Ideest iduettevõtteni lühikoolitus Narvas, vene keeles

  • 07.10.2020
  • 16:00
  • -
  • 22.10.2020
  • 20:00
  • Teaduspark Tehnopol

Narva, Linda 2

Ideest iduettevõtteni lühikoolitus Narvas, vene keeles

Kolmapäeval, 7. oktoobril toimub Ettevõtlusnädala raames Narvas intensiivne lühikoolituste sari, kus mentorluse ja rahalise toe abil saad oma äriidee päriselt ellu viia.

Programm koosneb:

☑ Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
☑ Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil - idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
☑ Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
☑ Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
☑ Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
☑ Võimalusest jõuda otse Prototron TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.

Ootame programmiga liituma kõiki Ida-Virumaa aktiivseid:

  • kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha;
  • kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse;
  • kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid.


Narva 3-päevane koolitusprogramm katab ära kõik kõige olulisemad baasteadmised ettevõtte loomisest:

7. oktoober kell 16.00-20.00 – Idee leidmine, meeskonna loomine, konkurendid, finantside mudeldamine ning ettevõtte loomine
8. september kell 10.00-14.00– Kliendid, persoona, toote ja teenuse arendus, testimine ja valideerimine
22. oktoober kell 16.00-20.00 – Liftikõne, suhtlus investoritega, investeeringute kaasamine, ettekanded

Registreeru juba nüüd:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddEsT39BaXlo2l6v0wv91Tm782P02FVpz1xADeWgjv_vcGAQ/viewform

Lisainfo: info@prototron.ee

Lühikoolituste sarja viivad läbi Tehnopol Startup Inkubaator, Prototron, Pärnumaa Arenduskeskus, KEIK ja Startup Estonia.

Registreerun

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid