​Innovatsioonijuht Türk: nutikad inimesed kujundavad Tallinnast “targa linna”

“Tallinnas on innovatsiooni tase rahvusvahelises vaates väga tugev. Elamisväärne linn on just see, mida me mõistame “targa linna” all. Mida enam on nutikaid inimesi, kes kujundavad linnakeskkonda, seda paremini toimib linnas elu. Ka linna valitsemine muutub seega paremaks,” ütles Tallinna linna innovatsioonijuhti Toomas Türk.

Türk sõnas, et kõige olulisem on, et linn pakuks võimalusi. “Siis areneb loomemajandus ning uutesse trendidesse saab investeerida,” rääkis ta. Teine oluline märksõna on kohanemine – uus vaade, kuhu tahame edasi jõuda kliima valdkonnas ning “rohelise linna” arendamisel. Ta rõhutas, et uusi võimalusi ei saa linn üksi ellu viia, vaid ikka koostöös ettevõtjatest partneritega.

Tallinn kujuneb targaks digilinnaks

Türk sõnas, et kõik Põhjamaade suuremad linnad on Tallinnale heaks eeskujuks. “Meie nišš on digitaalne linn, kõik e-Eesti võimalused toimivad Tallinnas suurepäraselt, see võiks olla suisa etalon, kuidas toimida. Tallinn võiks olla tark digilinn,” ütles Türk. 

Innovatsioonifond aitab tõmmata ägedaid projekte ligi. “Linn tuleb ettevõtjatele poolele teele vastu, mis tähendabki koostööd. Kuumad teemad on praegu turismiga seotud valdkonnad, mis on kriisis palju kannatanud. Siin teeme koostööd Helsingiga,” sõnas Türk.

Ta tõi hea näitena Tallinna geoportaali, kus on erinevaid kaardirakendusi, mida ettevõtja saab kasutada. “Linna uue arengukava vaates on see oluline,” rõhutas ta.

Türk ütles, et kõik, mis on Tallinna vaates uudne, on tervitatav. “Küsimus on, kellele konkreetne projekt suunatud on: kodanikule, ettevõtjale või külalisele?” märkis ta.

Innovatsioonijuht osutas ka sellele, et tugi ja avatus linna poolt aitab uutel innovatsiooniprojektidel ellu jõuda. “Esimene samm on, kui spetsialistide ringis käiakse teema läbi ning uuritakse, kuidas seda lahendust on võimalik kohe kasutusse võtta. Me sooviksime kindlasti jätkata praktiliste lahenduste tutvustamist, mis mujal maailmas on toiminud ning kuidas see võiks töötada Tallinna kontekstis,” ütles ta.

Ühe konkreetse näitena tõi ta välja tänavate arendamise, kus kasutatakse mõõtmissensoreid, mis tuvastavad liikluse sageduse.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond teeb hetkel naaberriikides aktiivselt turundustegevusi, et külastajaid julgustada Tallinnasse tulema. “Näiteks täna toimub koostöös Tallinkiga pressi- ja blogijareis, mille raames tutvustame enam kui 50 meediainimesele eelmisel aastal avatud uusi ja innovaatilisi kohti nagu fotokunstikeskus Fotografiska Tallinn, PROTO Avastustehas ja Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskus,” märkis ta.

Turunduskommunikatsioon naaberriikides toimub sotsiaalmeedias

Türk tõi esile Tallinn Cardi kui ühisturundusprojekti muuseumidega, et aktiveerida linna külastajaid rohkem Tallinna avastama (vaata siit). Ettevõtlusamet toetab ka külalislahkuse sektori ettevõtjatele ja sidusgruppidele mõeldud Äriärataja webinaride sarja, kus räägivad nii rahvusvaheliselt hinnatud asjatundjad kui ka kohalikud ettevõtjad ja valdkonna eksperdid (vaata siit). 

“Kindlasti on huvipakkuv ka Tallinna virtuaalne laiem tutvustamine kui füüsiline külastus piiratud, kuid need arendused ja tegevused on pikemaajalised,” sõnas ta.

Rääkides riigi ja Tallinna ehk kohaliku omavalitsusega koostöö võimalustest, tõi ta välja näiteks targa linna standardite välja töötamine ja linna toetamine nn kaksikpöördes – digitaalne pööre ja rohepööre, mida väga ka EL oma tuleviku väljavaatena näeb ja panustab. Investeeringuid tulevikutehnoloogiate laiemaks kasutuselevõtmiseks on tema sõnul väga palju  –  on selleks siis vesinikupõhised lahendused energeetikas ja transpordis, 5G viimase põlvkonna kommunikatsioonilahenduste kiirem kasutusele võtmine või suurem automatiseeritus liikuvuses, linnahalduses (nt robotid ressursi mahukamaid töid tegemas) või uudsete materjalitehnoloogiate rakendamine.

Innovatsioon tähendab ühtlasi nii digipööret kui ka rohepööret 

Türki sõnul aitab samuti kaasa parem avaliku sektori andmete kättesaadavus – nende põhjal uute ärimudelite loomise võimaldamine ja uute teadmiste eksperimenteerimine ning uute toodete-teenuste väljatöötamine. “Miks ka mitte vaadata võimalusena nõuet, mis lisaks kunstiinvesteeringu kohustusele avalike hoonete renoveerimisel ja ehitamisel, võiks sisaldada täiesti uutesse targa linna lahendustesse investeerimise kohustust,” ütles ta. 

E-teenuste osas tuleb innovatsioonijuhi hinnangul eelkõige vaadata kasutamise mugavamaks muutmist, et tagada teenuste sihtrühmade suurem kasutaja rahulolu koos rohkemate hästi toimivate digiteenuste kasutamiseks ning vajaduspõhiseid edasiarendusi ehk mis probleemi, kelle jaoks ja kui suures mahus lahendame.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol üheks fookusvaldkonnaks on Tark linn, aidates ettevõtetel leida koostöövõimalusi ning pakkudes lahendustele testimise võimalusi kiirelt arenevas linnakus.

Hetkel on Tehnopoli ja Tallinna linna koostöös käimas innovatsioonikonkurss, kuhu otsitakse targa linna lahendusi pakkuvaid ettevõtteid, kellele pakkuda võimalust osa saada 50 000 € suurusest auhinnafondist ning paigaldada oma lahendus Tallinna linnaruumi. Kõik kes soovivad linnaruumi arengus kaasa lüüa on oodatud.

Kandideeri juba nüüd siit

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid