Connected Health klaster

Connected Health klaster on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiaid veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health kogukonnas tegutsevad tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Juhtpartner: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri initsieerimise;
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 EURO ulatuses.

Vaata lisaks www.connectedhealth.ee

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega