BIA nominatsiooni aluseks olevad tooted/teenused/ärimudelid peavad vähemasti osaliselt olema välja arendatud ettevõtte enda poolt. BIA seisukohalt on lisaväärtuseks, kui esitatud innovaatilised tooted, teenused või ärimudelid on arendatud ühiselt partnerite poolt eri Balti riikides.

Selleks, et osaleda konkursil, tuleb ettevõttel täita kandideerimisvorm enne 14. septembrit ja saatma selle Teadus/Tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsiooni esindajale oma riigist:

Võitja teatatakse 37. Balti Assamblee pidulikul õhtusöögil 25. oktoobril Leedus, Vilniuses.