Innovatsioon, meeskonnatöö ja patsiendikesksus depressiooni ravis

  • 04.11.2022
  • 13:00
  • -
  • 04.11.2022
  • 15:15

Tehnopoli juhitud Connected Health klaster koostöös Jansseni ning TheraSynciga korraldab 4. novembril kell 13.00-15.15 veebiseminari „Innovatsioon, meeskonnatöö ja patsiendikesksus depressiooni ravis“. Tegemist on jätkuüritusega varasemale sündmusele “Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi”. Sel korral on seminari eesmärgiks suurendada meeskonnatööd erinevate sidusrühmade vahel, et toetada patsienti ja tema lähedasi ning anda ülevaade digitaalsetest lahendustest depressiooni patsiendi ravis.

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli 2020.-2022. aastatel tehtud rahvastiku vaimse tervise uuringust selgub, et igal viiendal Eesti inimesel (20%) on ärevushäire risk ja enam kui veerandil (28%) depressiooni risk. Haigus mõjub laastavalt nii pere- kui töösuhetele ning võtab inimeselt elujõu. Kuigi depressioon on enamasti hästi ravitav, ei ole paraku selle terviklik ravi kättesaadav kõigile abivajajatele. Kuidas edendada koostööd erinevate osapoolte vahel, millised võimalused on patsiendi ja tema lähedase toetamiseks ning kuidas saab tehnoloogia toetada valdkondade ülest koostööd ja järjepideva ravi pakkumist, selgub juba 4. novembril seminaril “Innovatsioon, meeskonnatöö ja patsiendikesksus depressiooni ravis”.

Seminarile on oodatud tervishoiutöötajad, tugimeeskond ja patsiendid ning see toetab koosloomet patsientide, perearstide, psühhiaatrite, õdede, psühholoogide ja teiste valdkonna ekspertide vahel. Käesoleval üritusel on võimalik protsessis kaasa rääkida igaühel ning soovi korral osaleda ka edasistes sammudes.

Üritusel on osalejad aktiivselt kaasatud. Selleks kasutame tehnoloogilisi lahendusi (Slido), kus esitame suunatud ning avatud küsimusi. Slido on kasutusel kogu ürituse vältel.

Seminari ülekande link saadetakse enne üritust neile, kes on registreerunud.

Ürituse ajakava:
13.00–13.10 Avasõnad (Kairi Kontkar, Jansseni innovatsioonijuht)
13.10–13.20 Vaimse tervise lahendused ja koostöö (Piret Hirv, Connected Health klastri juht)
13.20–13.35 Ministeeriumi kavatsused vaimse tervise astmelise abi süsteemini liikumisel (Ingrid Ots-Vaik, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond)
13.35–13.55 TheraSynci tutvustus, ülevaade piloodist ja edasistest arendustest (Ann Leen Mahhov, TheraSynci kaasasutaja ja tegevjuht)
13.55–14.10 Patsiendi kogemus (TheraSynci piloot)
14.10–14.25 Arsti kogemus (TheraSynci piloot)
14.25–14.35 kohvipaus, muusikaline vahepala
14.35–15.15 Paneeldiskussioon: Kuidas toetada depressioonipatsiente ja nende lähedasi läbi järjepideva meeskonnatöö?
Moderaator: Anna Karolin, SpeakSmart
Osalejad:
Ingrid Ots-Vaik (Sotsiaalministeerium)
Margus Lõokene, psühhiaater, Toompargi Vaimse Tervise keskus
Daniel Kotsjuba (Innotiim, Riigikantselei)
Ragne Läheb (Tallinna Koolitervishoid)

Üritust korraldab Teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös Jansseni ja TheraSynciga.

Üritus on eesti keeles, ootame kõiki huvilisi osalema.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega