Asjatundjate praktilisest vajadusest sündis kolm uut digilahendust raske kopsuhaiguse tõhusamaks avastamiseks ja raviks

Reedel, 9. märtsil toimunud üritusel “Digilahendused krooniliste haiguste käsitlemises: KOK FOOKUSES kogemus” tutvustatati kroonilisele obstruktiivsele kopsuhaigusele (KOK) keskendunud innovatsiooniprogrammi tulemusi ja arutati, kuidas uudsed digilahendused Eesti tervishoiusüsteemis kiiremini kasutajateni viia.

Ülekannet lahenduste esitlustest saab vaadata Innovatsioonikliiniku Facebooki lehel (https://www.facebook.com/innovatsioonikliinik)

KOK FOOKUSES programmi viis Eesti Kopsuarstide Seltsi algatusel ja kõiki osapooli kaasates ellu Teaduspargi Tehnopol poolt juhitav Connected Health klaster. Sellega otsiti uudseid lahendusi, kuidas KOKiga elavaid inimesi tõhusamalt üles leida ja nende ravi tulemuslikumalt korraldada. “Kroonilistest haigustest rääkides tuuakse tavaliselt esile südamehaigused, kuna suremus nendesse on kõrge. KOK on jäänud tähelepanuta, olgugi, et on haigusest tingitud kvaliteetsete eluaastate vähenemist põhjustavate haiguste osas Eestis meeste hulgas esimesel ja naiste hulgas teisel kohal,“ selgitab Kopsuarstide Seltsi esimees ja Tartu Ülikooli kliinikumi kopsukliiniku juhataja dr Rain Jõgi.

Programmi 40 000 euro suurusest innovatsioonifondist rahastati kolme uuendusliku lahendusidee esmast prototüüpimist ja testimist. “KOK FOOKUSES raames on kolm meedikutest ja tehnoloogiaettevõtjatest koosnevat meeskonda viimased neli kuud lahendusideede kallal töötanud. Täna esitlevad nad lahenduste prototüüpe ja jagavad patsientidega testimise käigus saadud kogemusi,” sõnas Connected Health klastri innovatsioonijuht Kitty Kubo.

Lahenduse “KOK nutikas skriining ja SPG esmatasandil”, mis on mõeldud tõhustama KOKi haigete üles leidmist, töötasid välja Järveotsa perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskus ning tehnoloogiaettevõtted Dermtest ja Diagnostic Match. Telemedistiini lahendus “Minu KOK” on kasutatav raske KOKi haige kodumonitooringuks, et ennetada ägenemisi ning toetada haigusega iseseisvat toimetulekut. Selle lahenduse loomise taga on Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliiniku ning tehnoloogiaettevõetete Cognuse ja Quretec meeskond. KOKi haiget rehabilitatsioonis toetava eneseabi lahenduse “Hinga ja Liigu” prototüüp on sündinud Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliiniku, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Taastusravikeskuse, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning tehnoloogiaettevõtete MotionChart ja Sentab ühistööna.

Esitlustele järgnevas töötoas keskendutakse sellele, kuidas uudsed digilahendused Eesti tervishoiusüsteemis kiiremini meditsiinitöötajate ja patsientideni viia. “KOK FOOKUSES programm aitas käivitada Eesti tervishoiu jaoks olulised arendused, millest on õppida ja kust on hea edasi liikuda. Selleks, et tegijate entusiasm ei raugeks ja projektid jätku saaksid, tahame asjassepuutuvate osapooltega koos läbi mõelda teekaardid, kuidas edasi ja milliseid muutusi on Eesti tervisesüsteemis ja selle rahastamises vaja saavutada, et pilootprojektidest tavakasutuseni jõuda,” lisas Kubo.

Arutelule annab inspiratsiooni Susanne Duus Taani Digitaliseerimise Agentuurist, kes tutvustab kuidas aastaks 2019 tehakse Taanis kodumonitooring igale KOKi haigele kättesaadavaks. Otsus lähtus pilootprojekti tulemustest, millega tõestati, et kodumonitooring parandab ravitulemusi hoides ära haiguse ägenemisi ja sellega seotud kulukaid hospitaliseerimisi, tõstab inimeste elukvaliteeti ja võimaldab tervishoiukolusid kokku hoida.

Programmile on hoogu andnud GSK, Novartis ja Boehringer Ingelheim.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega