Innovatsioon tervishoius parandab teenuse kvaliteeti ja hoiab kokku ressursse

Innovatsiooni all peetakse silmas uute lahenduste turule toomist inimeste elu paremaks muutmiseks. Meditsiini valdkonnas tähendab see rohkem pühendumist toodete testimisele, valideerimisele ning lubade taotlemisele. Innovatsiooni abil on võimalik parandada teenuse kvaliteeti ja juurdepääsu ning hoida kokku ressursse. Kuid millised on võimalused meditsiinis innovatsiooni loomiseks?

Innovatsiooni vajadus tervishoius

Meditsiinis saab innovatsioon alguse inimeste vajadustest. Ühelt poolt võib tegemist olla lahendust vajava probleemiga, kuid teisalt võib tegemist olla kellegi idee või unistusega midagi teistmoodi teha. Kuna innovatsioon tervishoius parandab ennetustöö kvaliteeti, on see suunatud erinevatele sihtrühmadele. Innovaatilised lahendused on mõeldud nii tervetele kui ka haigetele, raskete haiguste raviks või krooniliste haigete olukorra parandamiseks. Haiglate perspektiivis on see kasulik eelkõige ressursside kokkuhoiuks.

Oskus omaette või õpitav?

Innovatsiooni loomiseks on olemas erinevad protsessid, mis aitavad süstemaatiliselt välja mõelda idee ja arendada see toimivaks lahenduseks. Tänapäeval on selleks vajalik know-how olemas ning millegi uue väljamõtlemiseks ei pea olema suurepärane ideede generaator. Peamiselt on see võimalik läbi vajaduse tunnetamise, rahvusvahelise kogemuse ning ülikoolist saadud teadmiste abil.

Üheks selliseks protsessiks on näiteks üksikisikutele, meeskondadele või organisatsioonidele mõeldud disainmõtlemise innovatsiooniprogrammid. Kuigi nende programmide üheks eesmärgiks on ideede korje, siis sama oluline on ka nende ideede ärategemise pool. Koostöös IT ettevõtete, startuppide ja ekspert mentoritega on nende programmide jooksul võimalik jõuda ideest kuni toimiva prototüübini, mistõttu tagab välise osapoole kaasamine parema tulemuse.

Kuigi innovatsiooni protsessis saavad osalda kõik, peab tervishoius vastaval inimesel olema tugev missioonitunne, sest innovatsiooni rakendamine võtab aega ning rahaline kompensatsioon ei pruugi tulla kohe. Kindlasti aitab kaasa sobiv keskkond, mis soodustab uute mõtete tekkimist ning protsessi läbiviiv inimene, kes annab juhised ning suunab.

Innovatsiooni juurutamine ettevõttes

Innovatsioon tekib mitme inimese koostööst ning seetõttu on selleks oluline meeskonna loomine ja juhtimine. Innovatsiooni rakendamiseks peavad kõik osapooled selle loomise hetkest olema kaasatud – probleemi algataja, potentsiaalsed tarbijad, rakendajad ning Eesti puhul ka selle lahenduse tulevased rahastajad. Protsess õnnestub suure tõenäosusega juhul, kui probleem on olnud põhjalikult defineeritud ning ärimudel piisavalt hea.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Meie partnerid