Kesk-Läänemere programmi neljas taotlusvoor on avatud!

04.06.2018

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.

Programmi raames toetatakse projekte, milles osalevad vähemalt kahe programmi piirkonna partnerid.  Programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning EAS täidab Eesti infopunkti rolli. 

Projektitaotlusi sai tehniliselt esitama hakata EMS-süsteemis alates 15.10.2018. Taotlusvoor suletakse 16.11.2018. Seega on praegu just õige aeg hakata projektitaotlusi  ette valmistama!

Taotlemiseks avatakse järgnevad toetussuunad:

Kuna 4. taotlusvoor tuleb ühe-etapiline (kohe tuleb programmile esitada täistaotlused ning  ei ole enam võimalust taotlust enne põhitaotluse esitamist parandada), siis on väga oluline, et taotlejad läbiksid oma projektiideedega nõustamise programmi sekretariaadi juures. Sekretariaadi töötajate kontaktid leiate programmi veebilehelt.

Täpsemat infot leiate programmi veebilehelt www.centralbaltic.eu ja EAS kodulehelt.