Eesti riik ja Tehnopol toetavad haridusprojekti Solaride päikeseauto ehitamist 180 000 euroga

Riik toetab koostöös teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol 180 000 euroga Solaride’i projekti, mille raames ehitatakse Eesti esimest päikeseautot. Rahastuse toel ehitatakse üles tudengite initsiatiivist alguse saanud laiapõhjaline haridusprogramm, mis panustab inseneeriavaldkonna ja rohetehnoloogia populariseerimisse ning arengusse. 

Hiljuti avaldatud OSKA töötleva tööstuse uuringu andmetel jääb Eestis järgmise kümne aasta jooksul puudu 2/3 töötleva tööstuse inseneride järelkasvust ja see pärsib tugevalt Eesti majanduse arengut. Solaride’i haridusprojekt aitab kaasa probleemi lahendamisele, tuues kokku valdkonna arengust huvitatud osapooled – programmi ülesehitamisse panustavad nii ülikoolid, ettevõtjad kui ka inseneriks õppivad tudengid.

Solaride’i inseneeriavaldkonna juhtivmentor Tiit Liivik leiab, et Solaride’i programm ning riigi ja Tehnopoli liitumine projekti toetajaskonnaga on oluline samm valdkonna edendamisel. „Tehnoloogiavaldkonnas arvestatava pädevuse saavutamiseks ei piisa ainuüksi kõrgharidusest. Praktiline töökogemus peaks olema inseneeriaõppe pärisosa. Noortel on küll teoreetilised teadmised ja guugeldamisoskus, ent nende reaalsesse ellu rakendamine on vähestele jõukohane. Näen igapäevaselt, kui positiivne mõju on Solaride projektil noorte arengule,” sõnas Liivik, kes on muuhulgas Eesti ühe silmapaistvama tehnoloogiaettevõtte Starship Technologies asutaja-insener.

Solaride’i vedaja Kristel Leifsõnul aitab toetus Solaride’i oma eesmärgile oluliselt lähemale. “Riigi ja Tehnopoli tugi on meie eesmärke arvestades äärmiselt vajalik ja julgustav. Valdav osa saadavast rahastusest kulub päikeseauto ehitus- ja arendustöödeks. Lisaks sellele võimaldab toetus rohkem valdkonna populariseerimisele panustada ning katta administratiivsed kulud,” sõnas Leif. 

Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht Ragmar Saksing leiab, et Solaride on suure mõjuga projekt Eesti noortele. “Tehnopoli usk rohetehnoloogiliste lahenduste vajalikkusesse kannustab meid just Solaride’i sarnaseid suure potententsiaaliga projekte toetama praktiliste teadmiste, kontaktide, finantside ja testkeskkonnaga. Päikeseauto ehitamine on ühtaegu kõigile mõistetav, ent samas ulmeline väljakutse. Lisaks väärtuslikele kogemustele, mida projektis osalevad tudengid, ettevõtted ja riigiasutused saavad, julgustab programmi silmapaistev tegutsemine noori laiemalt,” rõhutas Saksing.

Eesti esimese päikeseauto eeldatav valmimisaeg on selle aasta suvel, mil tehakse esimesed tänavasõidud ka Eestis. Võistlustulle maailma tippülikoolide päikeseautodega asub Solaride juba 2023. aastal, mil toimub järgmine World Solar Challenge Austraalias.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid