AI arenguprogrammi töötuba tõi kokku tööstus- ja IT-ettevõtted

5. detsembril toimus Tehnopoli linnakus AI arenguprogrammi raames töötuba „Tehisintellekti rakendamine tööstusettevõtete müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsessides“. Töötuppa olid oodatud tööstusettevõtted, kes on huvitatud oma müügi ja kvaliteedi kontrollimise protsesse digitaalselt arendama ning tulevikus ka tehisintellekti rakendama. Samuti olid oodatud IT-ettevõtted, idufirmad, ülikoolide esindajad, kes pakuvad tööstusettevõtetele tuge tehisintellekti rakendamises.

Töötoa fookuses oli kaks protsessi: müük ja toote kvaliteedijuhtimine ning praktilised näited, kuidas tehisintellekti rakendada, millisel juhul on see otstarbekas ja mida tehisintellekti rakendamisest võita. 

Praktilistest rakendustest rääkisid müügiprotsessi raames Juhan Pukk ettevõttest Flowit ning Aleksandr Miina ettevõttest Lean Digital. Kvaliteedijuhtimise protsessist tutvustas näiteid Marko Saviauk ettevõttest Leanest. 

Esitlused tekitasid elavat diskussiooni ning tõstatasid ka küsimuse tehisintellekti olemusest. Ettekandeid saab järelkuulata YouTube’ist!

Töötoa teine osa keskendus ettevõtete omavahelistele kohtumistele, kus ühelpool lauda olid tööstusettevõtted või ettevõtted, kes otsivad tehisintellekti lahendust oma töövoogusse, ning teisalt IT-ettevõtted või ettevõtted, kel on pakkuda konkreetsed tehisintellekti lahendused konkreetse vajaduse lahendamiseks. Kohtumised toimusid 15 minuti formaadis vastavalt ettevõtete eelnevalt lühidalt kirja pandud vajadustele ja ootustele. Igale ettevõttele oli ette nähtud 5 kohtumist. Lisaks kohtumistele ettevõtetega, toimusid kohtumiste vahel lühikesed mentorsessioonid, et aidata ettevõtetel oma probleeme ja vajadusi paremini kaardistada. 

Kõik kohalolevad ettevõtted jäid kohtingute formaadiga väga rahule. Loodi palju uusi kontakte, saadi uusi ideidi ja teadmisi ning tekkis selgus oma ettevõtte tehisintellekti vajadustes. 

Igale osalevale ettevõttele oli ette nähtud ka lisaks tasuta 3 tundi mentorlust pärast töötoa lõppu. 

Kokku osales üritusel 19 tööstusettevõtet, 11 IT-ettevõtet ning idufirmat ning 9 mentorit. 

AI töötoa formaat eelneb AI arendusmaratonile, mis toimub 2023. aasta veebruaris (täpne kuupäev kinnitamisel). Töötoa eesmärk on toetada ettevõtet tema tehisintellekti rakendamise teekonna alguses, seada paika ideed, tegevuskava ja rakendatavus. AI arendusmaraton aitab konkreetse AI tegevuskava luua. AI arendusmaratonide teises pooles jagatakse projektide elluviimiseks toetust kokku summas 200 000 eurot. 

Vaata täpsemat infot AI programmi kohta siit: ai.tehnopol.ee.

Info ja huvi korral võtke ühendust: anu.puusaag@tehnopol.ee.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega