Äriteenused kasvuettevõtetele

Kui Sinu tehnoloogiaettevõtte vajab nõu ja tuge soovitud kasvuambitsiooni saavutamiseks, siis oled jõudnud õigesse kohta.

Tehnopoli äriarendusteenused on loodud selleks, et tuua välja Sinu tehnoloogiaettevõtte tegelik potentsiaal läbi ärimahtude kasvu, rahvusvahelise arengu ning uute toodete või teenuste turule toomise.

Disainisime oma teenused järgmistes valdkondades tegutsevatele ettevõtetele.

Meie kasvu toetavaid teenuseid kasutab igal aastal üle 100 ettevõtte. Iga ettevõtte arengu- ja kasvuvajadusele läheneme personaalselt. Ambitsioonide elluviimiseks viime ettevõtted kokku praktikutest mentoritega, leiame vajalikud kontaktid oma rahvusvahelisest koostöövõrgustikust, aitame leida finantseerimisallikaid ja lisame väärtust kogukondlikke koostööprojektidega.

 • Kahekordistada aastast ärimahtu
 • Paika panna kasvustrateegia ja tegevusplaani selle ellu viimiseks

 • Arendada toodet või teenust ning teha tooteportfell ekspordikõlbulikuks

 • Käivitada müügi- ja turundustegevused rahvusvahelistel turgudel

 • Kaasata laienemiseks vajalikku era- või avalikku kapitali

 • Üle 80 valdkonnaspetsiifilise eksperdi ja üks võtme-mentor
 • Arvukad koolitused ja võrgustumissündmused
 • Tugev kogukond Sinuga sarnaste ettevõtete näol
 • Ligipääs rahvusvahelistele võrgustikele
 • Kasvufaasis tervisetehnoloogia ettevõtteid
 • Kasvufaasis rohe- ja targa linna tehnoloogiaettevõtteid

 • Kasvufaasis teadmusmahukaid ettevõtteid

Tehnopol on abiks olnud nii ideede ja strateegiate kaasamõtlemisel kui ka kontaktide jagamisel ja introde tegemisel. Kindlasti soovitan Tehnopoli ka teistele ettevõtetele, kes teavad, kuhu nad liikuda ja jõuda tahavad.

Bert-Ken Raudberg, Aufort

Meil on igakuised staatuskohtumised Martin Martin Goroškoga ja see järjepidev tegevus on kindlasti olnud abiks kumuleeruvatele muutustele ja Ektaco äri eesmärkide saavutamisele. Kohtumistel anname ülevaate äris ja turunduses toimunust, arutame probleeme ja võimalikke lahendusi, saame vihjeid osalemiseks seminaridel ja turundusüritustel ning Martin teeb järeltööna meie firmale introsid.

Soovitaksime Tehnopoli äriarendusteenuseid ka teistele ettevõtetele, kuna kaasnevalt laieneb vaade ärile, innovatsioonile, turundusele, lisandub näiteks Tehnopoli kogemus, paremad praktikad startup valdkonna protseduuridega seonduvalt. Tehnopoli keskkonnal on positiivne mõju igas vanuses ettevõttele ja aitab kriitiliselt läbi mõelda omad tegevused.

Kaido Jelle, Ektaco

Tehnopoli äriarendusteenuse peamisteks väärtusteks on olnud meie jaoks info, konsultatsioon, kontaktid. Kindlasti ka koostöö Tehnopoliga kui garantiimärk meie tegevuse juures. Konsultatsiooni ja kontaktide poole pealt – (startup) ettevõtte jaoks on info üks olulisemaid varasid ning sellel on väga suur väärtus, kui sul on professionaalne partner, kellega oma ideid, plaane, kitsaskohti, lahendusi arutada. Tehnopoli kompetentsid on väga laiad ning kui oleme oma niššis mingitesse muredesse takerdanud, oleme seda peegeldades saanud värskeid ideid, mis on meid edasi aidanud. Tehnopoli poolt jagatud kontaktid on olnud väga suureks abiks tootearenduse, turunduse, välisturgudele mineku, rahakaasamise jpm osas. Väga keeruline oleks ise näiteks välisturgudel õigete kontaktideni jõuda.

Miks soovitaksin teistele ettevõtetele? Üksi võib minna kiiresti, aga koos lähed kaugele. Tänu Tehnopoli äriarendusteenusele on ettevõttel kõrval ja käepärast väga suur hulk kompetentse, kontakte, üritusi, projekte, mis on kasvufaasis ettevõttele väga oluliseks väärtuseks.

Margus Randmäe, MyGames

Väga palju oli kasu Tehnopoli poolse mentori kaasamisel (Helen Kokk), kellega arendasime edasi meie veebimüügi platvormi ja saime oluliselt paremaks teenuse disaini. Samuti on silmaringi avardav Innovatsiooniliidrite Klubi tegevused ja kohtumised. Sealt saab uusi ideid ning kontakte.

Miks soovitaksime Tehnopoli äriarendusteenuseid ka teistele ettevõtetele?
Võimalus koostööks Tehnopoli tegusa arengule suunatud tiimiga ning võimalus olla innovatsioonist lugu pidavate ettevõtete seltskonnas.

Andrus Valma, Mobire

Tehnopol ja Connected Health klaster on olnud abiks nii kontaktide leidmisel kui ka uute kasvu ja rahvusvahelistumist toetavate ärisuundade avamisel. Lisaks on abiks olnud mentorid, kellest mitmed on eksperdid tervisetehnoloogia alal.

Connected Health klaster koos toetavate teenustega sobib tervisevaldkonna startupile või ettevõttele, kes on jõudnud product-market fit’ini ning esimese käibe või investeeringuni ja plaanivad järgmist kasvuetappi.“

Priit Kruus, Dermtest

Tehnopoli äriarendusteenuste toel oleme saanud vajalikke kontakte välisturgudele sisenemiseks. Meie mentori, Külle Tärnovi nõuanded on olnud väga kasulikud.

Olesja Bondarenko ja Anna-Liisa Kubo, Nanordica Medical

Tehnopoli asjatundliku meeskonna ja laiahaardelise võrgustikuga on ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalik teadmistepagas kõik üheskoos. Teinekord ise ei näe, mille taga ettevõtte areng on, seega on äriarendusteenuste kasutamine aidanud luua selgema pildi ning arusaama, kuidas ja milliste sammudega edasi liikuda. Takistused ja kitsaskohad saavad kiiremini tuvastatud ning lahenduste leidmisel saab kasutada kogenud spetsialistide nõu ja toetust.

Äri peab arenema ja Tehnopol on oma kaasamõtlejatest kogukonna ning teenustega selle toetamiseks kõik võimalused loonud.

Ailet Õis-Saar, Sutu Straws

Oleme siin selleks, et anda Sinu ettevõttele hoogu, teha märkimisväärne arenguhüpe ja laieneda globaalselt.

Vali Tehnopoli äriarendusprogramm ja sul on:

Aitame ettevõtetel käivitada tegevusi uutel turgudel läbi eriprojektide ja rahvusvaheliste võrgustike, milles osaleme.
Ligipääs ja koostöö enam kui 60 mentori, eksperdi või agentuuriga. Nõustame ettevõtteid äriarenduses, tootearenduses, rahvusvahelise müügi käivitamisel, personaliteemadel, kapitali kaasamises ja juriidilistes küsimustes.
Korraldame aastas üle 100 sündmuse ettevõtjate koolitamiseks, võrgustiku ehitamiseks, kogemuste vahetamiseks või investeeringu- ja uue turu leidmiseks.
Aitame nii luua kui testida tooteid ja teenuseid teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Kaas-investeerime lahenduste elluviimist. Pakume ligipääsu TalTech ülikooli laboritele ja arendusvõimalustele.
Initsieerime ja käivitame avaliku rahastusega projekte ettevõtete äriliste ambitsioonide teostamiseks. Vahendame ettevõtteid erakapitali võrgustikele Eestist ja mujalt maailmast.

Aitame ettevõtetel käivitada tegevusi uutel turgudel läbi eriprojektide ja rahvusvaheliste võrgustike, milles osaleme.

Ligipääs ja koostöö enam kui 60 mentori, eksperdi või agentuuriga. Nõustame ettevõtteid äriarenduses, tootearenduses, rahvusvahelise müügi käivitamisel, personaliteemadel, kapitali kaasamises ja juriidilistes küsimustes.

Korraldame aastas üle 100 sündmuse ettevõtjate koolitamiseks, võrgustiku ehitamiseks, kogemuste vahetamiseks või investeeringu- ja uue turu leidmiseks.

Aitame nii luua kui testida tooteid ja teenuseid teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Kaas-investeerime lahenduste elluviimist. Pakume ligipääsu TalTech ülikooli laboritele ja arendusvõimalustele.

Initsieerime ja käivitame avaliku rahastusega projekte ettevõtete äriliste ambitsioonide teostamiseks. Vahendame ettevõtteid erakapitali võrgustikele Eestist ja mujalt maailmast.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega