Privaatsuspoliitika

Kes Sinu andmeid töötleb?

Tehnopol austab Sinu privaatsust. Meie jaoks on tähtis, et Sa teaksid, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja millised on Sinu õigused. Seetõttu soovitame läbi lugeda käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis annavad Sulle rohkem teavet selle kohta, kuidas Tehnopol Sinu isikuandmeid töötleb.

Me võime Sinu isikuandmeid töödelda erinevatel viisidel ja eri olukordades sõltuvalt sellest, kas Sa oled kliendi, tarnija või koostööpartneri esindaja. Me võime töödelda ka meie veebisaidi (veebisaitide) külastajate isikuandmeid. Lubame, et olenemata olukorrast ei müü me Sinu isikuandmeid, ei kauple nendega ega kasuta neid andmekaitsealaste õigusaktide vastaselt.

Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol (edaspidi: Tehnopol). Kui Sa soovid meie poole pöörduda mõne isikuandmeid puudutava küsimuse või taotlusega või teatada meile isikuandmetega seotud rikkumisest, palun kasuta alljärgnevaid kontakte:

Mobiiltelefon: (+372) 56 800 200

E-post: info@tehnopol.ee

Kui meie vastus Sind ei rahulda või Sa leiad, et me töötleme Sinu andmeid ebaausalt või ebaseaduslikult, võid Sa esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (AKI). Lisateavet AKI ja sealse kaebuste käsitlemise kohta leiad AKI kodulehelt: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole.

 

Milliseid Sinu andmeid Tehnopol töötleb ja miks?

Me kogume ja säilitame lepinguliste ja ärisuhete haldamiseks vajalikku teavet. Sinuga suhtlemiseks vajame Sinu ees- ja perekonnanime, ametinimetust ja kontaktandmeid nagu telefoninumber, e-posti aadress ja aadress. Kui Sa digiallkirjastad meiega lepingu, salvestame ka Sinu isikukoodi ning vajadusel kontrollime Sinu esindusõigust tõendavaid andmeid äriregistrist. Kui Sa osaled Tehnopoli projektides füüsilise isikuna või tellid mõne meie tasulise teenuse, vajame ka Sinuga arveldamiseks vajalikku infot. Lisaks kasutame Sinu meiliaadressi ja telefoninumbrit tagasiside küsimiseks meie teenuste kohta.

Kui Sa oled väljendanud valmisolekut osaleda Tehnopoli projektides mentori või eksperdina, kogume ja salvestame andmeid Sinu ekspertvaldkonna kohta.

Sinu kontaktandmeid kasutame ka juhul, kui Sa osaled mõnel Tehnopoli korraldataval üritusel.

Delikaatseid isikuandmeid Sinu kohta me ei kogu ega töötle. Samuti ei kasuta me Sinu isikuandmeid profiilianalüüsi ega automaatsete otsuste tegemiseks.

Kellega Tehnopol Sinu andmeid jagab?

Tehnopoli üheks eesmärgiks äriarendusteenuste pakkumisel on viia ettevõtted kiiresti kokku õigete inimestega – mentorite, võrgustike, ekspertidega. Seega, kui Sa kasutad Tehnopoli äriteenuseid või osaled Startup Inkubaatori programmis, jagame me Sinu andmeid teiste projektis osalejatega.

Kui Sa teed meiega koostööd mentori või eksperdina, on meil õigustatud huvi jagada Sinu andmeid teiste vastavas projektis osalejatega; ettevõtetega, kes osalevad Start-up inkubaatoris; ja avalikustada Sinu andmed Tehnopoli veebilehel nii, nagu Sina end soovid tutvustada (näiteks viidates Sinu LinkedIn’i profiilile).

Kui Sa osaled mõnes Tehnopoli projektis, võib meil olla kohustus jagada Sinu andmeid projektis osalemise kohta projekti raportis antud projekti rahastaja või koordineerijaga (kelleks võib olla näiteks Rahandusministeerium või EAS).

Kui Tehnopol korraldab projekti raames reise, millel Sa osaled, peame Sinu kontaktandmeid ja vajadusel dokumendiandmeid jagama reisikorraldusega seotud teenuseosutajatega (eelkõige transpordi- ning majutusettevõtted).

Kui sa broneerid meie veebilehe kaudu seminariruumi või ostad pileti mõnele meie poolt korraldatavale tasulisele sündmusele ning maksad pangalingi kaudu, siis jagatakse makse teostamiseks vajalikke andmeid Maksekeskuse ja Sinu valitud pangaga.

Juurdepääs Sinu isikuandmetele on ka Tehnopoli töötajatel. Juurdepääs antakse vaid ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks, ning kõik meie töötajad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

Kas Sinu andmeid edastatakse väljapoole Euroopat?

Me võime aeg-ajalt Sinu andmete säilitamiseks kasutada kolmandast isikust teenuseosutajaid, kellel võib olla juurdepääs Sinu andmetele (näiteks pilveteenuste puhul). Need teenuseosutajad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, sealhulgas Ameerika Ühendriikides (USA). Me ei edasta sellises olukorras Sinu andmeid kunagi väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagamata Sinu isikuandmete turvalisust ja kaitset. Nii kontrollime alati, et USA-s tegutsevad teenuseosutajad oleksid USA ja Euroopa Liidu koostööprogrammi Privacy Shield osalised, millega USA ettevõtted võtavad endale kohustuse tagada kõrgema privaatsusekaitse taseme, kui on nõutud USA seadustega.

Äriarendusprojektide käigus, kus Tehnopol aitab Sinuga seotud ettevõttel Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatele välisturgudele jõuda, võib olla vajalik Sinu andmete edastamine kolmandatesse riikidesse, kus isikuandmete kaitse tase ei pruugi olla Eestiga samaväärne. Sel juhul edastame andmed vaid juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui kaua Tehnopol Sinu isikuandmeid säilitab?

Säilitame Sinu andmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks, eelkõige kuni meie lepingu lõppemiseni, või õigusaktist tuleneva aegumistähtajani, või kuniks Tehnopolil oleks vajadusel võimalik end õiguslike nõuete eest kaitsta.

 

Millised on Sinu õigused?

Tehnopol ei unusta, et Sinu isikuandmed on Sinu omad, ning me soovime, et võiksid meid isikuandmete töötlemise osas usaldada. Isegi, kui me ei vaja Sinu isikuandmete töötlemiseks Sinu nõusolekut, on Sul seoses Sinu andmete töötlemisega siiski mitmed olulised õigused.

Sinu õigused Mida see tähendab?
Õigus andmetega tutvuda Sa võid küsida teavet selle kohta, kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme, sealhulgas:·       miks me Sinu isikuandmeid töötleme;·       mis liiki isikuandmeid me töötleme;

·       millistest allikatest me Sinu andmeid saame;

·       kellega me Sinu isikuandmeid jagame;

·       kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame;

·       millised on Sinu õigused;

Sa võid küsida juurdepääsu andmetele, mida Tehnopol Sinu kohta töötleb. Kui isikuandmete töötlemine toimub Sinu nõusolekul või Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks ning Sa oled andmed meile ise esitanud, on Sul õigus nõuda, et väljastaksime need Sulle või Sinu poolt näidatud kolmandale isikule.

Õigus andmeid parandada On tähtis, et me ei kasutaks Sinu kohta vananenud andmeid ja Sul on alati õigus nõuda, et me parandaksime Su andmed. Seetõttu palume, et teataksid meile, kui Sinu andmed on muutunud (näiteks kasutad uut telefoninumbrit).
Õigus olla unustatud Kui me töötleme Sinu isikuandmeid ebaseaduslikult, ilma põhjuseta või kauem kui vajalik, on sul õigus paluda, et me Su andmed kustutaksime.
Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele Sul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (peatamist), kui Sa oled vaidlustanud isikuandmete õigsuse; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Sa ei soovi andmete kustutamist vaid nende kasutamise piiramist; Tehnopolil on isikuandmeid vaja säilitada vaid õigusnõuete kaitsmiseks; või kui Sa oled esitanud isikuandmete töötlemisele vastuväite ja me alles kontrollime, kas meie  õiguspärased põhjused kaaluvad üles Sinu esitatud põhjused.
Õigus esitada vastuväiteid Kui Sa leiad, et Tehnopolil ei ole õigust Sinu isikuandmeid töödelda, võid töötlemisele esitada oma vastuväite. Sellisel juhul võime töötlemist jätkata vaid siis, kui me esitame kaalukad põhjendused, mis kaaluvad üles Sinu õigused. Siiski võime me Sinu andmeid igal juhul edasi töödelda õigusnõuete kaitsmiseks.
Õigus nõusolek tagasi võtta Sinu nõusolek ei ole küll üldjuhul Tehnopoli andmetöötluse aluseks (töötleme andmeid pigem vaid sellises ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks), ent mõned töötlustoimingud võivad siiski Sinu nõusolekul põhineda. Sel juhul on Sul õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ning me lõpetame andmetöötlustoimingud sellel õiguslikul alusel. Tagasivõtmine ei mõjuta tagasiulatuvalt neid andmetöötlustoiminguid, mis me tegime Sinu nõusoleku kehtivuse ajal.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega