Innovatsiooniteenused

Tehnopoli innovatsiooniteenused aitavad Sinu ettevõttel konkurentidest alati mitu sammu ees püsida. Kui tahad võtta tulevikutehnoloogiad kasutusele juba täna, aitame Sul seda teha. Uute toodete, teenuste ja lahenduste väljatöötamine paneb meie silmad särama.

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideedevahetus sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas. Toetades innovatsiooni siiret ettevõtlusesse, anname oma panuse Eesti majanduskasvu ja kestlikkuse tagamisse.

Innovatsiooniliidrite klubi on osa Tehnopoli innovatsiooniteenusest ja see sünnib koostöös SEB innovatsioonikeskusega.

 • Kujundada enda innovatsioonistrateegia ning teha T&A tegevustesse planeeritult ja põhjendatult investeeringuid
 • Õppida parimatest praktikatest Eestis ja mujalt maailmast ning katsetada lahendusi ka enda organisatsioonis
 • Töötada süsteemselt koos parimate idu- ja kasvuettevõtetega tehnoloogiavaldkonnas ning õppida neilt protsesside efektiivsust
 • Leida üles ettevõttesisene innovatsioonipotentsiaal ning muuta see innovatsiooniprogrammide ja -tegevustega kestlikuks konkurentsieeliseks
 • Põhjalik innovatsiooniaudit
 • Innovatsiooniliidrite Klubi

 • Kohtumised parimate idu- ja kasvuettevõtetega tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonnas toimuva ülevaateks

 • Erilahendusena loodud innovatsiooniprogrammid, sh koolitused, majasisesed arenguprogrammid, spin-off ettevõtteid ja uusi ärisuundasid käivitavad programmid

 • Innovatsioonist ja arengust huvitatud suurettevõtted
 • Innovatsioonist ja arengust huvitatud avaliku sektori asutused
 • Ettevõtluse tugiorganisatsioonid ja erialaliidud
 • Ülikoolid ja haridusasutused

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega