Kadi Steinberg: Tehnopoliga koostöös tehtud kiirendid on aidanud meil oluliste lahendusteni jõuda

Tehnopol ja Eesti Energia on koostöös läbi viinud juba viis kiirendit, mis on aidanud Eesti Energial teenuseid oskuslikult arendada ning jõuda ettevõtte jaoks väärtuslike lahendusteni. Eesti Energia Enefit Idea Hubi juht Kadi Steinberg rääkis koostöös läbiviidud kiirenditest ja ettevõtte tulevikuplaanidest.  

Millised on olnud koostöös Tehnopoliga läbiviidud ärikiirendid ja häkatonid?

Tihedam koostöö tuleviku energiateenuste välja töötamisel on olnud viimasel kahel aastal. Koostöös on läbiviidud viis kiirendit. Ühtlasi oleme ka Innovatsiooniliidrite klubi liikmed ja ma ise osalen ka viimase nõukogu töös. 

Eesti Energia kasutab kaasaegse ja kliendikeskse teenusedisaini praktikaid juba kolmandat aastat. Klientide kaasamine pole oluline ainult uute teenuste arendamisel, vaid ka olemasolevate teenuste täiustamisel. Tänu kiirendile pakume nutikaid ja kvaliteetseid lahendusi senisest tempokamalt. Kiirendid on tõestanud, et pidev ja kiire katsetamine, prototüüpimine ning klientide tagasiside viivad meid parima lahenduseni. Ühtlasi väheneb innovatsiooniriskiga seotud rahakulu ja uued töömeetodid motiveerivad iseseisvalt tõhusamaid tulemusi saavutama. 

Koostöös Tehnopoliga Eesti Energias korraldatud kiirendid on end tõestanud koostööformaat, mille oskuslik kasutamine ja arendamine võimaldab meil pakkuda väärtuslikku kogemust teenuste arendamisel ning ekspertide loovuse ja teadmiste ühendamisel jõuda meie jaoks oluliste lahendusteni, mille saame oma teenuste puhul reaalselt kasutusse võtta. Kiirendis osalevad enamasti viieliikmelised interdistsiplinaarsed tiimid. Koos satelliitliikmetega on iga kiirendiga seotud 60 ja enam inimest. 

Oleme kiirendi formaadi sisse töötanud ja samas seda pidevalt arendanud. Senised viis edukat kiirendit näitavad, et koostöö, suhtlus, töövahendid ja mentorvõrgustik on väga heal tasemel ning alati ollakse valmis protsessis kaasa mõtlema ja seda arendama. 

Sel suvel aitas Tehnopol Eesti Energias läbi viia ka praktikantidele suunatud minikiirendit. Minikiirendis said praktikandid ja stipendiaadid panna end ettevõtja kingadesse iduettevõtlusele sarnanevas keskkonnas ning läbida tooteloome protsessi ideest selle esitlemiseni žüriile. See andis noortele võimaluse tutvuda lähemalt ärimaailmaga ja saada praktiline kogemus teenuse arendamisel. Ühe praktikandi tagasiside: „Meie tiimi lahendus ja selle esitlus olid minu hinnangul sedavõrd heal tasemel, et tekkis lausa tahtmine ise käed külge lüüa ja idee ellu viia! Nende kahe päeva juures oli kõige suuremaks boonuseks teiste praktikantide ja omavanuste töötajatega tutvumine, suhtlemine ja tiimina häkatoni läbitegemine, mis andis praktikale kindlasti palju juurde.“ 

Kas kiirendiprogramm – eeltöö, läbiviimine ja järelprogramm – on vastanud ootustele? 

Nagu kiirendi ise, on ka köögipool nii ettevalmistuse kui ka läbiviimise osas teinekord olnud kui seiklus Ameerika mägedel. Väljakutseid on jagunud nii meile kui ka ilmselt Tehnopolile. Rõõm on aga tõdeda, et koos oleme leidnud lahendused vaadates olemasolevatest raamidest välja. Abiks on olnud Tehnopoli suur ekspertide võrgustik ja kindlasti ka paindlikkus ning lahendustele orienteeritus. Tahame mõlemad teha midagi erakordset ja kõik on olnud valmis panustama. Erilised tänud Merilin Varsamaale, Kadri Tammaile ja Martin Goroškole! 

Iga kiirendi järel leiame uusi õppimiskohti, mida järgmiste läbiviimisel silmas pidada. Väärtus omaette on olnud kiirendi jätkuprogramm küpsemate ideede elluviimiseks. Võimalus kaasata mentoreid väljapool meie oma organisatsiooni aitab tuua tiimidele uusi vaatenurki ja kaasata eksperte erineva kogemuspagasiga. 

Kas ja kuidas on kiirendid mõjutanud teie ettevõttesiseseid protsesse? 

Näeme kiirendeid kui head võimalust kaasata ettevõtte sisemiselt erinevaid osapooli, kes saavad panustada uute energialahenduste välja töötamisse. Kiirendis on hästi põimunud töö tegemine ja koolitused. See võimaldab töötajatel, kelle igapäevane töö ei ole seotud otseselt teenuste arendamisega, tutvuda kliendikesksete teenuse arendamise praktikatega. 

Teenuse arenduse tiimid on need praktikad võtnud kasutusele ka igapäevastes tegemistes ning järjest enam väärtustatakse ka majaväliste ekspertide kaasamist. 

Millised on Eesti Energia tulevikuplaanid innovatsiooni valdkonnas? 

Energiavaldkonna professionaalidena aitame kliendi roheteekonda planeerida. Meie ambitsioon on tuua tulevikutehnoloogiad ja ärimudelid kiiremini tänasesse, et võimaldada rohelist aga samas taskukohast ja varustuskindlat energiat. Lähiaastatel näeme roheliste, aga samas tarkade energialahenduste läbimurret nagu näiteks elektromobiilsuse lahendused, energia salvestuslahendused, tarbimise juhtimine jne. 

*** 

Tehnopoli innovatsioonijuht Merilin Varsamaa: “Eesti Energiale loodud kiirendiprogramm uute teenuste ja toodete arendamiseks on unikaalne formaat, mis toetab nii ettevõtte sisest kasvu kui inimeste isiklikku progressi. Meie eesmärgiks on pakkuda Eesti Energiale efektiivset ja ambitsioonikat programmi, et aidata panustada Tehnopoli ekspertmentorite, koolitajate ja teadmistega eduka äriarengu tagamiseks. Koostame igale kliendile personaalse kiirendiprogrammi vastavalt ettevõtte strateegiale, arenguvajadustele ja fookussuunale.” Täpsemat infot kiirendiprogrammi kohta küsi merilin@tehnopol.ee.  

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega