Connected Health klaster sai ESCA pronksmärgise

Maikuus alguse saanud European Secretariat for Cluster Analysis ehk ESCA klastrite võrdlusuuringute (benchmarking reports) eesmärk oli tuvastada klastri hetkeseis ja potentsiaal ning koostada võrdlusuuringu raport ning selle põhjal arendusettepanekuid klastri edasiseks arendamiseks.

Võrdusuuringu läbinutele väljastati ESCA pronksmärgis. See tähendab, et märgis anti klastrite organisatsioonidele, kes on osalenud klastrite võrdlusuuringu läbiviimisel vastavalt ESCA poolt välja arendatud metoodikale ning kelle kohta saab seega  öelda, et klastrile on klastri organisatsiooni arendamine/haldamine oluline ning klastril on soov klastri juhtimistegevusi parandada.

Pronkstaseme võrdlusanalüüs koostatati 36 indikaatori põhjal hõlmates klastri struktuuri, juhtimist, finantseerimist, töötajate poolt pakutavaid teenuseid, sisemist suhtlust ning edulugusid ja tuntust (metoodika h indikaatorid on välja toodud http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).

Connected Health klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Klastrit juhib Tallinna Teaduspark Tehnopol. Lisainfot leiad aadressil connectedhealth.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega