Duubeldame sinu ettevõtte ärimahu

ja aitame välja tuua sinu ettevõtte tegeliku potentsiaali!

Kui sinu tehnoloogiaettevõte vajab nõu ja tuge soovitud kasvuambitsiooni saavutamiseks, siis oled jõudnud õigesse kohta.

Registreeri end 2h tasuta mentorlusele siin.

Lepime kokku kohtumise ja kaardistame sinu ettevõtte peamised kasvutõkked ning väljakutsed.

Tehnopoli äriarendusteenused on loodud selleks, et tuua välja sinu tehnoloogiaettevõtte tegelik potentsiaal läbi:

 • ärimahtude kasvu,
 • rahvusvahelise arengu,
 • uute toodete või teenuste arendamise ja turule toomise,
 • kestlikkusstrateegia loomise,
 • era- või availiku kapitali kaasamise.

Ettevõtte arengu- ja kasvuvajadusele läheneme personaalselt. Ambitsioonide elluviimiseks rakendame praktikutest mentoreid, leiame eksportkontaktid ja partnerid, kaasame õiged finantseerimisallikaid, korraldame koolitus- ja võrgustumissündmuseid ja lisame väärtust koostööprojektidega.

Toetame kasvuettevõtteid järgmistes valdkondades:

Tehnopol on abiks olnud nii ideede ja strateegiate kaasamõtlemisel kui ka kontaktide jagamisel ja introde tegemisel. Kindlasti soovitan Tehnopoli ka teistele ettevõtetele, kes teavad, kuhu nad liikuda ja jõuda tahavad.

Bert-Ken Raudberg, Aufort

Meil on igakuised staatuskohtumised Martin Goroškoga ja see järjepidev tegevus on kindlasti olnud abiks kumuleeruvatele muutustele ja Ektaco äri eesmärkide saavutamisele. Kohtumistel anname ülevaate äris ja turunduses toimunust, arutame probleeme ja võimalikke lahendusi, saame vihjeid osalemiseks seminaridel ja turundusüritustel ning Martin teeb järeltööna meie firmale introsid.

Soovitaksime Tehnopoli äriarendusteenuseid ka teistele ettevõtetele, kuna kaasnevalt laieneb vaade ärile, innovatsioonile, turundusele, lisandub näiteks Tehnopoli kogemus, paremad praktikad startup valdkonna protseduuridega seonduvalt. Tehnopoli keskkonnal on positiivne mõju igas vanuses ettevõttele ja aitab kriitiliselt läbi mõelda omad tegevused.

Kaido Jelle, Ektaco

Tehnopoli äriarendusteenuse peamisteks väärtusteks on olnud meie jaoks info, konsultatsioon, kontaktid. Kindlasti ka koostöö Tehnopoliga kui garantiimärk meie tegevuse juures. Konsultatsiooni ja kontaktide poole pealt – (startup) ettevõtte jaoks on info üks olulisemaid varasid ning sellel on väga suur väärtus, kui sul on professionaalne partner, kellega oma ideid, plaane, kitsaskohti, lahendusi arutada. Tehnopoli kompetentsid on väga laiad ning kui oleme oma niššis mingitesse muredesse takerdanud, oleme seda peegeldades saanud värskeid ideid, mis on meid edasi aidanud. Tehnopoli poolt jagatud kontaktid on olnud väga suureks abiks tootearenduse, turunduse, välisturgudele mineku, rahakaasamise jpm osas. Väga keeruline oleks ise näiteks välisturgudel õigete kontaktideni jõuda.

Miks soovitaksin teistele ettevõtetele? Üksi võib minna kiiresti, aga koos lähed kaugele. Tänu Tehnopoli äriarendusteenusele on ettevõttel kõrval ja käepärast väga suur hulk kompetentse, kontakte, üritusi, projekte, mis on kasvufaasis ettevõttele väga oluliseks väärtuseks.

Margus Randmäe, MyGames

Väga palju oli kasu Tehnopoli poolse mentori kaasamisel (Helen Kokk), kellega arendasime edasi meie veebimüügi platvormi ja saime oluliselt paremaks teenuse disaini. Samuti on silmaringi avardav Innovatsiooniliidrite Klubi tegevused ja kohtumised. Sealt saab uusi ideid ning kontakte.

Miks soovitaksime Tehnopoli äriarendusteenuseid ka teistele ettevõtetele?
Võimalus koostööks Tehnopoli tegusa arengule suunatud tiimiga ning võimalus olla innovatsioonist lugu pidavate ettevõtete seltskonnas.

Andrus Valma, Mobire

Tehnopol ja Connected Health klaster on olnud abiks nii kontaktide leidmisel kui ka uute kasvu ja rahvusvahelistumist toetavate ärisuundade avamisel. Lisaks on abiks olnud mentorid, kellest mitmed on eksperdid tervisetehnoloogia alal.

Connected Health klaster koos toetavate teenustega sobib tervisevaldkonna startupile või ettevõttele, kes on jõudnud product-market fit’ini ning esimese käibe või investeeringuni ja plaanivad järgmist kasvuetappi.“

Priit Kruus, Dermtest

Tehnopoli äriarendusteenuste toel oleme saanud vajalikke kontakte välisturgudele sisenemiseks. Meie mentori, Külle Tärnovi nõuanded on olnud väga kasulikud.

Olesja Bondarenko ja Anna-Liisa Kubo, Nanordica Medical

Tehnopoli asjatundliku meeskonna ja laiahaardelise võrgustikuga on ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalik teadmistepagas kõik üheskoos. Teinekord ise ei näe, mille taga ettevõtte areng on, seega on äriarendusteenuste kasutamine aidanud luua selgema pildi ning arusaama, kuidas ja milliste sammudega edasi liikuda. Takistused ja kitsaskohad saavad kiiremini tuvastatud ning lahenduste leidmisel saab kasutada kogenud spetsialistide nõu ja toetust.

Äri peab arenema ja Tehnopol on oma kaasamõtlejatest kogukonna ning teenustega selle toetamiseks kõik võimalused loonud.

Ailet Õis-Saar, Sutu Straws

Oleme siin selleks, et anda Sinu ettevõttele hoogu, teha märkimisväärne arenguhüpe ja laieneda globaalselt.

 • Kahekordistada aastast ärimahtu
 • Paika panna kasvustrateegia ja tegevusplaani selle elluviimiseks
 • Arendada toodet või teenust ning teha tooteportfell ekspordikõlbulikuks
 • Käivitada müügi- ja turundustegevused rahvusvahelistel turgudel
 • Kaasata laienemiseks vajalikku era- ja avalikku kapitali
 • Üle 100 valdkonnaspetsiifilise eksperdi ja isiklik võtme-mentor
 • Arvukad koolitused ja võrgustumissündmused
 • Tugev kogukond sarnaste ettevõtetega
 • Ligipääs rahvusvahelistele võrgustikele
 • Kasvufaasis tervisetehnoloogia ettevõtteid
 • Kasvufaasis rohetehnoloogia ettevõtteid
 • Kasvufaasis nutitehnoloogiate ja targa linna ettevõtteid
 • Kasvufaasis teadmusmahukaid ettevõtteid

Koostöö käivitamine Tehnopoliga on lihtne!

Ootame sind liituma valdkondliku kogukonnaga, mis tagab ettevõttele arengufookuse seadmise ja selle hoidmise võtme-mentoriga, ligipääsu valdkondlikele ekspertidele, Tehnopoli koolitus- ja võrgustusprogrammile ning käimasolevatele koostööprojektidele. Kui sinu ettevõtte fookuses on ekspordi käivitamine, kapitali kaasamine või rohe- ja kestlikkusstrateegia loomine, siis töötame üks-ühele mõõdetava tulemuse saavutamiseks läbi eraldi disainitud arengusprintide.

Kasvuettevõtetele mõeldud arendusprogrammi kohta saad lugeda täpsemalt siit

Täiendavad paketid

Kapitali sprint 3 kuud

4000€ + km

Ekspordisprint 3 kuud

5000€ + km

Rohepöörde sprint 3+2 KUUD

5000€ + km

Loe pakettide kohta täpsemalt siit ning kasuta võimalust viia oma ettevõte uuele tasemele!

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega