Äriteenused kasvuettevõtetele

Tehnopoli äriteenused võimendavad väikeste- ja keskmiste suurustega tehnoloogiaettevõtete kasvu, toetavad arengut ja kasvatavad väärtust.

Aitame siseneda eksportturgudele, arendada uusi tooteid ning leida rahastusvõimalusi.

Meie kasvu toetavaid teenuseid kasutab igal aastal enam kui 120 ettevõtet. Läheneme personaalselt iga ettevõtte arengu- ja kasvuvajadusele. Ambitsioonide elluviimiseks viime nad kokku praktikutest mentoritega, leiame vajalikud kontaktid oma rahvusvahelisest koostöövõrgustikust, aitame leida finantseerimisallikaid ja lisame väärtust koostööprojektidega.

Disainime oma teenuseid järgmistes valdkondades tegutsevatele ettevõtetele:

Meie lahenduse toel on hoogsalt kasvanud ja oma ambitsioone ellu viinud tuhanded ettevõtted. Tervikliku teenuse kokkupanekul lähtusime oma klientide vajadustest ja soovist kasvatada nende väärtust.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega