DIGILUNG

DIGILUNG projekt loob innovaatilise digitaalse tervise ökosüsteemi kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) jaoks, soodustades edukaid koostöid erinevate sidusrühmade, tehnoloogiate ja strateegiate vahel. Projekti keskmeks on patsiendihoolduse ja teenuse kvaliteedi parandamine ning uute ärivõimaluste loomine, maksimeerides piirkondlikku ja ühiskondlikku kasu. Projekti koordineerib ning juhib teadus- ja ärilinnak Tehnopol, toetades innovaatilisi integreeritud lahendusi ja koostööd tervishoius.    

DIGILUNG võimendab 3 tehisintellektil põhineva innovatsiooni pilootprojekti tootearendust ja kommertsialiseerimist, sealjuures luues tervikliku lahenduse, mis neid omavahel ühendab. Ettevõtte ATRIDE SMPC (Kinetic Analysis) on loonud kantava LungShirt’i, mis salvestatab igapäevaselt patsiendi hingamise ja tegevuse andmeid. Need andmed saadetakse MoveUp AI platvormile analüüsimiseks, tõlgendamiseks, visualiseerimiseks ja soovituste saamiseks. Kaks tehnoloogilist lahendust aitab ühildada piiride üleselt Eesti ettevõtte Cognuse tipptasemel API platvorm. 

Konsortsiumi partnerid on

  • Teadus- ja äripark Tehnopol, Eesti 
  • OÜ Cognuse, Eesti 
  • ATRIDE SMPC, Kreeka 
  • MoveUp, Belgia 
  • Vrije Universiteit Brussel, Belgia 
  • Fundacion Investigacion Hospital General Universitario de Valencia, Hispaania 

Projekti kestvus: september 2023 kuni august 2026. 

Projekt on Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Väljendatud vaated ja arvamused kuuluvad ainult autor(i)tele ega pruugi tingimata kajastada Euroopa Liidu või EISMEA seisukohti. Ei Euroopa Liit ega rahastav asutus saa olla vastutav väljendatud vaadete eest. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega