimärgis näitab, et Tehnopoli rohetehnoloogia klastri töö on kõrgelt tunnustatud Euroopa tasemel. 

Rohetehnoloogia valdkonnas tegutsesime 2022. aastal 10 erineval turul. Hetkel on käsil 13 rohetehnoloogiaga seotud projekti, kogusummas 1,8 miljonit eurot. Tehnopoli rohetehnoloogia kogukonda kuulus aasta jooksul lepinguliselt umbes 20 ettevõtet.  

Olulisematest tegevustest jätkus Tallinnovationi innovatsioonikonkurss, mille eesmärk on muuta linna teenuseid ja keskkonda nii elanike kui külastajate jaoks mugavamaks.  

Jätkus Kohtla-Järve innovatsioonifondi kaudu targa linna lahenduste otsimine ning toimus rahvusvahelise projekti Urban Tech häkaton, mille eesmärgiks on tehnoloogiliste lahenduste rahvusvaheline piloteerimine targa linna, rohe- ja tervisetehnoloogia valdkondades. Erinevates riikides toimunud häkatonide põhjal valiti 80 tiimi, kes kaasati mentor- ja kiirendiprogrammi ning kel on võimalus saada rahastust idee ja lahenduse edasiarendamiseks. Käivitasime ka GreenTech 2.0 programmi, mis viib valdkonna ettevõtted eksportturgudele ja aitab meil õppida valdkonna parimatelt. 

2022. aastal liitus Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna või Connected Health klastriga 18 uut ettevõtet ja organisatsiooni, mitmed portfelli kuuluvad ettevõtted kaasasid 2022. aastal kapitali. Saavutasime koostöö uute eksportturgude avamiseks Araabia Ühendemiraatidesse ja Saudi Araabiasse.  

Käivitus 9 klastri koostöös rahastatud ühisarendus-pilootprojekt eraettevõtete ja haiglate vahel ning koostöös TalTechiga käivitati tervishoiuga seotud nutirakenduste avaliku hindaja platvorm.  

Lõpule jõudis kaheaastane rahvusvaheline projekt IN-4-AHA (Innovation for Active and Healthy Ageing), mille raames töötati koos rahvusvaheliste koostööpartneritega välja peamiselt ettevõtetele loodud kasulikke tööriistu ja juhendeid.  

Koostöös Jansseniga korraldasime rohkete osalejatega jätkuseminari teemal “Innovatsioon, patsiendikeskus ja meeskonnatöö depressiooni ravis”, kus arutati digilahenduste potentsiaali patsiendi raviteekonna toetamises, efektiivsemas suhtluses ning toes. Osalesid erinevad huvigrupid patsientidest kuni tervishoiusektori ja avaliku sektorini välja. 

Kõige põnevam edasiminek 2022. aastal oli Tehnopoli tervisetehnoloogia klastrile kuldmärgise taotlemise alustamine. See on klastritele kõrgeim tunnustustase. 2023. aasta jaanuaris saime kuldmärgise osas ka lõpliku otsuse – meie terviseklaster hinnati kuldmärgise vääriliseks

Startup Inkubaator 

Eelmisel aastal võtsime Startup Inkubaatoris fookusesse mõjuettevõtluse. Aasta jooksul toimus 2 vooru kasvuprogrammi uute liikmete leidmiseks, mille tulemusena kokku sai 20 ettevõtet arengule uue hoo sisse ja hakkasid liikuma esimese investeeringu kaasamise suunas. Ettevõtete loojaid oli sel korral nii Kolumbiast, Indiast, Kanadast kui ka muidugi Eestist. 

Korraldasime koolitusprogramme Pärnus, Võrus, Viljandis ja Narvas. Ida-Virumaa ettevõtluse toetamiseks toimus ka inkubatsiooniprogramm ning Tehnopoli loodud Startup Akadeemia koolitusprogramm kandideeris Narva aasta teo tiitlile. Pärnumaa ettevõtlusinkubaatoris asus 9 suure potentsiaaliga ettevõtet kasvatama oma äriideid.  

Aasta jooksul käivitus Startup Inkubaatoris investorprogramm roheettevõtetele. Investoriprogrammi eesmärgiks on pakkuda koolitussarja ja mentortuge, et muuta roheettevõtete esimesed investeeringud käega katsutavaks.  

Viisime AI arenguprogrammi raames läbi AI kiirendi. AI kiirendi eesmärgiks on aidata turule tuua uusi ning tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele. Kiirendisse osalemiseks valiti 10 ettevõtet, kes läbisid kuue kuu jooksul arendava koolitusprogrammi. 

Aasta jooksul jätkus nii kosmose ärikiirendi kui ka Enefiti kiirendi (Enefit Idea Hub) tegevus. Viimane neist oli järjekorras juba viies ning võimaldas veelgi rohkem teha koostööd tuleviku energiateenuste välja töötamisel.  

Lansseerisime koostöös partneritega tervisetehnoloogia teaduskiirendi, mille eesmärgiks on aidata käivitada uusi teaduspõhiseid tervisetehnoloogiaid, et need jõuaks laborist inimesteni. Selle saavutamiseks teeme koostööd heade partneritega Tartu Teaduspargist, TalTechist, Tartu Ülikoolist ja Startup Estoniast. 

Tegime ettevalmistusi NATO innovatsioonikiirendi Eestisse tulekuks. Eesti loob koos Suurbritanniaga NATO kiirendi DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, kaitseinvesteeringute kiirendi Põhja-Atlandi alliansi jaoks) Euroopa peakorteri, mis hakkab asuma Londonis ja Tallinnas.  

Kõikidesse meie programmidesse ja kiirenditesse soovis aasta jooksul saada ligi 283 ettevõtet, millest saime pakkuda võimaluse 82-le ettevõttele. Toetasime neid 1200 tunni jooksul nõu ja teadmistega, võimaldades õppida oma ala ekspertidelt. 

Programmides osalenud alustavad iduettevõtted kaasasid raha umbes 2,2 miljonit eurot, aastate jooksul on seda tehtud lausa 27 miljonit eurot

Accelerate Estonia innovatsioonilabor jätkas ettevõtete otsimisega, kel on mõnele suurele probleemile märkimisväärne, kuid hetkel võimatuna tunduv lahendus või äriidee. 2022. aastal kahekordistati ideede hulka, millest uusi programmi sobivaid ettevõtteid otsiti, aga jätkati oma põhimissiooniga, milleks on rohepöörde ja vaimse tervise parandamise toetamine. 

Kinnisvara 

Tehnopoli linnakuga liitus eelmisel aastal 20 üüriklienti ning kokku on meil rõõm näha enda linnakus nüüd 127 üüriklienti. 

Märgilisematest sündmustest saab välja tuua linnaku suvepeo, mis tõi kokku nii linnakus kui selle ümbruses asuvad ettevõtted, tudengid ja kohalikud elanikud. Suvepeo raames said kõik soovijad testida oma võimekust ainulaadsel ninja-rajal. Muusikalise elamuse pakkusid külastajatele Vaiko Eplik ja Jarek Kasar. Suvepeol autasustasime ka linnaku sammuvõistluse võitjaid.

Korraldasime ka Tehnopoli linnaku teaduspäeva, kus Rakett69 pani linnaku ettevõtted proovile erinevate loogikat, teadmisi ja oskusi nõudvate ülesannetega. Meeleolukal päeval osutus võitjaks Krakul. 

Linnaku ettevõtetest saame rõõmustada J. Mölneri börsile mineku üle. 

Viisime koostöös TalTechiga läbi arhitektuurikonkursi, et leida lahendus kahte linnakut ühendavale promenaadile. Promenaadi eripäraks saavad olema rohetehnoloogilised lahendused. Promenaad võimaldab nii läheduses töötavatel kui ka elavatel inimestel saada osa testlinnaku pakutavast. Promenaadi projekteerimistööde ettevalmistamine algab 2023. aastal. 

Aasta lõpus valmis linnakus uus ärihoone (aadressil Mäealuse 2/4), ja hea meel on selle üle, et tänaseks on seal kõik ruumid täidetud! 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega