Avalik teave

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol strateegia

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol arengustrateegia 2016–2021 kohaselt on ettevõtte peamised tegevussuunad ettevõtluse toetamine, kinnisvara arendamine ja äriarendusteenuste pakkumine, sealhulgas innovaatiliste tehnoloogiaettevõtete inkubatsioon. Strateegia järgib Eesti riiklikku ettevõtluse toetamise suunda, rõhutades finantsinstrumentide osakaalu suurenemist ja toetuspõhise süsteemi vähenemist.

Eesmärgid ja tegevused:

 1. Ettevõtluse toetamine:
  • Tehnopol pakub äriarendusteenuseid, suurendades ettevõtete ekspordivõimekust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.
  • Erilist tähelepanu pööratakse tervisetehnoloogiale, infotehnoloogiale (IKT) ja rohetehnoloogiale.
  • Inkubatsiooniteenused on suunatud idufirmadele, eesmärgiga toetada nende arengut alates ideefaasist kuni turule jõudmiseni.
 2. Kinnisvara
  • Tehnopol arendab kinnisvara, et pakkuda sobivat infrastruktuuri ja keskkonda tehnoloogiaettevõtetele.
  • Kinnisvaraarendus hõlmab nii olemasolevate hoonete renoveerimist kui uute pindade väljaehitamist.
 3. Tehnopol 2.0
  • Uus arendusprojekt, mille eesmärk on luua kaasaegne ja jätkusuutlik linnakeskkond, mis toetab targa linna põhimõtteid.

Finantsilised eesmärgid ja jätkusuutlikkus: Strateegia hõlmab jätkusuutlikkuse saavutamist, vähendades sõltuvust välisrahastusest ja suurendades oma tuluallikaid, sealhulgas kinnisvaraarendusest ja äriteenustest.

Tutvu terve dokumendiga siin

Our partners

Stay up to date with the latest tech news!