Äriteenused kasvuettevõtetele

Kui Sinu tehnoloogiaettevõtte vajab nõu ja tuge soovitud kasvuambitsiooni saavutamiseks, siis oled jõudnud õigesse kohta.

Tehnopoli äriarendusteenused on loodud selleks, et tuua välja Sinu tehnoloogiaettevõtte tegelik potentsiaal läbi ärimahtude kasvu, rahvusvahelise arengu ning uute toodete või teenuste turule toomise.

Disainisime oma teenused järgmistes valdkondades tegutsevatele ettevõtetele.

Meie kasvu toetavaid teenuseid kasutab igal aastal üle 100 ettevõtte. Iga ettevõtte arengu- ja kasvuvajadusele läheneme personaalselt. Ambitsioonide elluviimiseks viime ettevõtted kokku praktikutest mentoritega, leiame vajalikud kontaktid oma rahvusvahelisest koostöövõrgustikust, aitame leida finantseerimisallikaid ja lisame väärtust kogukondlikke koostööprojektidega.

 • Kahekordistada aastast ärimahtu
 • Paika panna kasvustrateegia ja tegevusplaani selle ellu viimiseks

 • Arendada toodet või teenust ning teha tooteportfell ekspordikõlbulikuks

 • Käivitada müügi- ja turundustegevused rahvusvahelistel turgudel

 • Kaasata laienemiseks vajalikku era- või avalikku kapitali

 • Üle 80 valdkonnaspetsiifilise eksperdi ja üks võtme-mentor
 • Arvukad koolitused ja võrgustumissündmused
 • Tugev kogukond Sinuga sarnaste ettevõtete näol
 • Ligipääs rahvusvahelistele võrgustikele
 • Kasvufaasis tervisetehnoloogia ettevõtteid
 • Kasvufaasis rohe- ja targa linna tehnoloogiaettevõtteid

 • Kasvufaasis teadmusmahukaid ettevõtteid

Oleme siin selleks, et anda Sinu ettevõttele hoogu, teha märkimisväärne arenguhüpe ja laieneda globaalselt.

Vali Tehnopoli äriarendusprogramm ja sul on:

Aitame ettevõtetel käivitada tegevusi uutel turgudel läbi eriprojektide ja rahvusvaheliste võrgustike, milles osaleme.
Ligipääs ja koostöö enam kui 60 mentori, eksperdi või agentuuriga. Nõustame ettevõtteid äriarenduses, tootearenduses, rahvusvahelise müügi käivitamisel, personaliteemadel, kapitali kaasamises ja juriidilistes küsimustes.
Korraldame aastas üle 100 sündmuse ettevõtjate koolitamiseks, võrgustiku ehitamiseks, kogemuste vahetamiseks või investeeringu- ja uue turu leidmiseks.
Aitame nii luua kui testida tooteid ja teenuseid teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Kaas-investeerime lahenduste elluviimist. Pakume ligipääsu TalTech ülikooli laboritele ja arendusvõimalustele.
Initsieerime ja käivitame avaliku rahastusega projekte ettevõtete äriliste ambitsioonide teostamiseks. Vahendame ettevõtteid erakapitali võrgustikele Eestist ja mujalt maailmast.

Aitame ettevõtetel käivitada tegevusi uutel turgudel läbi eriprojektide ja rahvusvaheliste võrgustike, milles osaleme.

Ligipääs ja koostöö enam kui 60 mentori, eksperdi või agentuuriga. Nõustame ettevõtteid äriarenduses, tootearenduses, rahvusvahelise müügi käivitamisel, personaliteemadel, kapitali kaasamises ja juriidilistes küsimustes.

Korraldame aastas üle 100 sündmuse ettevõtjate koolitamiseks, võrgustiku ehitamiseks, kogemuste vahetamiseks või investeeringu- ja uue turu leidmiseks.

Aitame nii luua kui testida tooteid ja teenuseid teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Kaas-investeerime lahenduste elluviimist. Pakume ligipääsu TalTech ülikooli laboritele ja arendusvõimalustele.

Initsieerime ja käivitame avaliku rahastusega projekte ettevõtete äriliste ambitsioonide teostamiseks. Vahendame ettevõtteid erakapitali võrgustikele Eestist ja mujalt maailmast.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega