Innovatsioon, meeskonnatöö ja patsiendikesksus depressiooni ravis

Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Tervise Arengu Instituudi ning Tartu Ülikooli tehtud (aastatel 2020-2022) rahvastiku vaimse tervise uuringust selgub, et enam kui veerandil (28%) Eesti inimestest on depressiooni risk. Haigus mõjub laastavalt nii pere- kui töösuhetele ning võtab inimeselt elujõu. Kuigi depressioon on enamasti ravitav, ei ole paraku selle terviklik ravi kättesaadav kõigile abivajajatele.

4. novembril toimuval veebiseminaril arutame, kuidas edendada koostööd erinevate osapoolte vahel, millised võimalused on patsiendi ja tema lähedase toetamiseks ning kuidas saab tehnoloogia toetada valdkondade ülest koostööd ja järjepideva ravi pakkumist.

Veebiseminarile on oodatud arstid, õed, psühhiaatrid, psühholoogid, terapeudid, patsiendid ja nende lähedased ning kõik, kes teema vastu huvi tunnevad ning soovivad kaasa rääkida. Seminaril osalemine on kõigile tasuta.

Seminari korraldavad Tehnopoli juhitud Connected Health klaster, Janssen ja TheraSync.

Seminari päevakava

 • 13.00–13.10 Avasõnad (Kairi Kontkar, Jansseni innovatsioonijuht)
 • 13.10–13.20 Vaimse tervise lahendused ja koostöö (Piret Hirv, Connected Health klastri juht)
 • 13.20–13.35 Ministeeriumi kavatsused vaimse tervise astmelise abi süsteemini liikumisel (Ingrid Ots-Vaik, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond)
 • 13.35–13.55 Therasync tutvustus, ülevaade piloodist ja edasistest arendustest (Ann Leen Mahhov, TheraSynci kaasasutaja ja tegevjuht)
 • 13.55–14.10 Patsiendi kogemus (Therasynci piloot)
 • 14.10–14.25 Arsti kogemus (Therasynci piloot)
 • 14.25–14.35 kohvipaus, muusikaline vahepala
 • 14.35–15.15 Paneeldiskussioon: Kuidas toetada depressioonipatsiente ja nende lähedasi läbi järjepideva meeskonnatöö?
 • Moderaator: Anna Karolin, SpeakSmart
 • Osalejad:
  • Ingrid Ots-Vaik (Sotsiaalministeerium)
  • Margus Lõokene, psühhiaater (Toompargi vaimse tervise keskus)
  • Daniel Kotsjuba (Innotiim, Riigikantselei)
  • Ragne Läheb (Tallinna Koolitervishoid, vaimse tervise õde)

Tegemist on jätkuseminariga. Eelmise aasta lõpus korraldasime üheskoos depressiooni ravile keskenduva veebiseminari, kus arutasime selle üle, kuidas saaks depressiooni ravi innovatsiooni ja tehnoloogia toel tõhusamaks muuta.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega