Kohtla-Järve ootab lihtsaid tehnoloogilisi lahendusi, mis parandaksid linnaruumi

Foto: Igor Parv

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eestvedamisel algab Kohtla-Järvel innovatsioonikonkursi selleaastane viimane taotlusvoor, mis kestab 21. septembrini. Auhinnafondi suuruseks on 20 000 eurot.  

Kohtla-Järve targa linna innovatsioonifond asutati 2020. aastal. Konkursi idee on lihtne: linn eraldab raha, millele konkursi võitnud firma lisab omapoolse rahastuse. Nii saab linn “targa” lahenduse ja ettevõte võimaluse piloteerida oma innovaatilist lahendust oluliselt väiksema kuluga, kui üksinda tegutsedes. Alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtetele on see suurepärane võimalus kohaliku omavalitsuse ja Tehnopoli mentorite toel katsetada oma julgeid ja innovaatilisi ideid reaalses linnakeskkonnas.    

Varasemalt on Kohtla-Järvele innovatsioonikonkursi raames tulnud kolm linnaruumi paremaks muutvat projekti. Lõpule on viidud go verticu projekt, mille käigus paigaldati Karukese lasteaia seinale päikesepaneelid. Lõppemas on Fuseboxi virtuaalelektrijaama piloteerimine, mis oma eripära tõttu on elanike pilgu eest varjatud, kuid võimaldab linnal juba täna raha kokku hoida. Kolmas projekt on Bercman Technologies’i targad ülekäigurajad, mis paigaldatakse linnaruumi järgmisel aastal.  

Tehnopoli Kohtla-Järve innovatsioonikonkursi koordinaatori Olga Kurdovskaja sõnul peab konkurss toetama Kohtla-Järve arenguprogrammi ning võidulahendused peavad olema sellised, et koostöö Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete vahel tooks linnaruumi innovaatilisi lahendusi. „Uudsete lahenduste toomine linnaruumi kattub Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvat tehnoloogiaettevõtlust ja innovatsiooni. Panustame omalt poolt Kohtla-Järve ja tehnoloogiaettevõtete omavahelisse koostöösse, võimaldades uuenduslike riist- ja tarkvaratoodete kasutamist linnas. Seeläbi muutub linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikumaks, kodanikusõbralikumaks ja avatumaks nii linnaelanike kui külastajate jaoks,” märkis Olga Kurdovskaja. 

Linnaelanikud ootavad lihtsaid ja arusaadavaid lahendusi

Kohtla-Järvel toimunud üritustesarja Arutame Koos, mille eesmärk oli leida elanike hüvanguks huvitavaid lahendusi, tulemuste põhjal selgus, et noored soovivad linnas näha rohkem lihtsaid ja arusaadavaid tehnoloogilisi lahendusi, mis parandaks oluliselt elukeskkonda. Sama põhimõtet toetab ka Kohtla-Järve linnavalitsus konkursi võitja valimisel. 

„Eelkõige ootame linlaste käest saadud ideede rakendusi. See võib olla näiteks laste- või spordiväljakute lokaalne valgustus, mis toimiks olenevalt sellest, kas väljakul viibib keegi või mitte. Oleks tore, kui see valgustus töötaks päikesepaneelide või muul „rohelise“ energia tootmise viisil. Eriti meie väikesed linnaosad – Oru, Kukruse, Sompa – vajavad selliseid uuenduslikke lahendusi. Neis piirkondades pole inimeste liikumine liiga tihe ning mängu- ja spordiväljakute valgustust sooviksime kasutada energiasäästlikult. Halbade ilmade või hiliste õhtutundide ajal pole neis paikades pikka aega liikumist, kuid nende alade valgustus lülitatakse siiski sisse samaaegselt tänavavalgustusega. See pole aga mõistlik, eriti praegust energiahinda arvestades,” jagas oma mõtteid Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael. 

Linnapea sõnul oleks hea lisada linnaruumi värvi, juhtida tähelepanu tervisliku eluviisi ja turvalisuse võimalustele ning, mis peamine, need uuenduslikud lahendused peaksid olema linnaelanikele nähtavad, sest need on mõeldud just neile. „Soovime üldise turvalisuse huvides näha rohkem nutikaid lahendusi, mis oleks linnaelanikele nähtavad, näiteks järgmisel aastal loodame linnatänavatel näha nutikaid ülekäiguradu. Lahendust ootab ka näiteks kergsõidukite parkimine, linnas pole hetkel jalgrataste ja tõukerataste jaoks mõeldud lukustatavaid tänavabokse,“ ütles Toomas Nael. 

Konkursile on oodatud ettevõtted üle Eesti. Huvi korral saab taotluse esitada: https://innovatsioonifond.tehnopol.ee/kohtla-jarve/ 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega