Paketid ja teenused

Kui sinu ettevõtte fookuses on ekspordi käivitamine, kapitali kaasamine või rohe- ja kestlikkusstrateegia loomine, siis töötame üks-ühele mõõdetava tulemuse saavutamiseks läbi eraldi disainitud arengusprintide.

Kapitali sprint

 

Aitame leida teie ettevõttele kasvuks sobilikud finantseeringuvõimalused, sh. avalik- ja erakapital, ning töötame selle nimel, et kapitali kaasamine realiseeruks. Kapitali kaasamise sprindi raames läbime järgnevad tegevused:

 

 • Tutvumine meeskonnaga;
 • Õige finantseerimismudeli selgitamine;
 • Ettevõtte kasvuambitsioonide analüüs;
 • Finantsvõimekuse audit ja finantsprognoosi koostamine ;
 • Kapitali kaasamise pakkumise loomine, sh. erakapitali investeeringu kaasamise materjalid, avaliku kapitali taotluse ettevalmistavad tegevused;
 • Otsekontaktide loomine valdkondlike investoritega, avaliku rahastuse pakkujatega;
 • Juriidiline tugi kapitali kaasamise läbiviimiseks.

 

Paketi hind alates 4000 eurot, ajaline panus 40h.

Ekspordi sprint

 

Aitame teie ettevõttel käivitada äritegevus uuel turul. Uue turu käivitamiseks läbime järgnevad tegevused;

 

 • Tutvumine ja analüüs, meeskonna ja ekspordiplaani valideerimine;
 • Ekspordivõimekuse analüüs: ärimudeli analüüs;
 • Toote/teenuse analüüs;
 • Finantsanalüüs ekspordiplaani rakendamiseks;
 • Meeskonna ja tööde jaotuse analüüs;
 • Ekspordiplaani koostamine ehk go-to-market strateegia;
 • Turunduslik abi sh müügisõnumi määratlemine, müügikanalid jm.
 • Sihtturu kontaktide otsing võrgustikkude kaudu;
 • Sihtturupõhine mentorlus turule sisenemiseks.

 

Paketi hind alates 5000 eurot, ajaline panus 50h.

Rohepöörde sprint

 

Aitame teie ettevõttel koostada ja ellu viia rohepöörde strateegiat ja tegevusplaani. Rohepöörde sprindi raames:

 

 • Viime läbi auditi hetkeolukorra kaardistamiseks;
 • Teeme intervjuud soovitud tulemuseesmärkide seadmiseks;
 • Loome rohepöörde strateegia;
 • Arvutame finantsprognoosid ja investeeringu tasuvuse hinnangud rohestrateegia ellu viimiseks;
 • Nõustame pidevalt strateegia rakendamisel;
 • Loome ja jälgime mõõdikud rohepöörde ellu viimisel.

 

Paketi hind alates 5000 eurot, ajaline panus 50h.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega