Accelerate Estonia värbab rohepöörde ning vaimse tervise teemalisi projekte

Accelerate Estonia on unikaalne programm, mis toob kokku era- ja avaliku sektori erksamad mõtlejad, et üheskoos töötada välja lahendused globaalsetele väljakutsetele. Me testime, valideerime ning ehitame üles lahendused, millel on mõju nii Eestile kui ka potentsiaal kasvada globaalseks mängumuutjaks.

Eesti on näidanud eeskuju julgete ideede elluviimisel- siin parim koht testida uudseid ideid riigi tasandil. Meil on selleks vajaminev keskkond olemas – tugev digitaalne infrastruktuur, teadmus ning kiirete arengute juhtimisega harjunud riigisektor. Accelerate Estonia toob kokku visionääridest ettevõtjad ja julge mõtteviisiga avaliku sektori esindajad, et koostöös luua uusi maailmavallutuslikke edulugusid. 

Aastaks 2021 on seatud kaks fookusteemat, millele lahendusi otsitakse. Nendeks on vaimne tervis ning rohepööre. Varuvariandina on lauda jäetud ka nö “jokker” teema ehk kaart, millega värvatakse ideid, millel on hetkel momentum ning millele on vaja kiirelt reageerida. 

Seega, kui sul on idee, mis on innovatiivne ja globaalset skaleeritav, mis kujundab Eestile märkimisväärseid konkurentsieeliseid ning mis loob või mobiliseerib Eestis süstemaatilist muutust avaliku sektori toel, siis kandideerib Accelerate Estonia programmi!

PS. Projekte värvatakse aastaringselt, aga soovitame sul siiski oma idee esitamisega kiirustada. Miks? Sest sel aastal väljamakstav summa võib ootamatult täis saada ning nii jääd sa järgmist kandideerimisperioodi ootama. Seega – kes ees, see sees!

Lisainformatsiooni saamiseks kiika siia: https://accelerateestonia.ee/et/missions/ 

Accelerate Estonia on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud ning koostöös Teaduspargiga Tehnopol juhitud innovatsiooniprogramm, mille käigus luuakse uusi võimalusi era- ja avaliku sektori koostööks, et lahendada globaalseid probleeme. 

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid